intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học 10 bài 16: Định dạng văn bản

Chia sẻ: Võ Thùy Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

564
lượt xem
88
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời bạn tham khảo bộ sưu tập bài giảng Định dạng văn bản - môn Tin học 10, đây là bộ sưu tập bao gồm những bài giảng đã được chọn lọc kỹ càng với nội dung hay. Đây sẽ là những tài liệu hữu ích cho quý thầy cô khi thiết kế slide giảng dạy, với bộ sưu tập này, quý thầy cô sẽ có thêm nhiều ý tưởng hay khi thiết kế bài giảng của mình. Qua những bài giảng này, học sinh sẽ nắm được nội dung ba mức định dạng văn bản: kí tự, đoạn văn bản, trang, biết soạn thảo và trình bày văn bản hành chính thông thường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 10 bài 16: Định dạng văn bản

 1. Kiểm tra bài cũ 1 I.Kiểm tra bài cũ II.Bài mới 1. Định dạng kí tự Câu 1: Nhìn vào hình trên hãy cho biết 2. Định dạng đoạn thanh ở vị trí 1 là thanh gì? 3. Định dạng trang A. Thanh tiêu đề. IV.Củng cố V.Về nhà B. Thanh công cụ định dạng. C. Thanh bảng chọn. D. Thanh công cụ chuẩn.
 2. Kiểm tra bài cũ 2 I.Kiểm tra bài cũ II.Bài mới Câu 2: Nhìn vào hình trên hãy cho biết thanh ở 1. Định dạng kí tự vị trí 2 là thanh gì? 2. Định dạng đoạn A. Thanh công cụ vẽ. 3. Định dạng trang IV.Củng cố B. Thanh công cụ định dạng. V.Về nhà C. Thanh bảng chọn. D. Thanh trạng thái.
 3. Kiểm tra bài cũ Câu 3: Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta sử dụng lệnh: I.Kiểm tra bài cũ A. File  Open. II.Bài mới 1. Định dạng kí tự B. File  Save. 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang C. File  Close. IV.Củng cố V.Về nhà D. File  New.
 4. Kiểm tra bài cũ Câu 4: Muốn mở văn bản đã có, ta nhấn tổ hợp phím: I.Kiểm tra bài cũ A.Ctrl - N II.Bài mới 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn B. Ctrl - S 3. Định dạng trang IV.Củng cố C. Ctrl - O V.Về nhà D. Ctrl - C
 5. Kiểm tra bài cũ Câu 5: Font VNI – Times tương ứng với bảng mã: I.Kiểm tra bài cũ II.Bài mới A.VNIWindows 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn B. TCVN3 3. Định dạng trang IV.Củng cố C. Unicode V.Về nhà
 6. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Công hoà Xã hôi Chủ nghia Viêt Nam ̣ ̣ ̃ ̣ Công hoà Xã hôi Chủ nghia Viêt Nam ̣ ̣ ̃ ̣ Đôc lâp - Tự do - Hanh phuc ̣ ̣ ̣ ́ Đôc lâp Tự do Hanh phuc ̣ ̣ ̣ ́ Hãy Giâysánhựcách ̣ Huynh só Mời D Hop Phu ̣ Giây mời dự hop phụ huynh ́ ̣ trìnhKinh gửi:cụ̉ huynh hoc sinh Nguyên A Kinh gửi: Phụ huynh hoc sinh Nguyễn A ́ ̣ bày Phu a hai ́ ̣ ̃ Tên tôi là Hồ văn Chiên , Giao viên chủ ́ ́ Tên tôi là Hồ Văn Chiên, Giao viên chủ ́ ́ nhiêm lớp 11A . ̣ văn bản sau? nhiêm lớp 11A . ̣ Nhăm để thông bao tinh hinh hoc tâp cua ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ Nhăm để thông bao tinh hinh hoc tâp cua ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ cac em hoc sinh trong lớp cho phụ huynh ́ ̣ cac em hoc sinh trong lớp cho phụ huynh ́ ̣ hoc sinh được ro. Vây kinh mong cac phụ ̣ ̃ ̣ ́ ́ hoc sinh được ro. Vây kinh mong cac phụ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̃ huynh em Nguyên văn A co măt tai ̣ ̣ huynh có măt tai phong b2 vao 14h ngay ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ phoong b2 vao 14h ngay 25/5/2005 để ̀ ̀ 25/5/2005 để tham dự cuôc hop phụ huynh ̣ ̣ tham dự cuôc hop phụ huynh hoc sinh ̣ ̣ ̣ ̣ hoc sinh Phan thuc trực, ngay:20/1/2009 ́ ̀ Phan Thuc Trực, ngay 20/1/2009 ́ ̀ Ký tên Ký tên
 7. Bài 16
 8. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN * KN định dạng văn bản(sgk): Định dạng văn Định dạng văn bản là: Trình bày các Bài 16 bảủalà gì? n nhằm mục đích phần c n văn bả I.Kiểm tra bài cũ cho Cácbcấpược rõ ịnh và đẹp, văn ản đ độ đ ràng II.Bài mới nhấnạng văn bảphần quan trọng, d mạnh những n? 1. Định dạng kí tự giúp người đọc nắm bắt dễ dàng hơn 2. Định dạng đoạn các nội dung chủ yếu của văn bản. 3. Định dạng trang IV.Củng cố V.Về nhà
