intTypePromotion=3

Bài giảng Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

Chia sẻ: Lê Hữu Kiệt | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
353
lượt xem
93
download

Bài giảng Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với bộ sưu tập môn Tin học lớp 7 bài Thao tác với bảng tính sẽ giúp quý thầy cô có thêm một số tài liệu tham khảo, thiết kế bài giảng tốt hơn cho tiết học này. Bao gồm những bài giảng được có nội dung bám sát với chương trình học, được trình bày sinh động, đẹp mắt, giúp học sinh nắm được các nội dung chính của bài, biết vận dụng các kiến thức. Hy vọng rằng những bài giảng trên sẽ hỗ trợ giáo viên dễ dàng truyền đạt lại các kĩ năng và kiến thức cho các em học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

 1. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Kiểm tra bài cũ: 1. Điều Hãy cho biết ý nghĩa của các hàm sau: chỉnh độ rộng cột và độ cao SUM: Tính tổng hàng AVERAGE: Tính trung bình cộng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng MAX: Tìm giá trị lớn nhất MIN: Tìm giá trị nhỏ nhất
 2. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Khi mở một trang tính mới,trang tính xuất hiện với các cột có độ rộng và các hàng có độ cao như thế nào ? 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm Các hoặc xoá cột và hàng có hàng độ cao bằng nhau Các cột có độ rộng bằng nhau
 3. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Dữ liệu(nội dung) ta nhập vào các cột, các hàng có bằng nhau không? Sau khi nhập dữ liệu vào sẽ có điều gì không hợp lí ? 1. Điều chỉnh độ rộng Dữ liệu số quá dài sẽ xuất cột và độ cao Dãy kí tự quá dài được hiển hiện các kí hiệu # hàng thị ở các ô bên phải Cột quá rộng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng Hàng quá cao Hàng quá thấp Cột quá hẹp
 4. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Vậy là nội dung ô B1 sẽ che Nếu mình nhập nộibản quá dài B1 thì nội lấp phần văn dung cho ô của ô dung A1. ô A1 có bị che mất không nhỉ?? của 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
 5. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1.Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng? 1. Điều 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu hoặc xoá cột và hàng 4. Sao chép công thức
 6. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1.Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng? 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
 7. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1.Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng? Sau a. Các bước để các em thấy cách thực hiện điều khi xem phim, điều chỉnh độ rộng (hẹp) cột: chỉnh độ rộng (hẹp) cột, người ta tiến hành như thế 1. Điều B1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột nào? chỉnh độ rộng cột và độ cao B2: Kéo thả sang phải (mở rộng) ,sang trái hàng (thu hẹp) 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
 8. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1.Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng? a. Các bước để điều chỉnh độ rộng cột: B1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột. 1. Điều B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp). chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng b. Các bước để điều chỉnh độ cao của hàng : 2. Chèn thêm B1: Đưa con trỏ tự làm thế nào để thay đổi Tương vào vạch ngăn cách hai hàng hoặc xoá cột và hàng độ cao hàng B2: Kéo thả xuống (mở?rộng), lên trên (thu hẹp)
 9. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Hãy điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng trong bảng tính sau cho hợp lý 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng Thực hành
 10. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Có cách nào nhanh hơn để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ 1. Điều chỉnh độ rộng liệu có trong cột và hàng cột và độ cao hàng không nhỉ ??? 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng Lưu ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó. Mở Excel
 11. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Em hãy quan sát bảng sau và nêu nhận xét xem thiếu cột điểm gì, thừa dòng môn nào ?? 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và Hóa hàng À,chèn thêm cột, Bây giờ làm thế xóa bớt Mình phải nào??? dòng -Thiếu cột điểm miệng lập lại trang tính -Thừa dòng môn hóa sao?
 12. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
 13. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng *Các bước để chèn cột: 1. Điều -B1: Nháy chuột vào tên cột tại vị trí cần chèn. chỉnh độ rộng cột và độ cao -B2: Qua cách thể COLUMNS em nào Chọn INSERT hiện vừa rồi, hàng cho biết, muốn thực hiện chèn thêm 2. Chèn thêm cột ta tiến hành như thế nào? hoặc xoá cột và hàng
 14. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1. Điều chỉnh độ rộng Khi ta thực hiện chèn vào một cột và độ cao hàng cột thì trang tính sẽ thay đổi như thế nào? 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng Một cột trống sẽ được chèn vào bên trái cột được chọn. Nội dung cột cũng đã thay đổi Thực hành
 15. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Hãy chèn thêm cột Điểm miệng vào trước cột 15 phút trong bảng sau 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
 16. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng *Các bước để chèn cột: 1. Điều chỉnh độ rộng -B1: Nháy chuột vào tên cột tại vị trí cần chèn. cột và độ cao -B2: Chọn INSERT  COLUMNS hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và *Các bước để chèn hàng: hàng -B1: Nháy chuột vào tên cột tạithế cần chèn. *Tương tự, làm vị trí -B2: Chọn INSERT chèn thêm nào để ROWS hàng?
 17. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Khi ta thực hiện chèn vào một cột thì trang tính sẽ thay đổi như thế nào? 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng Một hàng trống sẽ được chèn thêm vào bên trên hàng được chọn.Nội dung tên hàng đã thay đổi. Mở excel
 18. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Nếu muốn chèn 3 hàng hoặc 3 cột cùng một lúc thì ta làm thế nào? 1. Điều Lưu ý: Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, chỉnh độ rộng cột và độ cao số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm đúng hàng bằng số cột hoặc hàng em đã chọn. 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng Các cột (hàng) được chèn vào sẽ nằm ở phía trái (trên ) của cột (hàng) đã chọn
 19. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng b. Xoá cột hoặc hàng 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao Nếu em chọn các cột cần xoá và nhấn phím DELETE hàng thì........ 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng Em sẽ chỉ thấy dữ liệu trong các ô trên cột đó bị xoá, còn bản thân cột thì không.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản