Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
13
lượt xem
6
download

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 1

© ABB University -1<br /> <br /> An Toàn<br /> <br /> Bộ điều khiển IRC5<br /> <br /> IRC5 Operator<br /> <br /> Những tai nạn rủi ro<br /> n<br /> <br /> Khi dò tìm sự cố<br /> <br /> n<br /> <br /> Khi sửa chữa<br /> <br /> n<br /> <br /> Thay đổi<br /> chương trình<br /> <br /> n<br /> <br /> Chạy thử,<br /> <br /> © ABB University -2<br /> <br /> chạy kiểm tra<br /> <br /> IRC5 Operator<br /> <br /> ABB Giải pháp an toàn – Tổng quan<br /> n<br /> <br /> Dừng khẩn cấp<br /> <br /> n<br /> <br /> Chế độ làm việc<br /> n<br /> <br /> Tự động<br /> <br /> n<br /> <br /> Tự chọn < 250 mm/s<br /> <br /> n<br /> <br /> Tự chọn 100%<br /> <br /> Nút kích hoạt thiết bị<br /> <br /> n<br /> <br /> Nút giữ để chạy<br /> <br /> n<br /> <br /> © ABB University -3<br /> <br /> n<br /> <br /> Dừng an toàn<br /> (tự động và tự chọn)<br /> <br /> n<br /> <br /> Giới hạn phạm vi làm<br /> việc<br /> <br /> IRC5 Operator<br /> <br /> Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn<br /> n<br /> <br /> Cấu tạo của robot được thiết kế đáp ứng theo tiêu chuẩn<br /> ISO 10218, vào tháng 1/1992, tiêu chuẩn về robot công<br /> nghiệp. Ngoài ra còn đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/RIA<br /> 15.06-1999.<br /> <br /> n<br /> <br /> Các tiêu chuẩn về chức năng an toàn:<br /> Dừng khẩn cấp – IEC 204-1, 10.7<br /> <br /> n<br /> <br /> Kích hoạt thiết bị – ISO 11161, 3.4<br /> <br /> n<br /> <br /> Bảo vệ – ISO 10218 (EN 775), 6.4.3<br /> <br /> n<br /> <br /> Giảm tốc – ISO 10218 (EN 775), 3.2.17<br /> <br /> n<br /> © ABB University -4<br /> <br /> n<br /> <br /> Khoá an toàn – ISO 10218 (EN 775), 3.2.8<br /> <br /> n<br /> <br /> Giữ để chạy – ISO 10218 (EN 775), 3.2.7<br /> <br /> IRC5 Operator<br /> <br /> Dừng khẩn cấp<br /> Thiết kế công tắc dừng khẩn<br /> cấp ở cả FlexPendant và<br /> Bảng điều khiển của robot.<br /> <br /> n<br /> <br /> © ABB University -5<br /> <br /> n<br /> <br /> Có thể thiết kế thêm công<br /> tắc dừng khẩn cấp ở vị trí<br /> khác khi cần thiết.<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản