intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Giới thiệu môn học

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

95
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu học phần thương mại điện tử về lý thuyết giải thích được khái niệm, vai trò và vị trí của TMĐT trong tổ chức cũng như trong nền kinh tế hiện đại. Hiểu rõ các vấn đề phát triển TMĐT nhìn ở khía cạnh quản lý bao gồm: các mô hình kinh doanh TMĐT, thị trường TMĐT, thanh toán trực tuyến, và các vấn đề pháp lý cho việc phát triển TMĐT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Giới thiệu môn học

  1. Mục tiêu học phần  Về lý thuyết  Giải thích được khái niệm, vai trò và vị trí của TMĐT trong tổ chức cũng như trong nền kinh tế hiện đại.  Hiểu rõ các vấn đề phát triển TMĐT nhìn ở khía cạnh quản lý bao gồm: các mô hình kinh doanh TMĐT, thị trường TMĐT, thanh toán trực tuyến, và các vấn đề pháp lý cho việc phát triển TMĐT.  Nhận biết, so sánh và đánh giá các mô hình kinh doanh TMĐT hiện nay trên mạng Internet, từ đó lựa chọn được mô hình thích hợp cho hoạt động của tổ chức.  Biết thực trạng và xu hướng phát triển TMĐT Việt Nam.
  2. Mục tiêu học phần  Về kỹ năng  Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng kế hoạch kinh doanh trong môi trường thương mại điện tử cho cá nhân hoặc cho tổ chức kinh doanh nhỏ.  Có thể tổ chức và tiến hành các hoạt động kinh doanh Thương mại điện tử.
  3. Mục tiêu học phần  Về thái độ  Tham gia và phối hợp hoạt động tập thể có kỹ luật và nghiêm túc.  Nhận thức được sự tất yếu từ đó chấp nhận và thích ứng bản thân với môi trường TMĐT ngày nay.  Tuân thủ pháp luật và những quy định hiện hành về TMĐT.  Tôn trọng quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ khi tham gia TMĐT.  Có thái độ cẩn thận khi thực hiện giao dịch trên mạng, phản ứng phù hợp với các tiêu cực, các biểu hiện gian lận khi tham gia TMĐT.
  4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TS tiết LT BC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN 6 6 0 1 TỬ CHƯƠNG CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH THƯƠNG 9 9 0 2 MẠI ĐIỆN TỬ CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 12 9 3 3 VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CHƯƠNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT THƯƠNG 9 6 3 4 MẠI ĐIỆN TỬ CHƯƠNG VẤN ĐỀ BẢO MẬT VÀ AN NINH 9 6 3 5 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG 15 9 6 6 MẠI ĐIỆN TỬ Tổng Cộng 60 45 15
  5. Tài liệu học tập Bài giảng Thương mại điện tử do Tổ Tin học biên soạn năm 2010 (Lưu hành nội bộ)
  6. Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Đăng Hậu, Kiến thức thương mại điện tử, Viện Đào Tạo Công Nghệ Và Quản Lý Quốc Tế, 2004. 2. Dương Tố Dung, Cẩm nang Thương mại điện tử cho doanh nhân, NXBLĐ, 2005. 3. Trần Văn Hoè, Giáo trình Thương Mại Điện Tử, NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 2008. 4. Efraim Turban, Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Pearson International Edition, Prentice Hall, 2008
  7. Đánh giá 1. Bài tập: (1 bài cá nhân + 1 bài nhóm): điểm hệ số 1 2. Thi kết thúc học phần (trắc nghiệm): điểm hệ số 2
  8. Bài tập cá nhân  Hãy chọn một ý tưởng kinh doanh điện tử rồi viết một bài mô tả mô hình kinh doanh của bạn theo mẫu sau:  Sản phẩm/dịch vụ ?  Khách hàng mục tiêu  Đối thủ cạnh tranh  Chuỗi cung ứng (nhà cung cấp)  Kế hoạch sản xuất  Kế hoạch tài chính (thu, chi, thời gian hoàn vốn)  Kế hoạch nhân sự  Kế hoạch marketing  Kết luận
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2