intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nguyên tắc quản lý

Xem 1-20 trên 9912 kết quả Nguyên tắc quản lý
 • Bài giảng Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp: Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân biệt được nội dung của quỹ tiền lương; thu nhập tăng thêm và các khoản nộp theo lương; trình bày phương pháp lập dự toán quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương; giải thích cơ sở hình thành quỹ tiền lương tăng thêm và trình bày phương án chi trả thu nhập tăng thêm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt62p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp: Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu và phân loại tài sản nhà nước và đơn vị sự nghiệp; giải thích vì sao phải chấp hành các nguyên tắc quản lý tài sản của Nhà nước giao; tổ chức quy trình quản lý tài sản bắt đầu tư khi hình thành tài sản cho đến khi kết thúc sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị, tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt99p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng môn Thuế - Chương 1: Tổng quan về thuế, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm và chức năng của thuế; Hệ thống thuế và các yếu tố cơ bản của một sắc thuế; Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về thuế; Tác động kinh tế của thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích được bản chất và vai trò của kế toán; Nhận diện các đối tượng sử dung thông tin kế toán; So sánh thông tin kế toán dung cho các đối tượng khác nhau; Mô tả được quy trình kế toán; Giải thích được các yêu cầu cơ bản đối với kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân biệt được các loại sổ sử dụng trong công tác kế toán; thiết kế được các loại sổ kế toán cơ bản đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin kế toán; phân tích được mối quan hệ giữa các loại sổ kế toán trong quá trình xử lý thông tin kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Trong nội dung bài viết, tác giả sẽ đánh giá thực trạng dịch vụ số hóa năng lực quản lý nhân sự cho doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam, chỉ ra những kết quả, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đưa ra giải pháp. Các giải pháp phát triển loại hình dịch vụ này đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong điều kiện mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính công - Chương 2: Hiệu quả và công bằng trong phân phối, cung cấp cho người học những kiến thức như Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc; Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện giới hạn nguồn lực; Các định lý trong kinh tế học phúc lợi xã hội; Thất bại thị trường trong phân bổ nguồn lực; Mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt53p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Thuế xuất và nhập khẩu được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm và đặc điểm thuế xuất nhập khẩu; nhận biết các hàng hóa thuộc diện chịu thuế xuất-nhập khẩu và không thuộc diện chịu thuế xuất-nhập khẩu; nắm được các quy định về người nộp thuế xuất-nhập khẩu; hiểu được phương pháp tính thuế xuất-nhập khẩu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p khanhchi2550 10-05-2024 3 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phát triển và quản lí chương trình giáo dục" do tác giả Nguyễn Vũ Minh Hiền làm chủ biên giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục, quy trình phát triển chương trình giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf101p dianmotminh01 11-05-2024 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn "Phương trình hàm cơ bản với đối số biến đổi" của tác giả Nguyễn Văn Mậu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số kiến thức cơ bản về hàm số, lớp các phương trình hàm Cauchy và dạng Cauchy, phương trình Cauchy đa ẩn hàm cơ bản trong lớp hàm một biến, phương trình hàm Cauchy một biến, phương trình hàm trong lớp hàm lượng giác, định lý Lagrange và các phương trình hàm liên quan.

  pdf261p dianmotminh01 10-05-2024 2 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về du lịch khu vực Tây Bắc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Khai thác các giá trị văn hóa nghệ thuật, dân gian phục vụ phát triển du lịch ở Tây Bắc; Nhìn nhận lại định nghĩa và các nguyên tắc du lịch sinh thái năm 1990 và năm 2005 của Hiệp hội Du lịch sinh thái quốc tế; Nguồn lực phát triển du lịch của vùng Tây Bắc;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf147p gaupanda031 13-05-2024 1 1   Download

 • Phật giáo là một tôn giáo lớn, ra đời vào thế kỷ VI trước Công nguyên, có sức lan tỏa và ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới. Bài viết tập trung làm rõ 2 nội dung: Một là, trình bày các quan điểm về ăn chay của Phật giáo; Hai là, phân tích làm rõ tác dụng của việc ăn chay đối với con người và môi trường sinh thái.

  pdf14p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích làm rõ khái niệm về ASXH, quan điểm ASXH trong triết lý của Phật giáo cũng như của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó làm rõ vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc bảo đảm ASXH từ đó đề ra các biện pháp góp phần xây dựng và lan tỏa những việc làm thiện nguyện của nhà Phật về công tác ASXH trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf13p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính công - Chương 3: Quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, cung cấp những kiến thức như khái niệm, nội dung, đặc điểm chi thường xuyên; Nguyên tắc quản lý; Quản lý chi thường xuyên của NSNN. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt39p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 Tổng quan về kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như sự hình thành và phát triển kế toán; Các khái niệm và nguyên tắc kế toán cơ bản của khoa học kế toán; Đối tượng sử dụng thông tin kế toán; Vai trò của kế toán trong hệ thống quản lý kinh tế; Yêu cầu đối với thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p khanhchi2530 06-05-2024 5 2   Download

 • Kỷ nguyên kinh tế số, còn được gọi là Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, đánh dấu một bước tiến đột phá trong sự tương tác giữa công nghệ số và kinh tế thế giới. Cuộc cách mạng 4.0 đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong quản lý, điều hành cũng như quá trình phát triển của doanh nghiệp. Xu hướng dịch chuyển từ nền tảng truyền thống sang số hóa dữ liệu tác động sâu sắc đến phương pháp quản trị doanh nghiệp đặc biệt là lĩnh vực nhân sự - yếu tố quan trọng trong sự phát triển của công ty.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng "Thiết kế nguyên lý máy" Chương 1 Cấu trúc động học cơ cấu, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về cơ cấu; Bậc tự do của cơ cấu phẳng; Cấu trúc cơ cấu phẳng; Các cơ cấu 4 khâu phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Thiết kế nguyên lý máy" Chương 3 Phân tích lực cơ cấu phẳng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các lực tác dụng trên cơ cấu; Phân tích áp lực khớp động, xác định lực/mô men cân bằng trên khâu dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) tồn tại và phát triển trong sự gắn liền và quan hệ chặt chẽ với chính trị và thể chế; với ý thức, hệ tư tưởng và lợi ích giai cấp, đấu tranh giai cấp. Vì vậy, vấn đề cốt lõi cần đặc biệt quan tâm trong nghiên cứu KHXH&NV là phải thể hiện rõ những vấn đề có tính nguyên tắc để đảm bảo đúng định hướng, đường lối, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

  pdf4p dianmotminh02 03-05-2024 1 1   Download

 • Cuốn sách “Hướng dẫn ôn tập môn học Quản lý tài chính công” nhằm bổ trợ, định hướng, thúc đẩy tính chủ động tự học tập, nghiên cứu làm chủ tri thức khoa học về quản lý tài chính công của sinh viên. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 Câu hỏi tự luận; Phần 2 Câu hỏi trắc nghiệm; Phần 3 Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf152p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2