intTypePromotion=1

Bài tập thực hành kế toán ngân hàng

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
322
lượt xem
45
download

Bài tập thực hành kế toán ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập thực hành kế toán ngân hàng dành cho sinh viên tham khảo sau khi học xong bài giảng Kế toán ngân hàng, các bạn ứng dụng những kiến thức đã học để làm những bài tập này để hiểu sâu hơn về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành kế toán ngân hàng

 1. Thí dụ 1: Trong ngày 25/12/ Y tại NHCT Vũng tàu có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Công ty Thuỷ tiên nộp các chứng từ sau: •1. Tờ séc kèm CMND đề nghị rút tiền mặt, số tiền là 300 tr đ để chuẩn bị chi trả lương cho nhân viên. •2. UNT kèm Hóa đơn bán hàng, số tiền 100 triệu đồng, đòi tiền bán hàng cho Công ty TN A có TKTG tại NH Công thương Đồng nai. •3. Séc bảo chi trả vào tài khoản, số tiền 60 triệu đồng do NH Công thương Bình Định bảo chi ngày 10/12/02 cho Công ty Lương thực Khánh Hoà đi mua hàng. Tờ séc hợp pháp, hợp lệ và được phép ghi có ngay. •4. UNC số tiền 300 triệu đồng trả tiền hàng cho Công ty Vật tư có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng ngoại thương Vũng tàu. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 1
 2. Thí dụ 1: Yêu cầu: Xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày. Tài liệu bổ sung : - Các NH trên cùng địa bàn đều tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng. -Số dư đầu kỳ một số tài khoản như sau: -TK Tiền gửi của CTy Thuỷ tiên là 400 triệu đồng; -TK Tiền gửi của CTy Thương nghiệp là 50 triệu đồng. --Các tài khoản liên quan có đủ số dư hạch toán. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 2
 3. Thí dụ 2 Tại NHCT- HCM ngày 16/06/X có các nghiệp vụ phát sinh sau : 1) Cty A nộp UNC, số tiền 15.000.000 đồng, trả tiền cho công ty B có TKTG tại NHCT Đồng Nai. 2) Nhận được từ NHNo & PTNT- Chi nhánh 50 Bến Chương Dương -TP/HCM Lệnh chuyển Có TTBT, kèm UNC, số tiền 10.000.000 đồng, nội dung Xí nghiệp nhựa Bình Minh (TK ở NHNo & PTNT- Chi nhánh 50 Bến Chương Dương -TP/HCM) trả tiền mua hàng hoá của Cty A. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 3
 4. Thí dụ 2 3) Nhận được từ NHCT Vĩnh Long. a. LCC có, số tiền 120.000.000đ kèm UNC- chuyển tiền, số tiền 120.000.000 đồng, chuyển tiền cho cá nhân Ông T . b. LCCĩ, số tiền là 80.000.000đ kèm ỦNC, số tiền 80.000.000 đồng, do Cty M (TK ở NHCT Vĩnh Long) trả tiền hàng hóa cho Cty N (NH CT- HCM). Yêu cầu : Hạch toán theo thứ tự các nghiệp vụ phát sinh Biết rằng : Các tài khoản có liên quan đủ số dư để hạch toán. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 4
 5. Thí dụ 3 Tại NHCT - TP/HCM ngày 16/06/X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : 1) Nhận được từ NHNo & PTNT- Chi nhánh 50 Bến Chương Dương -TP/HCM LCCó TTBT, kèm UNC, số tiền 50 tr đ, nội dung Xí nghiệp nhựa Bình Minh (TK ở NH Ngoại thương- Chi nhánh -TP/HCM) trả tiền mua hàng hoá của Cty B. 2) Nhận được từ NHNN TP/HCM Bảng kê 11 kèm ủy nhiệm chi số tiền 50 tr đ nội dung Công ty An Đơng (TK ở NH ĐT & PT Vũng Tàu) trả tiền cho Cty B. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 5
 6. Thí dụ 3 Tiếp theo 3) Nhận được từ NHCT Vĩnh Long: LC Có, số tiền 60 tr đ kèm Ủy nhiệm chi, số tiền 60 tr đ do Cty M (TK ở NHCT Vĩnh Long) trả tiền hàng hóa cho Cty N. 4) Cty N nộp UNC, số tiền 45 tr đ, chuyển tiền cho Ông N (người đại diện của Cty N) lãnh tiền tại NHCT Cần Thơ. Yêu cầu : Hạch toán theo thứ tự các nghiệp vụ phát sinh Biết rằng : Các tài khoản có liên quan đủ số dư để hạch toán. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 6
 7. Thí dụ 4 Tại NHNo & PTNT Đồng Nai, ngày 09/06/Y có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : 1) DN A nộp UNT kèm hóa đơn bán hàng, số tiền 20 tr đ, nội dung đòi tiền bán hàng hoá cho doanh nghiệp B. 2) Nhận được từ NHNo & PTNT Cần Thơ : LCCó, số tiền 45tr đ kèm UNC, số tiền 45 tr đ, nội dung Xí nghiệp cơ khí trả tiền hàng cho doanh nghiệp B. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 7
 8. Thí dụ 4 Tiếp theo 3) Công ty Đường nộp UNT kèm hóa đơn bán hàng, số tiền 30 tr đ, nội dung đòi tiền bán hàng hóa cho Cty Thương nghiệp (TK ở NHCTĐồng Nai). 4) Bà T nộp chứng từ hợp lệ kèm CMND đề nghị lãnh tiền mặt với số tiền là 10 tr đ theo UNC - chuyển tiền, ngân hàng nhận được trước đây. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 8
