intTypePromotion=3

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phép biến đổi ảnh (tiếp theo) - Nguyễn Linh Giang

Chia sẻ: Diên Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
26
lượt xem
3
download

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phép biến đổi ảnh (tiếp theo) - Nguyễn Linh Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phép biến đổi ảnh (tiếp theo). Bài này trình này những nội dung chủ yếu như: Biến đổi đơn nguyên (unitary), phép biến đổi Fourier đơn nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phép biến đổi ảnh (tiếp theo) - Nguyễn Linh Giang

Xử lý ảnh số<br /> Các phép biến đổi ảnh<br /> Chương trình dành cho kỹ sư CNTT<br /> Nguyễn Linh Giang<br /> <br /> Các phép biến đổi ảnh<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Biến đổi đơn nguyên ( unitary )<br /> Biến đổi Fourier<br /> Biến đổi sin, cosin<br /> Biến đổi Hadamar<br /> Biến đổi Haar<br /> Biến đổi K-L<br /> <br /> Biến đổi đơn nguyên ( unitary )<br /> • Ma trận Unitar và ma trận trực giao<br /> – Ma trận A là trực giao nếu<br /> A-1 = AT hay AAT = I<br /> • Ví dụ:<br /> <br /> 1 1 1<br /> A=<br /> 2 1 −1<br /> <br /> – Ma trận A là ma trận đơn nguyên ( unitary ) nếu<br /> A-1 = A*T hay AA*T = I<br /> 1 1 j<br /> • Ví dụ:<br /> 1 1 1<br /> A=<br /> A=<br /> 2 j 1<br /> 2 1 −1<br /> – Ma trận A là thực thì A = A*, tính trực giao và tính đơn<br /> nguyên trùng nhau.<br /> – Ma trận A*T còn gọi là AH – ma trận Hermitian<br /> <br /> Biến đổi đơn nguyên ( unitary )<br /> • Biến đổi unitar một chiều ( 1D-unitary )<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> A ma trận đơn nguyên, AA*T=I<br /> s(n) = { s(0), s(1), ..., s(n-1)}<br /> S = (s0, s1, ..., sn-1)T<br /> ⎧ V = AS<br /> Biến đổi đơn nguyên một chiều: ⎨S = A*T V<br /> ⎩<br /> S = A-1 V = A*T V = Σiai*T vi trong đó<br /> ai*T = (a*i,0, …, a*i,N-1)T – là cội thứ i của ma trận A*T<br /> và là hàng thứ i của ma trận A*<br /> <br /> – ai*T gọi là vector cơ sở của phép biến đổi đơn nguyên A<br /> – Phép biến đổi đơn nguyên A phân tích vector S thành tổ hơp<br /> tuyến tính của các vector cơ sở với vector hệ số phân tích là V<br /> <br /> Biến đổi đơn nguyên ( unitary )<br /> – Ví dụ:<br /> • với A = I = ( ..., Ei, ... ),<br /> ta có s = ∑iaivi = ∑iEivi , trong đó Ei<br /> là vector đơn vị cơ sở và bằng:<br /> Ei = ( 0, ..., 0, 1, 0, ..., 0 )<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản