intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tiếng Anh lớp 3: Unit 10 - Conservation

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Tiếng Anh lớp 3: Unit 10 - Conservation" được soạn bằng file Powerpoint nhằm giúp các thầy cô có thêm tư liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy cũng như cung cấp kiến thức và các kỹ năng cho các em hoc sinh lớp 3. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiếng Anh lớp 3: Unit 10 - Conservation

 1.   Welcome all the teachers
 2.         Unit 10 :Conservation Period 1: Reading
 3. I.Warm up
 4. II. Pre­reading Vocabulary Destroy(v) Destruction(n)
 5. Hold back Hydroelectric dams hold back  needed water and provide power for  homes and industries.
 6. Pass laws:Thông qua luật. Play important part in sth:Đóng vai  trò quan trọng trong…
 7. While_reading Taks 1:Math the word in A with a  suitable definition in B 1.Eliminate a.The movement of  something around a closed  2.Circulation system b.Concerning or producing  3.Run­off electricity by the power of  falling water 4.Hydroelectric c.Remove or get rid of  completely d.Liquit which flows off or  from(something)
 8. While_reading Taks 1:Math the word in A with a  suitable definition in B 1.Eliminate a.The movement of  something around a closed  2.Circulation system b.Concerning or producing  3.Run­off electricity by the power of  falling water 4.Hydroelectric c.Remove or get rid of  completely d.Liquit which flows off or  from(something)
 9. Task 2:Decile whether the follwing  statement are true(T) or false(F) Plant and animal variety :sự đa dạng của thực vật  & động vật Be used as medicines against cancer,AIDS,heart  disease:được sử dụng như thuốc để điều trị ung  thư,AIDS,bệnh tim. The true cost of:Cái giá chính xác của. Constant supply of water:cung cấp nước không  ngừng. Natunal circulation of water:Sự tuần hoàn tự nhiên  của nước.  Take away valueable soil:lấy đi,cuốn đi đất màu  mỡ. Overnight:Một sớm một chiều
 10. 1_Each year about fifty hundred  species of plants and animals  are eliminated.
 11. Answer: 1.T(Line 2)
 12. 2_Many kinds of plant coud be  use to tread various dangerous  diseaes.
 13. Answer: 2.T(Line 3­5)
 14. 3_Water can be held on land by  vegetation.
 15. Answer: 3 T(Line 11­12)
 16. 4_Man is constantly doing harm  to the invironment.
 17. Answer: 4 T(Line 15­16)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2