intTypePromotion=3

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9+10 - Đỗ Oanh Cường

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
56
lượt xem
2
download

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9+10 - Đỗ Oanh Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9+10 Các hàm trong excel do Đỗ Oanh Cường biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Các hàm toán học, các hàm logic, các hàm ký tự, các hàm xử lý ngày tháng, các hàm tìm kiếm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 9+10 - Đỗ Oanh Cường

BÀI 9+10<br /> CÁC HÀM TRONG EXCEL<br /> Môn<br /> <br /> : Tin học văn phòng<br /> <br /> Giảng viên : Đỗ Oanh Cường<br /> Khoa Công nghệ thông tin – ĐH Thủy Lợi<br /> Email<br /> : cuongdo@tlu.edu.vn<br /> Bài giảng<br /> <br /> : http://cuongdo.info/2017/09/10/tin-hoc-van-phong/<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> • Các hàm toán học<br /> • Các hàm logic<br /> • Các hàm ký tự<br /> • Các hàm xử lý ngày tháng<br /> • Các hàm tìm kiếm<br /> <br /> CÁC KIỂU ĐỊA CHỈ<br /> •<br /> <br /> Địa chỉ tương đối:<br /> – : địa chỉ này thay đổi khi copy công thức sang ô<br /> khác<br /> – Ví dụ: A2, C4…<br /> <br /> •<br /> <br /> Địa chỉ tuyệt đối:<br /> – $$: địa chỉ này không bị thay đổi khi copy công thức<br /> – Ví dụ: $A$2, $C$4<br /> <br /> •<br /> <br /> Địa chỉ hỗn hợp:<br /> – Đánh địa chỉ tuyệt đối theo hàng hoặc theo cột:<br /> – Ví dụ: A$1,$C2<br /> <br /> CÁC KIỂU ĐỊA CHỈ<br /> • Tham chiếu đến địa chỉ Sheet khác:<br /> – !<br /> – Ví dụ: Sheet1!A2, ‘Sheet Moi’!B2…<br /> • Tham chiếu đến địa chỉ WorkBook khác:<br /> – []!<br /> – Ví dụ: [Bai2.xlsx]Sheet2!A$2<br /> – Địa chỉ hỗn hợp:<br /> – Đánh địa chỉ tuyệt đối theo hàng hoặc theo cột:<br /> – Ví dụ: A$1,$C2<br /> <br /> HÀM TOÁN HỌC<br /> • Hàm được lập trình có sẵn nhằm thực hiện<br /> chức năng nào đó mà toán tử đơn giản<br /> không thực hiện được<br /> • Cú pháp của hàm:<br /> = tenham(đối số…..)<br /> – Tên hàm viết liền, có thể viết hoa hoặc thường<br /> – Đối số có thể là giá trị, địa chỉ ô hoặc một dãy ô<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản