intTypePromotion=1

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Giới thiệu về thương mại điện tử

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
86
lượt xem
4
download

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Giới thiệu về thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Giới thiệu về thương mại điện tử. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các khái niệm về thương mại điện tử, lịch sử phát triển của thương mại điện tử, các đặc tính của thương mại điện tử, vai trò của thương mại điện tử, những vấn đề trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Giới thiệu về thương mại điện tử

Thương mại điện tử - Chương 1<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> Chương 1<br /> Giới thiệu về thương mại điện tử<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Định nghĩa thương mại điện tử và mô tả sự khác<br /> biệt với kinh doanh điện tử<br /> Định danh và mô tả các đặc tính của công nghệ<br /> TMĐT<br /> Mô tả các mô hình chính của TMĐT<br /> Thảo luận về nguồn gốc và sự phát triển của<br /> TMĐT<br /> Mô tả các các chủ đề chính để học về TMĐT<br /> Định danh các kiến thức cần thiết để học TMĐT<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung chính<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Các khái niệm về thương mại điện tử<br /> Lịch sử phát triển của thương mại điện tử<br /> Các đặc tính của TMĐT<br /> Vai trò của thương mại điện tử<br /> Những vấn đề trong thương mại điện tử<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> Bộ môn MIS – Khoa CNTT – Trường<br /> ĐHNH TPHCM<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thương mại điện tử - Chương 1<br /> <br /> 1. Các khái niệm về thương mại điện<br /> tử<br /> Thương mại điện tử (E-Commerce) bao gồm<br /> các giao dịch thương mại được thực hiện thông<br /> qua công nghệ kỹ thuật số giữa các tổ chức và<br /> các cá nhân<br /> Giao dịch thương mại bao gồm việc chuyển đổi<br /> giá trị (hàng hóa, dịch vụ) giữa các tổ chức và cá<br /> nhân<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử<br /> (e-commerce và e-business)<br /> Thuật ngữ e-business bao gồm các giao tác hoặc<br /> qui trình bên trong doanh nghiệp được thực hiện<br /> thông qua phương tiện kỹ thuật số (các hệ thống<br /> thông tin được kiểm soát bên trong doanh nghiệp)<br /> E-business không bao hàm các giao dịch thương<br /> mại mà có sự chuyển đổi giá trị qua đường biên<br /> của ổ chức.<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 5<br /> <br /> E-commerce và E-business<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> Bộ môn MIS – Khoa CNTT – Trường<br /> ĐHNH TPHCM<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thương mại điện tử - Chương 1<br /> <br /> Các quan điểm về sự tương quan<br /> giữa EB và EC<br /> EB: Kinh doanh điện tử (e-business)<br /> EC: Thương mại điện tử (e-commerce)<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2. Lịch sử phát triển của TMĐT<br /> Tiền thân:<br /> Baxter Healthcare<br /> Trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data<br /> Interchange - EDI)<br /> French Minitel (hệ thống videotext những năm<br /> 1980, vẫn được sử dụng đến ngày nay)<br /> Không có hệ thống tiền thân nào ở trên có tính<br /> năng của internet<br /> <br /> TMĐT bắt đầu vào năm 1995<br /> Nó là hình thức thương mại phát triển nhanh nhất<br /> ở Mỹ kể từ 1995<br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2. Lịch sử phát triển của TMĐT (tt)<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> Bộ môn MIS – Khoa CNTT – Trường<br /> ĐHNH TPHCM<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thương mại điện tử - Chương 1<br /> <br /> Tóm lược lịch sử của TMĐT<br /> 1995-2000: Sự đổi mới (Innovation)<br /> Key concepts developed<br /> Dot-coms; có nhiều vốn đầu tư mạo hiểm<br /> 2001-2006: Củng cố (Consolidation)<br /> Emphasis on business-driven approach<br /> 2006-Present: Cải tiến (Reinvention)<br /> Extension of technologies<br /> New models based on user-generated content,<br /> social networks, services<br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3. Các đặc tính của TMĐT<br /> Có mặt khắp nơi (Ubiquity): tiếp xúc internet<br /> mọi lúc, mọi nơi<br /> Vươn tới toàn cầu (Global reach): công nghệ<br /> vươn ra khỏi lãnh thổ quốc gia<br /> Tiêu chuẩn chung (Universal standards): tập<br /> hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật duy nhất “tiêu chuẩn<br /> internet”<br /> Cung cấp thông tin đa phương tiện<br /> (Information richness) : hình ảnh, âm thanh, văn<br /> bản.<br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 11<br /> <br /> 3. Các đặc tính của TMĐT(tt)<br /> Tính tương tác (Interactivity): có thể mô phỏng<br /> các kinh nghiệm tương tác nhưng ở phạm vi toàn<br /> cầu<br /> Mật độ thông tin (Information density) : khối<br /> lượng và chất lượng của thông tin hiện hữu đối<br /> với mọi thành phần của thị trường<br /> Cá nhân hóa/tùy biến<br /> (Personalization/Customization)<br /> Công nghệ xã hội (Social technology)<br /> Mạng xã hội (Social networking)<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> Bộ môn MIS – Khoa CNTT – Trường<br /> ĐHNH TPHCM<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thương mại điện tử - Chương 1<br /> <br /> Các dạng TMĐT<br /> Phân loại theo mối quan hệ giữa các thành phần<br /> thị trường:<br /> Business-to-Consumer (B2C)<br /> Business-to-Business (B2B)<br /> Consumer-to-Consumer (C2C)<br /> <br /> Phân loại theo kỹ thuật được sử dụng:<br /> Peer-to-Peer (P2P)<br /> Mobile commerce (M-commerce)<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 13<br /> <br /> Sự phát triển của Internet<br /> Là một mạng diện rộng của các máy tính kết nối<br /> với nhau theo một tiêu chuẩn chung<br /> Được tạo ra vào cuối những năm 1960<br /> Các dịch vụ bao gồm Web, e-mail, truyển tải file,<br /> …<br /> Có thể đo đạt sự phát triển của Internet bằng<br /> cách nhìn vào số lượng các host với tên miền<br /> (domain)<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> 14<br /> <br /> Sự phát triển<br /> của internet<br /> (thông qua số<br /> lượng host và<br /> tên miền)<br /> <br /> SOURCE: Internet Systems Consortium,<br /> Inc. , 2010.<br /> <br /> Thương mại điện tử<br /> <br /> Bộ môn MIS – Khoa CNTT – Trường<br /> ĐHNH TPHCM<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2