intTypePromotion=3

Bài giảng Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Chia sẻ: Ngô Văn Hải | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
365
lượt xem
58
download

Bài giảng Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn lọc một số bài giảng hay để làm thành bộ sưu tập cho bài Sắp xếp và lọc dữ liệu môn Tin học 7 để quý thầy cô và các bạn HS có thêm tài liệu tham khảo. Mục đích của bài học là giúp HS hiểu được lợi ích của việc sắp xếp và lọc dữ liệu, đồng thời biết cách thực hiện công việc này... Mời quý thầy cô và các em tham khảo tài liệu, hy vọng sẽ hữu ích cho việc thiết kế bài giảng và tìm hiểu bài ở nhà trước khi đến lớp. Các bạn đừng bỏ lỡ bộ sưu tập bài giảng Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 7 bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

 1. BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 7 Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Cho biết ý nghĩa của các lệnh sau: Lệnh Ý nghĩa File \ Print Preview Xem trang trước khi in File \ Page Setup Thiết đặt lề và hướng File\ Print giấy In trang tính View \ Page Break Preview Điều chỉnh ngắt trang Câu 2: Cho các dữ liệu sau: 1m30; 1m43; 1m25; 1n45; 1m47; 1m36. Hãy xếp dãy số trên theo trình tự từ thấp đến cao, từ cao xuống thấp.
 3. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Cho các dữ liệu sau: 1m30; 1m43; 1m25; 1n45; 1m47; 1m36. Hãy xếp dãy số trên theo trình tự từ thấp đến cao, từ cao xuống thấp. Trả lời: Dãy số được xếp như sau: -Từ thấp đến cao: 1m25; 1m30; 1m36; 1m43; 1m45; 1m47 -Từ cao xuống thấp: 1m47; 1m45; 1m43; 1m36; 1m30;1m25;
 4. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu • Sắp xếp dữSliệuxlà p dữ đổi vị trí các hàng để các giá trị trong ắp ế hoán một hoặc nhiều cộtgì? c sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay liệu là đượ giảm dần. • Chú ý:-Đối với những cột có kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh. - Dữ liệu trong các cột khi sắp xếp phải có cùng kiểu dữ liệu (số, kí tự, thời gian)
 5. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu Sắp xếp dữ liệu bằng các nút lệnh trên thanh công cụ: 1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp 2. Nháy nút Sort Asceding trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần (hoặc nháy nút Sort Descending trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần)
 6. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu Ví dụ 1: Cho bảng dữ liệu sau: Sắp xếp dữ liệu cột Tin học theo thứ tự tăng dần? 1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột Tin học (F6) 2.Nháy nút Sort Ascending trên thanh công cụ để sắp xếp cột Tin học theo thứ tự tăng dần.
 7. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu Ví dụ 2: Trang tính dưới đây là kết quả thi đấu của đoàn vận động viên các nước tham gia Sea Games 22. Sắp xếp cột Tổng cộng theo thứ tự giảm dần? 1. Nháy chuột chọn một ô trong cột Tổng cộng (ví dụ ô F3) 2. Nháy nút trên thanh công cụ
 8. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu Hiển thị các nút lệnh Sort Ascending, Sort Descending 1. Nháy vào nút Toolbar Options 2. Trỏ vào Add or Remove Buttons 3. Chọn Standard. 4. Nháy chuột để đánh dấu các nút lệnh cần hiển thị.
 9. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu Sắp xếp dữ liệu từ bảng chọn: Sắp xếp Ưu tiên 1 tăng dần Sắp xếp Ưu tiên 2 giảm dần Ưu tiên 3 Sắp xếp không theo tiêu đề dòng Sắp xếp theo tiêu đề dòng OK
 10. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu Ví dụ 3: Cho bảng dữ liệu các nước đông nam Á sau: Để sắp xếp cột Diện tích theo thứ tự giảm dần và cột Dân số theo thứ tự tăng dần từ bảng chọn. Bằng cách điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống (…) để hoàn thành các câu lệnh (bước). B1: Chọn một (1)………. trong bảng. ô B2: Nháy chuột vào bảng chọn (2)………… Data \Sort. Xuất hiện hộp thoại Sort. B3.Sort by\ chọn cột Diện tích\ (3)…………… Descending Dân số Then by \ chọn cột (4)………………… \ Ascending. B4. Nháy (5)……… Ok