 9. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 1. Định dạng kí tự Bài 16 *Các thuộc tính định dạng kí tự cơ bản I.Kiểm tra bài cũ *Các bướcữ ịnh dạng: Phông ch đ (Font) II.Bài mới Bểu c ữ Bôi * Kiướch1:(Style) đen (chọn) phần 1. Định dạng kí tự Cỡ chữ 2. Định dạng đoạn văn bản (Size) đó. Màu chữ (Color) 3. Định dạng trang * Bước 2: Đkhác dạng ịnh Các thuộc tính IV.Củng cố V.Về nhà
 10. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 1. Định dạng kí tự * Bước 1: Bôi đen * Bước 2: Định dạng bằng một Bài 16 trong các cách sau: I.Kiểm tra bài cũ + Cách 1: II.Bài mới Vào Format / Font 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV.Củng cố V.Về nhà
 11. Font style: Kiểu chữ §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (B, I, U) Size: Font Cỡ chữ Phông chữ Font color: Underline Màu chữ style: Kiểu Gạch chân SuperScript Cửa sổ hiển : chỉ số thị kết quả trên chọn Subcript: Cuối cùng chỉ số dưới nháy chuột
 12. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 1. Định dạng kí tự * Bước 1: Bôi đen * Bước 2: Định dạng bằng một Bài 16 trong các cách sau: I.Kiểm tra bài cũ + Cách 2: II.Bài mới Sử dụng các nút lệnh (biểu tượng) 1. Định dạng kí tự trên thanh công cụ định dạng: 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV.Củng cố V.Về nhà Tên Cỡ Chữ Chữ Chữ gạch chữ đậm nghiêng chân TH phông chữ
 13. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 2. Định dạng đoạn văn bản *Các thuộc tính định dạng đoạn văn Bài 16 bản cơ bản: +Căn *Các bước định dạng đoạn văn bản: I.Kiểm tra bài cũ lề(Alignment) +Vị trí II.Bài mới *lề(Indentation)ịnhđđoạtiên(Special) Bước dạXác đ +Định 1: ng dòng ầu n VB cần 1. Định dạng kí tự định dạng: 2. Định dạng đoạn +Khoảng cách ỏ ến đoạn + Đặt con tr đ vb vào trong đoạn vb 3. Định dạng trang trước, sau(Spacing) IV.Củng cố +Khoảng cácht giữần củdòng trong + Chọn mộ ph a các a đoạn vb V.Về nhà đoạn(Line spacing) + Chọn toàn bộ đoạn vb
 14. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 2. Định dạng đoạn văn bản * Bước 1: Xác định đoạn VB Bài 16 * Bước 2: Định dạng + Cách 1: I.Kiểm tra bài cũ Format / Paragragh, xuất hiện hộp II.Bài mới 1. Định dạng kí tự thoại paragragh 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV.Củng cố V.Về nhà
 15. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Alignment: Căn lề Special: Định dạng dòng đầu Indentation: Vị trí tiên lề (trái, phải) Spacing: Khoảng cách đến đoạn trước và sau. Line spacing: Khoảng cách giữa các dòng trong 1 đoạn Cuối cùng nháy chuột vào nút lệnh OK
 16. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 2. Định dạng đoạn văn bản * Bước 1: Xác định đoạn VB Bài 16 * Bước 2: Định dạng + Cách 2: I.Kiểm tra bài cũ Sử dụng các nút lệnh (biểu tượng) II.Bài mới trên thanh công cụ định dạng: 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang Căn Căn Căn Giảm lề IV.Củng cố Tăng lề thẳn giữa thẳn đi một V.Về nhà lên một g lề g lề khoảng khoảng trái phải nhất nhất định định
 17. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 2. Định dạng đoạn văn bản * Bước 1: Xác định đoạn VB Bài 16 * Bước 2: Định dạng + Cách 3: I.Kiểm tra bài cũ Dùng thanh thước ngang để điều II.Bài mới chỉnh: 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV.Củng cố Lề Vị trí Vị trí Vị trí lề Lề V.Về nhà trái lề dóng lề trái phải phải trang đầu của của trang TH tiên đoạn đoạn văn văn
 18. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 3. Định dạng trang văn ản b* Các thuộc tính định dạng trang: Bài 16 *Định dạng: +Căn lề(Margin) I.Kiểm tra bài cũ +Fileướng giấy(Orentation) hộp +H \ Page setup, xuất hiện II.Bài mới thoại Page setup: 1. Định dạng kí tự 2. Định dạng đoạn 3. Định dạng trang IV.Củng cố V.Về nhà
 19. §16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Căn lề 3. Định dạng trang văn bản Bottom: Lề dưới Top: Lề trên Left: Lề trái Right: Lề phải Hướng giấy Hướng Cửa sổ hiển giấy thị kết quả thẳng chọn Hướng giấy đứng nằm ngang Cuối cùng nháy chuột vào nút lệnh OK TH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=564

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2