Bài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1.540
lượt xem
91
download

Bài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2- Các hoạt động a)Hình thành kiến thức mới (14 phút) Bài toán: Bài giải Số xe đạp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán lớp 3 - GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP)

  1. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1- Giới thiệu bài: (1 phút) - G: Giới thiệu trực tiếp 2- Các hoạt động a)Hình thành kiến thức mới (14 phút) Bài toán: - H: Đọc bài toán Bài giải - G: HD học sinh xác định yêu cầu của Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: bài toán 6 x 2 = 12( xe ) - H: Phân tích.Tóm tắt bài toán bằng 2
  2. Số xe đạp bán trong cả 2 ngày: cách 6 + 12 = 18 ( xe) - H: Nêu lời giải Đáp số: 18 xe đạp H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách giải đúng. b)Luyện tập (18 phút) Bài 1: - H: Đọc bài toán - Xác định yêu cầu của BT - H: Phân tích bài toán trên sơ đồ - Giải bài toán vào nháp - H: Lên bảng chữa bài - H+G: Nhận xét đánh giá Bài 2: - H: Đọc bài toán Có : 24 lít - Xác định yêu cầu của BT Lấy ra: 1/3 số lít - H: tóm tắt và giải bài toán vào vở Còn: ... lít? - H: Lên bảng chữa bài - H+G: Nhận xét đánh giá
  3. Bài 3: Số - G: Nêu yêu cầu Gấp 3 lần thêm 3 5 15 18 - H: quan sát, nhận biết cách làm - HS trao đổi, thực hiện bài toán theo N Gấp 6 lần bớt 6 7 42 36 - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - H+G: Nhận xét đánh giá Gấp 2 lần bớt 2 6 12 10 Giảm 7 lần thêm 8 56 8 15
  4. III Củng cố dặn dò (2 phút) - G: Nhắc lại nội dung bài, - nhận xét chung giờ học - H: Làm các bài tập còn lại ở buổi 2 LUYỆN TẬP A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục củng cố cách giải bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: VBT, bảng phụ - HS: VBT, vở ô li C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH I. Kiểm tra bài cũ 5P H: lên bảng thực hiện
  5. H+G: Nhận xét, đánh giá Gấp 3 lần thêm 3 5 ? ? II.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Giới thiệu trực tiếp 2,Các hoạt động: (32P) Bài 1: Tóm tắt H: Đọc bài toán (2H) H: Xác định yêu cầu của bài 18 ô tô 17 ô tô ? ô tô G: Hướng dẫn học sinh tóm tắt và phân tích bài toán H: Giải bài toán ra nháp H: Lên bảng trình bày (1H) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Tóm tắt H: Đọc toàn bài H: Xác định yêu cầu của bài (2H) G: Hướng dẫn học sinh tóm tắt và phân tích và phân tích bài toán H: Giải bài ra nháp
  6. H: Lên bảng trình bày (1H) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 3: Nêu bài toán theo sơ đồ rồi giải bài toán đó H: Đọc yêu cầu của bài toán G: Giúp học sih nắm vững yêu cầu của bài Số HS giỏi: G: Phát phiếu học tập nhóm (4N) Số HS khá H: Thảo luận nhóm nêu bài toán và giải bài toán H: Đại diện nhóm trình bày H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 4: Tính (theo mẫu) M: 15 gấp lên 3 lần, rồi cộng với 47 H: Nêu yêu cầu bài tập 15 X 3 = 45; 45 + 47 = 92 G: Thực hiện mẫu a.Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25 H: Quan sát b..... H: Thực hiện vào nháp H: Lên bảng thực hiện (3H) H+G: Nhận xét, đánh giá 3.Củng cố – dặn dò: (2P) G: Củng cố nội dung bài
  7. Nhận xét giờ học G: Hướng dẫn bài tập về nhà: BT 1, 2, 3, 4, (VBT)
Đồng bộ tài khoản