Bài thuyết trình: Chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Van Lanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
1.311
lượt xem
262
download

Bài thuyết trình: Chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi thường xuyên của NSNN là quá trình phân phối sử dụng vốn từ quỹ NSNN để đáp ứng các nhu cầu chi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về quản lý kinh tế,xã hội.Chi thường xuyên được bảo đảm bằng các khoản thu thường xuyên như thuế,phí,lệ phí.Chi qu n lý Nhà n c b t ngu n t ả ướ ắ ồ ừ sự tồn tại của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm chức năng của Nhà nước.Đây là các khoản chi nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Giáo viên : Trịnh Thị Trinh Lớp : 35H09K7.1-B Nhóm : 1.Diệp Thị Mỹ An 2.Nguyễn Thị Trang 3.Nguyễn Thị Bích Tuyền 4.Khương Xuân Vĩnh
 2. NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH Phần 1 : Những vấn đề chung về chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước 1.Khái niệm 2.Đặc điểm 3.Nội dung 4.Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN Phần 2 : Thực trạng về chi thường xuyên của NSNN Phần 3 : Biện pháp để việc chi thường xuyên một cách có hiệu quả
 3. PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.Khái niệm: Chi thường xuyên của NSNN là quá trình phân phối sử dụng vốn từ quỹ NSNN để đáp ứng các nhu cầu chi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về quản lý kinh tế,xã hội.Chi thường xuyên được bảo đảm bằng các khoản thu thường xuyên như thuế,phí,lệ phí.
 4. 2.Đặc điểm: -- Thứ nhất: Chi thườức xuyên mangthuộc ất Thứ hai: Chi thường xuyên mang tính ch - Thứ ba:Phạm vi,m ng độ chi phụ tính vào chấtấu tổục.Đlể của bộừng niên độ ngân sách tiêu dùng.Bởi ẽ đảm bt o cho Nhà nước cơ c liên t chức trong ảmáy Nhà nước và qui thực hiện các hàng hóang xuyênachủấn áp và đó các khoản chứthnăng: Bạo lực,tr yếu mô cung ứng chi c ườ công củ Chính phủ. tnhchức quản ải các hoạtnhung kinh thành ổ ằm trang trlý cho các độ cầu về ế,xã hội tấtNhà nước,về qucấpphòng,anốn từ ề chính yếu phải cung ốc nguồn v ninh,v NSNN cho nó dù ự nghiệp.Kết quề thể chế t các hoạt động s có sự thay đổi vả các hoạ chính trị. không tạo ra của cải vật chất,hoặc động trên không gắn với việc trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội ở mỗi năm.Có thể coi những khoản chi có tính chất tích lũy đặc biệt.
 5. 3.Nội dung: 3.1.Chi quản lý Nhà nước: Chi quản lý Nhà nước bắt nguồn từ sự tồn tại của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm chức năng của Nhà nước.Đây là các khoản chi nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương và cơ sở,hoạt đông của Đảng Cộng sản Viêt Nam và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.Thực hiện yêu cầu hiệu quả,tiết kiệm trong chi quản lý Nhà nước đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ các biện pháp.
 6. 3.Nội dung: 3.2.Chi sự nghiệp kinh tế: Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp kinh tế nhằm phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh,quản lý kinh tế xã hội,tạo điều kiện cho các ngành kinh tế hoạt động thuận lợi.Mục đích hoạt động của các đơn vị sự nghiệp kinh tế không phải là kinh doanh lấy lãi,do đó áp dụng chế độ cấp phát như các đơn vị dự toán và thực chất nó là khoản chi cho tiêu dùng.
 7. 3.Nội dung: 3.3.Chi sự nghiệp văn hóa xã hội: a.Chi về khoa học và công nghệ: ất phát từ yêu cầu đổi mới về cơ chế Xu kinh tế hiện nay ở nước ta và từ sự cần thiết phải nhanh chóng tiếp cận với nền khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới,chi về khoa học và công nghệ là một khoản chi quan trọng trong chi sự nghiệp văn hóa xã hội và cần phải được tăng cường để làm cho khoa học và công nghệ thật sự trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế quốc dân.
 8. 3.Nội dung: 3.3.Chi sự nghiệp văn hóa xã hội: b.Chi về sự nghiệp giáo dục đào tạo: Đây là một trong những khoản chi trong chi thường xuyên mà tầm quan trọng của nó gắn liền với ý nghĩa của hoạt động giáo dục,đào tạo trong quá trình phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật,phát triển kiến thức khoa học và kỹ năng của người lao động phục vụ cho mục đích tăng trưởng kinh tế.Trong cơ chế thị trường hiện nay ở Việt Nam,sự nghiệp giáo dục và đào tạo đang phát triển theo hướng xã hội hóa và đa dạng hóa mục tiêu,chương trình,loại hình trường lớp.
 9. 3.Nội dung: 3.3.Chi sự nghiệp văn hóa xã hội: c.Chi sự nghiệp y tế: Chi sự nghiệp y tế cũng là một khoản chi quan trọng sau chi về khoa học,giáo dục và đào tạo.Tuy nhiên,các khoản chi của ngân sách Nhà nước cho hoạt động sự nghiệp này thường chỉ đạt từ 50%-60% nhu cầu thiết yếu.Việc nâng cao chất lượng hoạt động khám,chữa bệnh đòi hỏi bên cạnh nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước cấp phát cho sự nghiệp y tế phải huy động các nguồn thu khác từ trong nước và ngoài nước.
 10. 3.Nội dung: 3.3.Chi sự nghiệp văn hóa xã hội: d.Chi sự nghiệp văn hóa,nghệ thuật,thể thao Sự nghiệp văn hóa,nghệ thuật,thể thao là một lĩnh vực hoạt động mang tính phong phú,đa dạng và phức tạp.Mục tiêu của các hoạt động này nhằm nâng cao tri thức và thẩm mỹ cho mọi tầng lớp dân cư,nhằm xây dựng nền văn hóa có nội dung nhân đạo,dân chủ và tiến bộ,phát triển đạo đức xã hội và truyền thông dân tộc.Các mục tiêu đó cho phép mỗi công dân có thể phát triển toàn diện về chính trị,tư tưởng và đạo đức.
 11. 3.Nội dung: 3.3.Chi sự nghiệp văn hóa xã hội: e.Chi sự nghiệp xã hội: Khoản chi này bảo đảm đời sông của người lao động khi gặp khó khăn,tai nạn,khi già yếu,những người không có khả năng lao động đồng thời giải quyết những vấn đề xã hội nhất định.Chi về xã hội chủ yếu là do ngân sách Nhà nước đài thọ.Khoản chi này đã góp phần giảm nhẹ những khó khăn về đời sống của một số đối tượng nhất định và hình thành thu nhập về phúc lợi xã hội cho những đối tượng đó.
 12. 4.Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN: 4.1.Nguyên tắc quản lý theo dự toán: Nội dung của nguyên tắc: - Mọi nhu cầu chi tiêu mà phải dự toán,tính toán trong năm kế hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn. - Tổ chức thực hiện dự toán,phân bổ sử dụng mục lục NSNN theo dự toán. - Quyết toán:Phân tích báo cáo lại tình hình thực hiện trong thời gian đối chiếu so sánh với kế hoạch đề ra.
 13. 4.Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN: 4.2.Nguyên tắc hiệu quả: - Dịch vụ cung cấp với chất lượng tốt nhưng phải được xây dựng có tiêu chuẩn định mức chi tiêu nhằm đạt được mục tiêu đề ra. - Sử dụng tiết kiệm: Biết lựa chọn thứ tự ưu tiên cho các loại hoạt động hoặc theo các nhóm chi sao cho tổng số chi có hạn nhưng khối lượng công việc vẫn hoàn thành và đạt chất lượng cao.
 14. 4.Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN: 4.3.Nguyên tắc đảm bảo sự tự chủ về tài chính của đơn vị sử dụng NSNN: - Các đơn vị tự chủ xây dựng dự toán chi phù hợp. - Chủ động phân bổ và sử dụng kinh phí theo nhu cầu thực tế của đơn vị mình.
 15. 4.Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN: 4.4.Nguyên tắc chi trả trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước là cơ quan tài chính Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước nên trực tiếp thực hiện các khoản chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước trực tiếp kiểm soát các khoản chi:đúng chế độ,đúng đối tượng,phù hợp với dự toán Ngân sách Nhà nước,đủ hồ sơ chứng từ…
 16. PHẦN 2:THỰC TRẠNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. 1.Tình hình chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước qua 3 năm 2007-2009:
 17. PHẦN 3:BIỆN PHÁP ĐỂ VIỆC CHI THƯỜNG XUYÊN MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ
 18. 1. Những điểm đã đạt được và những vấn đề cần có giải pháp cụ thể như sau: a) Về những điểm đã đạt được: - Về chi NSNN: Đã bố trí theo hướng cơ cấu lại các khoản chi, tập trung chi cho an sinh xã hội, đầu tư phát triển con người thông qua giáo dục, y tế, khoa học công nghệ… - Bố trí chi cho một số lĩnh vực giáo dục-đào tạo-dạy nghề, khoa học-công nghệ, văn hoá- thông tin, bảo vệ môi trường, y tế cơ bản đảm bảo yêu cầu theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội…
 19. 1. Những điểm đã đạt được và những vấn đề cần có giải pháp khắc phục cụ thể như sau: b) Những vấn đề cần có giải pháp khắc phục trong tổ chức thực hiện - Dự toán chi NSNN đã thực hiện cơ cấu lại để tăng cường an sinh xã hội, nhưng vẫn còn khó khăn: Dự toán chi đầu tư phát triển NSTW bố trí tăng 10.1% so với dự toán năm 2008. - Dự phòng NSNN mới bố trí đạt 2.8% tổng chi NSNN, trong đó dự phòng NSĐP bằng 3.5%, đảm bảo dự phòng của các địa phương ở mức 3-4%; dự phòng NSTW 2.4% tổng chi Ngân sách trung ương.
 20. 2. Các nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2009: Thực hiện nghiêm quy định của Luật ngân sách nhà nước; bố trí ngân sách tập trung, chống dàn trải gây lãng phí, thất thoát vốn; sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm; kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, người đứng đầu tổ chức trong quản lý, điều hành ngân sách nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực tài chính, ngân sách; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.Dựa vào đó sẽ có các biện pháp như sau:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản