Bài tập nhóm: Lãnh đạo

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
20
lượt xem
5
download

Bài tập nhóm: Lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lãnh đạo là việc định ra chủ trương, đường lối, mục đích, tính chất, nguyên tắc hoạt động của một hệ thống trong các điều kiện nhất định. Lãnh đạo là quá trình tác động cho nhân viên sẵn sàng lao động theo hướng nhất định để đạt được mục tiêu của tổ chức đề ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập nhóm: Lãnh đạo

  1. Company LÃNH ĐẠO LOGO Danh Sách Nhóm 1. Lê Thị Khánh Ly 2. Lê Thiên Sơn 3. Lê Thị Anh Đào 4. Trần Thị Phương Hiền 5. Phạm Thị Cẩm Linh www.company.com
  2. Company Khái niệm LOGO • Theo Hemphill & Coons: Lãnh đạo là cách xử sự cá nhân khi anh ta chỉ đạo một nhóm để dạt tới mục tiêu chung. • Theo Katz & Kahn: lãnh đạo là sự khởi sướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác. • Lãnh đạo là việc định ra chủ trương, đường lối, mục đích, tính chất, nguyên tắc hoạt động của một hệ thống trong các điều kiện nhất định. • Lãnh đạo là quá trình tác động cho nhân viên sẵn sàng lao động theo hướng nhất định để đạt được mục tiêu của tổ chức đề ra. www.company.com
  3. Company LOGO Vai trò Vai trò chỉ huy Vai trò kiến tạo Vai trò thực thi www.company.com www.themegallery.com
  4. Company Nội dung lãnh đạo LOGO • Chỉ đạo lập kế hoạch • Tổ chức công việc • Chỉ đạo công việc • Kiểm soát công việc www.company.com
  5. Company Nhu cầu động cơ và các phương pháp LOGO tạo động lực cho người lao động • Nhu cầu : là trạng thái tâm lý mà con người Sự mong cảm thấy thiếu thốn muốn một cái gì đó và mong muốn được đáp ứng, nhu cầu con người là một phạm trù khách Nhu cầu con người Tính hiện thực Động cơ Hành động quan. • Động cơ : phản ảnh sự mong muốn, phản ảnh nhu cầu của bản thân Yế tố môi trường và là lý do của hành động. Là mục đích chủ quan. www.company.com
  6. Company Các phương pháp tạo động lực LOGO Nguyên lý Những điều ảnh hưởng đến động cơ -Xóa bỏ một phần sự điều khiển đối với -Trách nhiệm thành tựu công nhân, nhưng vẫn giữ trách nhiệm đối với họ -Tăng trách nhiệm cá nhân đối với cv. -Trách nhiệm, sự công nhận -Giao cho công nhân toàn bộ cv để hoàn -Thành tựu, trách nhiệm, sự công nhận chỉnh và thực hiện. -Giao thêm cv, tạo sự tự do và ủy quyền -Trách nhiệm, thành tựu, sự công nhận cho công nhân. -Động viên, hối thúc cv và làm việc trực -Tiến bộ cá nhân tiếp với nhân viên. -Giới thiệu nhiều thách đố khác trong cv -Giao cho công nhận nhận nhiệm vụ đặc -Trách nhiệm, tiến bộ, phát triển biệt , làm cho họ từng trải với cv www.company.com
  7. Company Xây dựng bảng câu hỏi LOGO • 1. Nhân viên có nhu cầu gì? • 2. Doanh nghiệp có khả năng đáp ứng nhu cầu đó không? • Làm thế nào để hài hòa giữa nhu cầu của nhân viên và mục tiêu của doanh nghiệp. www.company.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản