Bài tập thực hành C++

Chia sẻ: Ngo Van Huu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
316
lượt xem
98
download

Bài tập thực hành C++

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành C++

  1. Bai 1 //­­­­­­­­­­ Dung cau truc STRUCT  ­­­­­­­­­­­­ //tinh can bac hai cua 1 tong binh  phuong S=sqrt(1^2+2^2=...) #include #include  #include #include  #include #include  typedef struct { void main(){ char hoten[20]; clrscr(); int namsinh; int i,n; float diem; do{ } sinhvien;  printf("Nhap gia tri cua n="); void main(){  scanf ("%d",&n);  int n;//­­­so luong sinh vien cua  lop ­­­­­­­ } while(n100);  int k;  float st=1;  int i,ns;//­­­bien tu do de dung    for(i=1;i
  2.  gets(name); +k,dssv[i].hoten,dssv[i].namsinh,d ssv[i].diem);  if(strcmp(name,"")!=0) }  {strcpy(dssv[n].hoten,name);  //­­­­­­­­­­­ Danh sach SV diem B    printf("    ­ Nam sinh:"); ­­­­­­­­­­­   scanf("%d",&ns); k=0;   dssv[n].namsinh=ns; printf("\n  * Danh sach sinh    printf("    ­ Diem: "); vien diem B la:");   scanf("%f",&d); for(i=2;i
  3. k=0; #include printf("\n  * Danh sach sinh  #include vien diem D la:"); void nhap(); for(i=2;i
  4.   for (i=3;i
  5. for(i=0;i
  6. //­­­­­­­­­­Dang  a[i]=a[j]; Nghia_DTk52­­­­­­­­­­­­ a[j]=temp1; } /*Nhap 1 mang vao sau do sap xep   printf ("\n Day so tang dan  mang la: ");  theo thu tu tang dan va giam dan    for (i=0;i
  7. {  clrscr ();  for (i=0;i
  8. case 11:printf("thang co 30 ngay    { printf("\nMa tran 1:[%d] ");break; [%d]=",i,j); case 2:  scanf ("%d",&m); { if (n%400==0  || (n%100!=0 && n  mt1[i][j]=m;} %4==0) )printf("thang co 29 ngay  //Nhap du lieu cho ma tran 2 ");    else printf("thang co 28 ngay  for(i=1;i
  9.   printf("\n"); } }while(getch()!=27); printf("\nla ma tran: \n"); getch();   } for(i=1;i
  10. #include void nhap(); int solonnhat(int, int); int a,b; Bai 13 void main(){ //tim UCLN va BCNN cua hai so a,b clrscr(); #include do{ #include   nhap(); void main(){  printf("\tSo lon nhat la: %d  int a,b,i,uc,bc; ",solonnhat(a,b)); printf("Nhap 2 so: a="); printf("\n   An 1 phim bat ki de  tiep tuc hoac An phim Esc neu ban  scanf ("%d",&a); muon ket thuc\n\n"); printf("\n           b="); }while( getch()!=27); scanf ("%d",&b);  getch(); for (i=1;ib)? a:b;  return (s);  }

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản