intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng lãnh đạo

Xem 1-20 trên 1551 kết quả Chức năng lãnh đạo
 • Tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, vị trí của chi bộ; Công tác chi bộ; Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; Chi bộ lãnh đạo công tác tư tưởng; Chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p viginnirometty 04-05-2022 10 1   Download

 • Đề cương môn Lịch sử Đảng - TS. Nguyễn Thị Hảo có nội dung trình bày về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945- 1975);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc123p ly24112003 12-05-2022 37 11   Download

 • Phần 2 của Ebook Quản trị dựa vào tri thức có nội dung về đối thoại và thực hành: đòn bẩy cho phép biện chứng tổ chức, quá trình sử dụng những tài sản tri thức năng động, vai trò lãnh đạo: đẩy mạnh sự phân bổ các tài năng trong tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

  pdf173p redrose24 16-04-2022 6 0   Download

 • (NB) Giáo trình Điều khiển thủy lực với mục tiêu giúp các bạn có thể xác định được phạm vị ứng dụng cuả truyền động thuỷ lực; Xác định được tổn thất trong hệ thống; Thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động thuỷ lực theo yêu cầu đặt ra cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình; Lựa chọn, kiểm tra chức năng, lắp ráp và hiệu chỉnh được các phần tử thuỷ lực, điện – thuỷ lực cho sơ đồ hệ thống đã thiết lập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf28p hoatudang09 15-03-2022 2 1   Download

 • Nhằm chuẩn bị và nâng cao kiến thức để bước vào kì thi sắp diễn ra, mời các bạn học sinh lớp 7 cùng tham khảo “Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu” được chia sẻ dưới đây để ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng nghị luận văn học. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

  doc7p zhuzhengting_1803 19-03-2022 4 0   Download

 • (NB) Giáo trình Điều khiển khí nén 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể lựa chọn, đo kiểm tra chức năng, lắp ráp và hiệu chỉnh được các phần tử khí nén, điện – khí nén trong sơ đồ hệ thống khí nén cơ bản; Chạy thử, vận hành và kiểm tra các hệ thống điều khiển điện - khí nén; Phát hiện và khắc phục được các lỗi cơ bản trong hệ thống; Thực hiện đúng các quy tắc an toàn trong vận hành, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống truyền động khí nén.

  pdf111p hoababytrang2510 10-03-2022 3 0   Download

 • Để đảm bảo sự phát triển, nhiều quốc gia đã xem cải cách hành chính (CCHC) là một yêu cầu tất yếu, một mũi đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh dân chủ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư bùng nổ, đang diễn ra sau sắc ở nhiều nước phát triển và diễn ra với tốc độ nhanh ở các nước đang phát triển như hiện nay, đặt ra những thách thức mới trước khả năng phá vỡ cấu trúc ngành và thị trường, cùng sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị toàn cầu.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 7 0   Download

 • Bằng phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm, bài viết tập trung nghiên cứu quá trình lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trên nhiều phương diện. Từ đó, đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ từ nhận thức đến tổ chức hành động thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác này trong thời gian đến.

  pdf5p vilouispasteur 03-03-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị học: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về chức năng hoạch định; hoạch định chiến lược; hoạch định tác nghiệp; chức năng tổ chức; cơ cấu tổ chức; sự phối hợp trong tổ chức; chức năng lãnh đạo; các nội dung cơ bản của lãnh đạo trong tổ chức; chức năng kiểm tra; những vấn đề của quản trị học hiện đại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p chenlinong_0310 23-02-2022 18 9   Download

 • Quyết định số 4468/2021/QĐ-BYT ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế. Căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc48p hoalanvender 25-02-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 638/2021/QĐ-BNV ban hành quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc4p hoalanvender 25-02-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 1443/2021/QĐ-BCT ban hành về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ. Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 6 0   Download

 • Quyết định số 2163/2021/QĐ-BCT ban hành về việc phân công nhiệm vụ tạm thời trong lãnh đạo Bộ. Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cải cách hành chính nói chung và đối với việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức nói riêng; đánh giá thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định các giải pháp đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Huyện ủy Đông Sơn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Đông Sơn nói riêng.

  pdf104p badbuddy03 22-02-2022 12 4   Download

 • Giáo trình Thực hành kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung sau: Chương 4: Chức năng tổ chức, chương 5: Chức năng lãnh đạo, chương 6: Chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p cucngoainhan6 07-02-2022 16 2   Download

 • Quyết định số 2020/2021/QĐ-BGDĐT ban hành về việc thành lập các đoàn kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của ban chỉ đạo cấp quốc gia và lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 8 0   Download

 • Bài viết gợi ý giải pháp cải tiến mô hình đào tạo, đó là chuyển đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch sang đào tạo theo nhu cầu công việc gắn với từng vị trí công việc và chức danh quản lý, lãnh đạo. Áp dụng mô hình đào tạo theo năng lực, chú trọng vào việc cung cấp kỹ năng làm việc trong khu vực công. Thay vì suy nghĩ cho rằng đào tạo là chi phí, chúng ta cần có quan điểm đào tạo chính là sự đầu tư cho phát triển.

  pdf5p vialexanderfleming 09-02-2022 24 3   Download

 • “Các yếu tố của phong cách lãnh đạo chuyển dạng tác động đến lòng trung thành thông qua sự hài lòng của nhân viên tại các công ty bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh” là đề tài nghiên cứu được thực hiện tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất Động Sản (BĐS) ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.

  pdf13p vielonmusk 21-01-2022 17 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng cho các em tác phong nhanh nhẹn hoạt bát trong tập luyện TDTT, ý thức giữ gìn vệ sinh và lối sống lành mạnh, vui chơi giải trí có tổ chức và kỷ luật, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, và nhân cách của học sinh.

  doc31p tomjerry006 17-01-2022 4 1   Download

 • Bài viết này thảo luận về các ứng dụng của CRISPR/Cas9 trong cải tạo các giống lúa thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường bất lợi. Hàng loạt các gen chức năng và gen điều hòa liên quan đến tính kháng bệnh (bạc lá và đạo ôn), kháng thuốc trừ cỏ và chống chịu điều kiện bất thuận (mặn, hạn hán, lạnh) ở lúa đã được phân tích chức năng thông qua hệ thống CRISPR/Cas9.

  pdf10p vishivnadar 17-01-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng lãnh đạo
p_strCode=chucnanglanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2