Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên doanh nghiệp – Chương 2: Các loại hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
38
lượt xem
5
download

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên doanh nghiệp – Chương 2: Các loại hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên doanh nghiệp – Chương 2: Các loại hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các loại HTTT chính trong doanh nghiệp và vai trò của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên doanh nghiệp – Chương 2: Các loại hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý

Chương 2<br /> <br /> Các loại hệ thống thông tin tổ<br /> chức theo cấp bậc quản lý<br /> <br /> Nội Dung<br /> • Các loại HTTT chính trong doanh nghiệp và vai<br /> trò của nó<br /> <br /> CÁC CẤP RA QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC<br /> <br /> 2. CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO<br /> CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ<br /> <br /> Các loại HTTT chính trong doanh<br /> nghiệp và vai trò của nó<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> HT cấp tác nghiệp (Operational-level system):<br /> Giám sát các giao dịch & các hoạt động cơ bàn<br /> của tổ chức<br /> HT cấp chuyên gia & văn phòng (Knowledgelevel system): hổ trợ chuyên gia & nhân viên văn<br /> phòng<br /> HT cấp chiến thuật (management-level system):<br /> hỗ trợ giám sát, kiểm soát, ra quyết định & các<br /> hoạt động quản trị của nhà QL cấp trung<br /> HT cấp chiến lược (strategic-level system): hỗ<br /> trợ các hoạt động lập kế hoạch dài hạn của nhà<br /> quản lý cấp cao<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản