Bài giảng Xử lý ảnh - Trần Quang Đức

Chia sẻ: K Loi Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:209

0
79
lượt xem
5
download

Bài giảng Xử lý ảnh - Trần Quang Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng "Xử lý ảnh" của Trần Quang Đức giới thiệu chung về xử lý ảnh, hình thành và biểu diễn ảnh, thu nhận và số hóa ảnh, cơ sở lý thuyết xử lý ảnh, cải thiện và nâng cấp ảnh, phát hiện và tách biên ảnh, phân vùng ảnh, xử lý ảnh nhị phân, mã hóa và nén ảnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý ảnh - Trần Quang Đức

XỬ LÝ ẢNH<br /> Trần Quang Đức<br /> <br /> Thông tin giảng viên<br /> •  Thông tin liên hệ<br /> ▫ <br /> ▫ <br /> ▫ <br /> ▫ <br /> ▫ <br /> ▫ <br /> <br /> Phòng B1-801 (2 pm - 3 pm – Thứ Ba Hàng Tuần)<br /> Bộ môn Truyền Thông và Mạng Máy Tính<br /> Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông<br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> E-mail: ductq@soict.hust.edu.vn<br /> Điện thoại: (+84) (4) 38682596<br /> <br /> Nội dung<br /> • <br /> • <br /> • <br /> • <br /> • <br /> • <br /> • <br /> • <br /> • <br /> <br /> Chương 1: Giới thiệu chung<br /> Chương 2: Hình thành và biểu diễn ảnh<br /> Chương 3: Thu nhận và số hóa ảnh<br /> Chương 4: Cơ sở lý thuyết xử lý ảnh<br /> Chương 5: Cải thiện và nâng cấp ảnh<br /> Chương 6: Phát hiện và tách biên ảnh<br /> Chương 7: Phân vùng ảnh<br /> Chương 8: Xử lý ảnh nhị phân<br /> Chương 9: Mã hóa và nén ảnh<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> •  R.C. Gonzalez, and R. E. Woods, “Digital Image Processing,”<br /> vol. 2, Prentice Hall, 2002.<br /> •  A. K. Jain, “Fundamentals of Digital Image Processing,” vol. 3,<br /> Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1989.<br /> •  L. M. Bá, N. T. Thủy, “Nhập môn xử lý ảnh,” Trường Đại học<br /> Bách Khoa Hà Nội, 2008.<br /> •  R.C. Gonzalez, R. E. Woods, “Digital Image Processing using<br /> Matlab,”<br /> <br /> GIỚI THIỆU CHUNG<br /> Trần Quang Đức<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản