intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 6: Hệ thống điều khiển động cơ

Chia sẻ: Buivancuong Buivancuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

390
lượt xem
120
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 6: Hệ thống điều khiển động cơ khái quát chung, hoạt động chung của một số hệ thống và cấu tạo các bộ phận chính. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trang bị điện ô tô - Chương 6: Hệ thống điều khiển động cơ

CHƢƠNG 6: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ<br /> NỘI DUNG<br /> 1. Khái quát chung<br /> <br /> 2.<br /> 3.<br /> <br /> Hoạt động chung của một số hệ thống<br /> Cấu tạo các bộ phận chính<br /> <br /> 9/20/2013<br /> <br /> Chương 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài ...: HÖ THèNG ĐiỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ<br /> <br /> 1. Kh¸i qu¸t chung<br /> Tín hiệu các cảm biến Cơ cấu chấp hành<br /> 1……………….<br /> input<br /> <br /> ECU<br /> <br /> output<br /> <br /> 2……………….<br /> 3………………. 4……………….<br /> <br /> 1………………………<br /> <br /> 2………………………<br /> 3………………………<br /> <br /> 5……………….<br /> 6………………. 7……………….<br /> ……...<br /> <br /> 4………………………<br /> 5……………………… 6………………………<br /> <br /> 7………………………<br /> 8……………………… 9………………………<br /> Chương 6 2<br /> <br /> 2. Hoạt động chung của hệ thống 2.1. Sơ đồ điều khiển hệ thống phun xăng EFI<br /> <br /> 9/20/2013<br /> <br /> Chương 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ho¹t ®éng<br /> <br /> ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….……………………………………<br /> <br /> 9/20/2013<br /> <br /> Chương 6<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.2. Sơ đồ điều khiển hệ thống ESA<br /> <br /> 9/20/2013<br /> <br /> Chương 6<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2