 11. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) Sắp xếp dữ liệu C1: Sử dụng nút lệnh trên C2: Sử dụng lệnh trong thanh công cụ chuẩn. bảng chọn. -Nút lệnh sắp xếp theo B1. Chọn một ô trong cột thứ tự tăng dần. cần sắp xếp. -Nút lệnh sắp xếp theo B2: Vào bảng chọn Data\ thứ tự giảm dần. Sort xuất hiện hộp thoại Sort B3. Chọn Ascending hoặc Descending. B4. Nháy OK
 12. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu Bài 1: Để sắp xếp dữ liệu, ta làm như sau: A.Nháy vào nút lệnh hoặc ; B.Chọn lệnh Data -> Sort -> Ascending hoặc Descending; C.Nháy nút lệnh ; D.Cả A và B đều đúng.
 13. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu Bài 2: Sắp xếp các phương án A, B, C hoặc D theo thứ tự thực hiện câu lệnh: Các thao tác để sắp xếp dữ liệu giảm dần là: A.Chọn lệnh Data -> Sort B.Chọn một ô trong cột cần sắp xếp. C.Chọn OK. D.Chọn Descending. Trả lời: B -> A -> D ->C
 14. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) Bài 1: Có gì khác nhau giữa việc sử dụng nút lệnh , trên thanh công cụ và sử dụng lệnh Data -> Sort … trong bảng chọn . Bài 2: Bạn Hiền nói “Sử dụng các nút lệnh , trên thanh công cụ chuẩn chỉ có thể sắp xếp được 1 kiểu dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh”. Bạn nói đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng? Bài 1 (SGK -76) Bài 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5 (SBT-37) Đọc và tìm hiểu trước nội dung phần 2. Lọc dữ liệu.
 15. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) Bài 1: Có gì khác nhau giữa việc sử dụng nút lệnh , trên thanh công cụ và sử dụng lệnh Data -> Sort … trong bảng chọn . Trả lời: - Lệnh Data -> Sort… giúp ta có thể sắp xếp dữ liệu trên nhiều cột và có thể thực hiện sắp xếp với nhiều lựa chọn khác nhau.
 16. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu Bài 2: Bạn Hiền nói “Sử dụng các nút lệnh , trên thanh công cụ chuẩn chỉ có thể sắp xếp được 1 kiểu dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh”. Bạn nói đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng? Trả lời: - Bạn Hiền nói chưa chính xác. - Dùng nút lệnh này có thể sắp xếp dữ liệu thuộc nhiều kiểu như kí tự, số, ngày tháng năm (thời gian), miễn là cột để sắp xếp dữ liệu phải có cùng một kiểu dữ liệu.
 17. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (T1) I. Sắp xếp dữ liệu Bài 4: Bạn Hiền nói “Sử dụng các nút lệnh , trên thanh công cụ chuẩn chỉ có thể sắp xếp được 1 kiểu dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh”. Bạn nói đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng? Trả lời: - Bạn Hiền nói chưa chính xác. - Dùng nút lệnh này có thể sắp xếp dữ liệu thuộc nhiều kiểu như kí tự, số, ngày tháng năm (thời gian), miễn là cột để sắp xếp dữ liệu phải có cùng một kiểu dữ liệu.
 18. Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU(T1) Ô chữ gồm 6 hàng ngang và một từ khóa hàng dọc. Mỗi ô chữ có một gợi ý lên quan đến bài học, đại diện các nhóm lựa chọn câu hỏi ở các ô. Trả lời đúng bí mật của ô chữ sẽ được mở ra và bạn tìm ra bí ẩn của từ khóa.
 19. TRÒ CHƠI Ô CHỮ Hàng ngang Hàng dọc 1 S U M 2 S O R T A S C E N D I N G 3 P A G E S E T U P 4   E X C E L 5 T H E N B Y 6 P R I N T P R E V I E W Hàngngangsốố5-G– ồ ồữôô ô ữữữ Hàngngang cssố32-1 GGm96 ôchch:ữữ Hàng ngangốồm Gồmồm. 5 chch:: Hàng ngang ssố 4-ồG 12 3 chữ : Hàng dọ g – G Sch m Hàng ngangTố khóa:ồm P XẾô ch Hàng ngangs ừ 6- 6 ô m 12 ô P Ắ ĐTTênửthisổcSorttệnhướọữ liệinttheouthứ thọứ hai ểừsnútalệnhng tlpđxếchhcgì?ngugiememtiên ự tăng Tên hàm ttính trình Sort?thứ ự ư đang tên? Ý c chươủsắ lềểvàlà ướ tính tấy in có th nút nghĩa đ a tr b d n xem trang ặ ổngp ảng Cửa ổ ế tính Tên chọn ô? khi ừ nháy c? ldem ệần? nh?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản