BÀI TẬP VỀ CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
347
lượt xem
70
download

BÀI TẬP VỀ CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập về cộng , trừ và nhân số thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC

  1. BÀI TẬP VỀ CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC (Ban Cơ Bản) I. Mục tiêu: 1) Về kiến thức: - Hs nắm được quy tắc cộng trừ và nhân số phức 2) Về kỹ năng: - Hs biết thực hiện các phép toán cộng trừ và nhân số phức 3) Về tư duy thái độ: - Học sinh tích cực chủ động trong học tập, phát huy tính sáng tạo - Có chuẩn bị bài trước ở nhà và làm bài đầy đủ II. Chuẩn bị của gv và hs: 1. Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập 2. Học sinh: Học bài cũ, làm đầy đủ các bài tập ở nhà. Chuẩn bị bài mới. III. Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp và thảo luận nhóm. IV Tiến trình bài học: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Câu hỏi: nêu quy tắc cộng, quy tắc trừ các số phức Áp dụng: thực hiện phép cộng,trừ hai số phức a) (2+3i) + (5-3i) = ? b) ( 3-2i) - (2+3i) = ? - Câu hỏi: nêu quy tắc nhân các số phức Áp dụng: thực hiện phép nhân hai số phức (2+3i) .(5-3i) = ? 3. Bài mới: Thời HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng gian * HĐ1: Thực hành quy 1 thực hiện các phép tính tắc cộng ,trừ các số a) (3-+5i) +(2+4i) = 5 +9i phức: -Học sinh thực hành bài giải b) ( -2-3i) +(-1-7i) = -3-10i -Gv hướng dẫn học sinh ở bài tập 1 trang135- c) (4+3i) -(5-7i) = -1+10i áp dụng quy tắc cộng,trừ SGK(một học sinh lên bảng d) ( 2-3i) -(5-4i) = -3 + i các số phức để giải bài giải, cả lớp nhận xét và hoàn tập 1 trang135-SGK chỉnh bài giải ) 2.Tính α+β, α-β với -Gv hướng dẫn học sinh a)α = 3,β = 2i b)α = 1-2i,β = 6i áp dụng quy tắc cộng,trừ -Học sinh thực hành bài giải c)α = 5i,β =- 7i d)α = 15,β =4-2i các số phức để giải bài ở bài tập 2 trang136- giải tập 2 trang136-SGK SGK(một học sinh lên bảng a)α+β = 3+2i α-β = 3-2i giải, cả lớp nhận xét và hoàn b)α+β = 1+4i α-β = 1-8i chỉnh bài giải ) c)α+β =-2i α-β = 12i * HĐ2: Thực hành quy d)α+β = 19-2i α-β = 11+2i tắc nhân các số phức: 3.thực hiện các phép tính -Gv hướng dẫn học sinh -Học sinh thực hành bài giải
  2. áp dụng quy tắc nhân các ở bài tập 3 trang136- a) (3-2i) .(2-3i) = -13i số phức để giải bài tập 3 SGK(một học sinh lên bảng b) ( 1-i) +(3+7i) = 10+4i trang136-SGK giải, cả lớp nhận xét và hoàn c) 5(4+3i) = 20+15i chỉnh bài giải ) d) ( -2-5i) 4i = -8 + 20i *HĐ3 :Phát triển kỹ năng cộng trừ và nhân số phức 4.Tính i3, i4 i5 --Gv hướng dẫn học sinh Nêu cách tính in với n là số tự nhiên tuỳ ý áp dụng quy tắc nhân các giải số phức để giải bài tập 4 i3=i2.i =-i trang136-SGK -Học sinh thực hành bài giải i4=i2.i 2=-1 *Học sinh thực hành ở bài tập 4 trang136- i5=i4.i =i giải bài tập ở phiếu học SGK(một học sinh lên bảng Nếu n = 4q +r, 0 ≤ r < 4 thì in = ir tập số 1 giải, cả lớp nhận xét và hoàn --Gv hướng dẫn học sinh chỉnh bài giải ) áp dụng quy tắc nhân các số phức để giải bài tập 4 trang136-SGK 5.Tính *Học sinh thực hành -Học sinh thực hành bài giải a) (2+3i)2=-5+12i giải bài tập ở phiếu học ở bài tập 4 trang136- b) (2+3i)3=-46+9i tập số 2 SGK(một học sinh lên bảng Chia nhóm thảo luận và giải, cả lớp nhận xét và hoàn so sánh kết quả chỉnh bài giải ) 4.Cũng cố toàn bài Nhắc lại quy tắc cộng, trừ và nhân các số phức 5.Btập về nhà 1.Tính a) (2-3i)2=-5+12i c) (-2-3i)3=-46+9i Phiếu học tập số 1 2.Cho z1Trong các2 số phức ,sau,=3-2i . nào có kết quả rút gọn bằng -1 ? =3-2i z =3-2i z3 số phức Tínhi2006 1+z2-z3 b)z1+2z2-z3 c)z1+z2C i32008 1+iz2-z3 A a)z B i2007 -3z d)z D i2009 Phiếu học tập số 2 Trong các số phức sau, số phức nào thoả mãn biểu thức x2 + 4 = 0 ? A. x = 4i B. x = -4i C. x = 2i D. x = -2i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản