Bài giảng Vật liệu và dụng cụ vẽ: Chương 2

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
29
lượt xem
3
download

Bài giảng Vật liệu và dụng cụ vẽ: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vật liệu và dụng cụ vẽ: Chương 2 Vẽ hình học ung cấp cho người học các kiến thức: Chia đều đoạn thẳng, đường tròn, vẽ nối tiếp đoạn tiếp với đoạn thẳng, đường tròn, vẽ được một số đường cong hình học,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật liệu và dụng cụ vẽ: Chương 2

 1. CHƯƠNG II VẼ HÌNH HỌC Mục tiêu thực hiện Học xong bài này HSSV có khả năng: - Chia đều đọan thẳng, đường tròn. - Vẽ nối tiếp đoạn tiếp với đoạn thẳng, đường tròn. - Vẽ được một số đường cong hình học.
 2. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1. VẼ ĐƯỜNG THẲNG 1.1. Vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng 1.2. Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng 2. CHIA ĐỀU ĐỌAN THẲNG, ĐƯỜNG TRÒN 2.1. Chia đều đọan thẳng 2.2. Chia đều một đường tròn 3. VẼ NỐI TIẾP 3.1. Vẽ tiếp tuyến với đường tròn 3.2. Vẽ cung nối tiếp 2 đường thẳng 3.3. Vẽ cung nối tiếp 1 đường tròn với 1 đường thẳng 3.4. Vẽ cung nối tiếp 2 đường tròn 4. VẼ MỘT SỐ ĐƯỜNG CONG HÌNH HỌC 4.1. Đường elip 4.2. Parabol 4.3. Đường xoắn ốc Archimet
 3. 1. VẼ ĐƯỜNG THẲNG 1.1. Vẽ đường thẳng vuông góc với một đường thẳng ( Hình 1.1 và Hình 1.2) 1.1. Vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng (Hình 1.3 và 1.4) Hình 1.1 Hình 1.3 Hình 1.2 Hình 1.4
 4. 2. CHIA ĐỀU MỘT ĐOẠN THẲNG, ĐƯỜNG TRÒN 2.1. Chia đôi một đoạn thẳng ( Hình 2.1 và Hình 2.2) 2.1. Chia một đọan thẳng làm nhiều phần bằng nhau (Hình2.3) 5 A I B 4 3 Hình 2.1 2 C 1 A B C Hình 2.2 Hình 2.3 A B
 5. 2.2. Chia đều đường tròn 2.2.1 Chia đường tròn làm 3 phần và 6 phần bằng nhau ( Hình 2.4) 2.2.2. Chia đường tròn làm 4 phần và 8 phần bằng nhau (Hình2.5) Hình 2.4 Hình 2.5
 6. 2.3. Chia đường tròn ra 5 phần và 10 phần bằng nhau (Hình2.6) • Vẽ hai đường kính AB C và CD vuông góc nhau. • Vẽ O(R). • Tìm trung điểm I của bán kính OA. 1 O 2 • Vẽ cung tròn (I, IC), cung tròn này cắt OB A I N B tại N. Đoạn thẳng CN là cạnh của ngũ giác đều nội tiếp đường tròn (O, R). 4 3 D Hình 2.6
 7. 2.4. Chia đường tròn ra 7,9,11... phần bằng nhau (Hình2.7) • Chia CD làm n phần C bằng nhau bởi các điểm 1, 2, 3… 1 • Vạch cung 2 (D,CD)=>E,F 3 • Kéo dài E và F với những điểm chẳn E A 4 B F hoặc lẻ. Những đường kéo dài này 5 cắt đường tròn tại 6 những điểm và chúng chia đường tròn ra D làm những phần bằng nhau. Hình 2.7 • Để chia đường tròn thành 7 phần bằng nhau (n =7) ta thực hiện như hình 2.7.
 8. 2. VẼ ĐỘ DỐC VÀ ĐỘ CÔN 2.1. Vẽ độ dốc 2.2. Vẽ độ côn 1:6 B a Hình 2.8 A C 6a Hình 2.9
 9. 3. VẼ NỐI TIẾP 3.1. Vẽ tiếp tuyến với đường tròn 3.1.1. Vẽ tiếp tuyến với 1 đường tròn 3.1.2. Vẽ tiếp tuyến với 2 đường tròn
 10. 3. Vẽ cung nối tiếp 2 đường thẳng 3.1. Hai đường thẳng song song 3.2. Hai đường thẳng cắt nhau 3.3. Hai đường thẳng vuông góc Hình 2.12 d1 d’1 Dựng d’1//d1 Hình 2.14 Hình 2.13 d2
 11. 4. Vẽ cung nối tiếp 1 đường tròn với 1 đường thẳng 3.1. Tiếp xúc ngoài 3.2. Tiếp xúc trong Hình 2.15 Hình 2.16
 12. 5. Vẽ cung nối tiếp 2 đường tròn 5.1. Tiếp xúc ngoài ( Hình 2.17) 5.2. Tiếp xúc trong( Hình 2.18) 5.3. Vừa tiếp xúc ngoài, vừa tiếp xúc trong ( Hình 2.19) Hình 2.17 Hình 2.18 Hình 2.19
 13. Ví dụ: vẽ hình dạng của tấm giằng Ø25 R24 76 R12 28 95 Hình 2.20 R8 50 Ø15 30 R15
 14. R24 • + Xác định các tâm O1, O2, O3 của các lỗ. Tại các tâm này ta vẽ các đường tròn và cung tròn có R12 kính đã cho và vẽ bán các đường thẳng cho trước (hình 2.21a) R10 28 Ø15 R8 30 R15 R15 Hình 2.22 Hình 2.21a
 15. R24 R12 R10 R8 R15 Hình 2.21b Hình 2.22
 16. 4. VẼ MỘT SỐ ĐƯỜNG CONG HÌNH HỌC 1.Hình Oval : Vẽ đường hình oval khi biết 1 trục AA’ T1 M T2 A A’ O1 O2 T4 N T3
 17. 2. Đường elip 2.1. Vẽ đường elip theo hai trục AB và CD
 18. PP 4 tâm: Hình tương tự elip
 19. To draw an approximate ellipse Given Major and minor axes Repeat
 20. 2.2. Vẽ đường elip khi biết hai đk liên hợp AB và CD
Đồng bộ tài khoản