 9. Thí dụ 4 Yêu cầu : Xử lý và định khoản theo thứ tự các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Biết rằng: Cuối ngày 08/06/Y số dư trên 1 số TK như sau : TK TG DN A : 5 tr đ TK TG DN B : 7 tr đ NHNo & PTNT Đồng Nai và NHCT Đồng Nai tham gia thanh toán bù trừ. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 9
 10. Thí dụ 5 Tại NHNo & PTNT Đồng Nai, ngày 09/06/Y có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : 1) Doanh nghiệp B nộp UNT kèm hóa đơn bán hàng, số tiền 20.000.000 đồng, nội dung đòi tiền bán hàng hoá cho doanh nghiệp A. 2) Nhận được từ NHNo & PTNT Cần Thơ : LCCó cĩ số tiền 35tr đ kèm UNT cĩ số tiền 35 tr đ, nội dung Công ty Thương nghiệp trả tiền cho doanh nghiệp A. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 10
 11. Thí dụ 5 Tiếp theo 3) Công ty Đường nộp UNT kèm hóa đơn bán hàng, số tiền 35 đ, nội dung đòi tiền bán hàng hóa cho Cty Thương nghiệp (TK ở NHCTĐồng Nai). 4) Bà T nộp chứng từ hợp lệ kèm CMND đề nghị lãnh tiền mặt với số tiền là 20 đ theo UNC- chuyển tiền, ngân hàng nhận được trước đây. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 11
 12. Thí dụ 5 Tiếp theo Yêu cầu : Xử lý và định khoản theo thứ tự các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Biết rằng : Cuối ngày 08/06/Y số dư trên 1 số TK như sau : TK TG DN A : 40 tr đ TK TG DN B : 70 tr đ NHNo & PTNT Đồng Nai và NHCT Đồng Nai tham gia thanh toán bù trừ. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 12
 13. Thí dụ 6 Tại NHNo & PTNT Bến Tre, ngày 20/07/X có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : 1) Nhà máy Đường nộp bảng kê nộp séc và tờ séc bảo chi trả vào TK có số tiền là 10.000.000 đồng, tờ séc này do NH bảo chi cho DN A ngày 10/07/X để mua hàng của Cty Bánh kẹo, sau đó Cty này chuyển nhượng séc cho Nhà máy Đường. Tờ séc này hợp lệ và được phép ghi có ngay. 2) Nhận được từ NHCT Bến Tre, bảng kê nộp séc và tờ séc trả vào TK có số tiền là 5.000.000 đồng, tờ séc này do Nhà máy Đường phát hành ngày 15/07/X để mua hàng hoá của Cty M (TK ở NHCT Bến Tre). chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 13
 14. Thí dụ 6 Tiếp theo 3) Nhận được từ ngân hàng nhà nước Bến Tre bảng kê 11 kèm ủy nhiệm thu số tiền 50.000.000 đồng, nội dung Cty N (TK ở NHTMCP Phương Nam-TP/HCM) trả tiền hàng hóa cho Nhà máy Đường. 4) Nhận được từ NHNo & PTNT Kiên Giang lệnh chuyển tiền nợ số tiền 40.000.000đ kèm nội dung tờ séc bảo chi, tờ séc này do ngân hàng bảo chi cho Nhà máy Đường trước đây. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 14
 15. Thí dụ 6 Tiếp theo Yêu cầu : Xử lý và định khoản theo thứ tự các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Biết rằng : TK tiền gửi Nhà máy Đường dư có : 2.000.000 đồng (tính đến đầu ngày 20/07/X). chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 15
 16. Thí dụ 7 Tại NHNo & PTNT Cần Thơ, ngày 10/02/Y, phát sinh các nghiệp vụ kinh tế: 1) Nhà máy gạo nộp bảng kê nộp séc và tờ séc trả vào tài khoản 15.000.000đ, tờ séc này do Cty Tàu Biển phát hành ngày 01/02/Y để đi mua hàng của Cty Vật tư, sau đó Cty Vật tư chuyển nhượng séc này cho Nhà máy gạo. 2) Cty Vật tư nộp bảng kê nộp séc và tờ séc trả vào tài khoản có số tiền là 20 triệu đồng, tờ séc này do Cty Thương nghiệp (TK ở NHCT Cần Thơ) phát hành ngày 08/02/Y. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 16
 17. Thí dụ 7 Tiếp theo 3) Ông B nộp CMND kèm tờ séc ghi số tiền 5.000.000 đồng đề nghị lãnh tiền mặt, tờ séc này do Cty A phát hành ngày 05/02/Y. 4) Cty Vận tải nộp bảng kê nộp séc và tờ séc bảo chi trả vào tài khoản có số tiền là 12.000.000đ, tờ séc này do NHCT Cần Thơ bảo chi cho Cty Thương nghiệp để đi mua hàng, ngày 07/02/Y. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 17
 18. Thí dụ 7 Yêu cầu : Định khoản theo thứ tự các nghiệp vụ trên. Biết rằng : Số dư một số tài khoản đến cuối ngày 09/02/Y như sau : TK tiền gửi Cty A : 10.000.000 đồng TK tiền gửi Cty Tàu Biển : 7.000.000 đồng NHNo & PTNT Cần Thơ và NHCT Cần Thơ tham gia thanh toán bù trừ. Các NH thỏa thuận với nhau về việc séc thanh toán khác NH, nếu là séc bảo chi thì được ghi có ngay tại NH thu hộ, còn séc loại khác thì phải ghi nợ tài khoản của người phát hành trước. chuong 5- Kế toán dịch vụ thanh toán 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2