intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

60
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học - ThS. Trịnh Hoàng Nam

TIN HỌC ỨNG DỤNG<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Hiểu và sử dụng được Excel để giải quyết một số<br /> bài toán trong kinh tế: bài toán dòng tiền, bài toán<br /> điểm hòa vốn, bài toán tối ưu<br /> • Hiểu và sử dụng được phần mềm SPSS phục vụ<br /> cho phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY<br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> BUỔI<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tổng quan + Ôn tập Excel cơ bản<br /> <br /> 2<br /> <br /> Excel nâng cao (Pivots, Data tools)<br /> <br /> 3<br /> <br /> Excel tài chính (kỹ thuật chiết khấu dòng tiền)<br /> <br /> 4<br /> <br /> Excel tài chính (bài toán tối ưu)<br /> <br /> 5<br /> <br /> Kiểm tra nội dung Excel<br /> <br /> 6<br /> <br /> Nhập môn & xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS<br /> <br /> 7<br /> <br /> Trình bày dữ liệu với SPSS<br /> <br /> 8<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS<br /> <br /> 9<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS (tt)<br /> <br /> 10<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS (tt)<br /> <br /> 11<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS (tt)<br /> <br /> 12<br /> <br /> Ôn tập<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ<br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Đánh giá giữa kỳ:<br /> <br /> 40%<br /> <br /> – Kiểm tra Excel:<br /> <br /> 25%<br /> <br /> – Chuyên cần:<br /> <br /> 5%<br /> <br /> – Bài tập cá nhân:<br /> <br /> 10%<br /> <br /> • Đánh giá cuối kỳ:<br /> <br /> 60%<br /> <br /> – Bài thi SPSS:<br /> <br /> 60%<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Sách tham khảo:<br /> – Trịnh Hoàng Nam & ctg. (2016), Thực hành Tin học ứng<br /> dụng, ĐH Ngân hàng TP.HCM.<br /> <br /> • Slide bài giảng:<br /> – Trịnh Hoàng Nam (2016), Bài giảng Tin học ứng dụng, ĐH<br /> Ngân hàng TP.HCM.<br /> <br /> • Phần mềm sử dụng:<br /> – Microsoft Excel 2007, 2010<br /> – SPSS 16.0<br /> <br /> • Website:<br /> – https://sites.google.com/site/hoangnamssite/<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> THÔNG TIN GIẢNG VIÊN<br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Email:<br /> – namth@buh.edu.vn<br /> <br /> • Website:<br /> – https://sites.google.com/site/hoangnamssite/<br /> <br /> • Skype<br /> – thnamsg<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2