intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 6 - BÀI 11 : WHAT DO YOU EAT?

Chia sẻ: Phuongthuy Pham | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
194
lượt xem
14
download

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 6 - BÀI 11 : WHAT DO YOU EAT?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên anh văn trung học cơ sở có tư liệu giảng dạy tốt, bài giảng trình bày dễ hiểu hình ảnh sinh động giúp học sinh có hứng thú tìm hiểu và tiếp thu bài nhanh hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 6 - BÀI 11 : WHAT DO YOU EAT?

 1. 1 W A T ER 2 O R A NGES 3 J U I C E 4 L E M ONADE 5 NOO D L E S MI L K 6 F I S H 7 8CH I C K E N RI C E 9 CROSSWORDS : 
 2. Tuesday, February 14th, 2012 Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120)
 3. Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120) Group 1 Group 2 2 1 1 2 bananas milk oranges water 3 4 3 4 orange juice rice chicken noodles 5 6 5 6 fish vegetables soda beef
 4. Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120) a c d b chicken beef rice noodles h g e f bananas vegetables oranges fish l i k j water orange juice soda milk
 5. Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120) I. V ocabulary : + sandwich(n): Bánh xăng-uych + glass (n): Cái cốc + lemon juice(n) = lemonade(n) a glass of lemon juice (n) + one thousand dong
 6. Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120) ? What does she want ? What does Lan want?
 7. Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120) II. Structure: * How much are they? - Two thousand five hundred dong * How much are a sandwich and a glass of lemon juice? - They are two thousand five hundred dong * How much is it? - One thousand five hundred dong * How much is a sandwich? 1500d - It is one thousand five hundred dong
 8. Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120) II. Structure: * Fo rm : + be + N ? Ho w m uc h S + be + số tiền * Me aning : … giá bao nhiêu? * Us e : Dùng để hỏi và trả lời về giá cả.
 9. Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120) 2500d 1/How much are a bread and a glass of orange juice? They are two thousand five hundred dong.
 10. Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120) 3500d 1/How much are some meat and some rice? They are three thousand five hundred dong.
 11. Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120) P ractice 2 500 ® 1500 ® 3000 Ho w muc h ® isIt/They is/are…dong. /are …? 1 800 ® 2000 ® 500
 12. Unit 11: WhAT DO YOU EAT? Lesson 4: B1,2,3. At the canteen (Page 119 -120) breakfast * What would you like for breakfast ? - I’d like some noodles and some water. lunch * What would you like for lunch? - I’d like ……………….. dinner ………………………………….? ………………………….
 13. Games
 14. Word square Word square C H I C K E N M W F L Z Y O X R I C E W O P M S O D A D O C H N G T L P E A S T E E T I B M S R S
 15. * Learn by heart Voc. and model sentences. * Read the dialogue at home. * Prepare part B4, 5, 6 + review the food and drink you studied + ask and answer about the price
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2