intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - GV. Lý Ngọc Yến Nhi

Chia sẻ: Mhnjmb Mhnjmb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
401
lượt xem
126
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - GV. Lý Ngọc Yến Nhi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế thuộc bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - GV. Lý Ngọc Yến Nhi

 1. CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
 2. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Truyền Quan điểm Tổng kết thống yêu của CN Mác những kinh nước, nhân -Lênin: nghiệm thành ái, tinh cách mạng công & thất bại thần cố kết là sự của các phong cộng đồng nghiệp của trào yêu nước, dân tộc quần chúng phong trào CMVN & TG
 3. Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng Một người đâu phải nhân gian Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn TỐ HỮU
 4. Sự tiếp nối truyền thống Đoàn kết ĐỒNG BÀO Gia đình ĐỒNG CHÍ Họ tộc GIAI CẤP Làng xã NHÂN LOẠI Vua tôi
 5. 1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp CM 1.1. Đại đoàn 1.2. Đại đoàn kết dân tộc kết dân tộc là vấn đề là mục có ý nghĩa tiêu, nhiệm chiến lược, vụ hàng quyết định đầu thành công của Đảng, của CM của dân tộc
 6.  Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh (1941) nhân dân ta làm CMT8 thành công, lập nên nước VN dân chủ cộng hòa.
 7. Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt (1951) nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc.
 8.  Đoàn kết trong Mặt trận tổ quốc Việt Nam (1955) nhân dân ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo XHCN và trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc.
 9. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (12/1960) - đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm và bọn tay sai, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
 10. 2. Lực lượng của đại đoàn kết dân tộc Kế thừa truyền thống yêu nước - 2.1.Đại nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc đoàn 2.2. Điều kết dân kiện Phải có lòng tộc thực hiện khoan dung, độ lượng với con là đại đại đoàn người đoàn kết kết toàn dân tộc Phải có niềm tin dân vào nhân dân
 11. 3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc 3.1. Hình 3.2. Một số thức tổ chức nguyên của khối tắc cơ bản về đại đoàn xây dựng kết dân và hoạt tộc là mặt động của trận dân Mặt trận dân tộc thống tộc thống nhất nhất
 12. 3. Hỡnh thức tổ chức khối đại đoàn kết dõn tộc 3.1. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất Khái niệm Mặt trận dân tộc thống nhất: Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, nơi tập hợp mọi con dân nước Việt, dù ở bất cứ phương trời nào, nếu tấm lòng vẫn hướng về quê hương đất nước, đều được coi là thành viên của mặt trận.
 13. - Hội phản đế Đồng minh Đồng Dương (11/1930) - Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (7/1936) - Mặt trận dân chủ Đông Dương (3/1938) - Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương (11/1939) - Mặt trận Việt Minh (5/1941) - Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946) - Mặt trận Liên Việt (3/1951) - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955) - Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (12/1960) - Mặt trận tổ quốc Việt Nam (1976)
 14. Lấy liên minh công -nông-trí thức 3.2. Một làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo số của Đảng nguyên Hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi tắc cơ ích tối cao của dân tộc, quyền lợi bản xây cơ bản của các tầng lớp nhân dựng dân Mặt Hoạt động theo nguyên tắc hiệp trận thương dân chủ, trên cơ sở dân tộc thống nhất về lợi ích thống Đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, đoàn nhất kết thật sự, chân thành; thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
 15. Nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với 1. Vai sức mạnh thời đại, tạo trò của sức mạnh tổng hợp cho đoàn cách mạng Việt Nam kết quốc Nhằm góp phần cùng tế nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng của thời đại
 16. 2. Lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức 2.1. Các lực lượng cần đoàn kết  Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế  Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc  Phong trào yêu chuộng hòa bình, dân chủ trên thế giới
 17. 2.2. Hình thức đoàn kết - Mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa (1924) - Mặt trận độc lập Đồng Minh cho từng nước Việt Nam, Lào, Cao Miên (1941), tiến tới thành lập Đông Dương độc lập đồng minh - Mặt trận đoàn kết Việt- Miên- Lào (Mặt trận nhân dân ba nước Đông Dương) - Mặt trận nhân dân Á-Phi đoàn kết với VN - Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với VN chống đế quốc xâm lược

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản