intTypePromotion=4
ADSENSE

Chi sự nghiệp y tế

Xem 1-20 trên 538 kết quả Chi sự nghiệp y tế
 • Nghiên cứu thực trạng thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế có thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện quá trình thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf96p bautroibinhyen4 27-11-2016 76 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu cơ sở tính chi sự nghiệp y tế năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p titihaudau 12-06-2011 96 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa lý luận, đồng thời nghiên cứu thực trạng kiểm soát chi ngân sách sự nghiệp y tế tại Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách sự nghiệp y tế tại Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng.

  pdf25p seven_12 11-03-2014 86 23   Download

 • Chi thường xuyên của NSNN là quá trình phân phối sử dụng vốn từ quỹ NSNN để đáp ứng các nhu cầu chi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về quản lý kinh tế,xã hội.Chi thường xuyên được bảo đảm bằng các khoản thu thường xuyên như thuế,phí,lệ phí.Chi qu n lý Nhà n c b t ngu n t ả ướ ắ ồ ừ sự tồn tại của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm chức năng của Nhà nước.Đây là các khoản chi nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương...

  ppt26p anhlanh 17-11-2009 1548 270   Download

 • Kiểm toán ngân sách địa phương là nhiệm vụ quan trọng hàng năm mà Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phải đảm nhận. Việc kiểm toán ngân sách địa phương không chỉ giúp chính quyền địa phương các cấp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách, tăng cường quản lý và giám sát ngân sách mà còn giúp cho các cơ quan trung ương nắm bắt được thực trạng quản lý ngân sách tại các địa phương, hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách. Kiểm toán ngân sách...

  pdf118p lanlan38 02-04-2013 123 30   Download

 • Quyết định số 192/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2004 cho các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttyt6 30-11-2009 98 3   Download

 • Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2006 cho huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttyt4 30-11-2009 49 2   Download

 • Quyết định số 221/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttyt6 30-11-2009 48 2   Download

 • Trong những năm qua ngành y tế nước ta đã không ngừng phát triển, thu được những thành tựu to lớn trong công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hầu hết các chỉ số cơ bản về sức khỏe đều đạt so với mục tiêu quốc gia đề ra. Tuy nhiên, với sức ép gia tăng dân số, sự thay đổi của mô hình bệnh tật theo chiều hướng ngày càng phức tạp, khó lường, sự tiến bộ không ngừng của khoa học, công nghệ.. ngành y tế nước ta đang...

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 171 51   Download

 • Đề tài với các mục tiêu: Phân tích kết quả doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Nghệ An trong năm 2015, phân tích hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y Tế Nghệ An trong năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p namhoang39 25-03-2017 153 48   Download

 • Ngày nay, cùng với sự phát triển cao của khoa học kỹ thuật, xã hội tiến bộ, công nghiệp hoá - hiện đại hoá là những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống khi mà mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp, và yêu cầu về sự hoàn hảo, chuẩn mực ngày càng được chú trọng. Sự phát triển không ngừng của lĩnh vực Công nghệ Thông tin đã phần nào giải quyết được các vấn đề nảy sinh đó. Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đang trở nên phổ biến trong tất cả các lĩnh vực....

  pdf0p japet75 18-01-2013 106 27   Download

 • Bài viết trình bày hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, một trong những nội dung quan trọng trong kho tàng tư tưởng của Người; đồng thời, bài viết cũng chỉ ra sự kế thừa của Đảng trong quá trình đổi mới. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi nước ta đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

  pdf5p nguyenthilamha 09-04-2017 44 10   Download

 • Nghiên cứu bệnh - chứng được tiến hành với 60 trường hợp phụ nữ chửa ngoài tử cung (CNTC) (bệnh) và 123 trường hợp phụ nữ đẻ (chứng) tại trung tâm y tế huyện Chí Linh trong giai đoạn 2002-2004. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm đối tượng về các yếu tố liên quan như tuổi, học vấn, nghề nghiệp, hôn nhân, tiền sử gia đình về CNTC. Kết quả của phân tích...

  pdf6p butmauvang 28-08-2013 47 8   Download

 • Chi từ nguồn thu để lại đơn vị sự nghiệp y tế quận Hoàn Kiếm thường không cao: năm 2000 là 176 triệu đồng, năm 2001 là 311 triệu đồng và năm 2002 là 232 triệu đồng; là do hầu hết các trạm y tế phường không có nguồn thu; mà nguồn thu từ viện phí chủ yếu nhỏ từ một trạm đa khoa, một nhà hộ sinh ( 40 giường), và cho thuê địa điểm ( khoảng trên 60 triệu đồng ). Quy trình quản lý Ngân sách Nhà nước chi cho sự nghiệp y tế Phòng Tài...

  pdf37p ttcao8 29-08-2011 32 7   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi làm rõ một số vấn đề về cơ sở khoa học của tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như phân tích các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Mời các bạn tham khảo.

  pdf20p thangnamvoiva21 02-10-2016 73 9   Download

 • Bác sỹ đa khoa (BSĐK) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và đảm bảo chất lượng của hoạt động mạng lưới y tế. Nghiên cứu tiến hành nhằm mô tả thực trạng về năng lực BSĐK mới tốt nghiệp tại tuyến tỉnh và tuyến huyện, xác định những nhóm năng lực quan trọng theo quan điểm của người sử dụng nhân lực y tế.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 36 4   Download

 • Mục tiêu của luận văn : Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu cơ chế quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu cho đến nay. Trình bày cơ sở lý luận cơ bản về quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Trường Đại học Y tế công cộng để chỉ ra những mặt đạt được và những điểm còn hạn chế của quản lý tài chính tại Trường Đại học Y tế công cộng trong thời gian qua.

  pdf9p praishy4 14-03-2019 33 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p nhanhoxihxih 01-11-2012 32 1   Download

 • Nghiên cứu tiến hành và đưa ra kết luận rằng để đẩy mạnh công tác mổ đục thể thuỷ tinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngoài sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội theo tinh thần NQ TW VII đã nêu: Phấn đấu để mọi người được quan tâm chăm sóc sức khoẻ và “Sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân, là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội” thì tỉnh Gia Lai phải được sự ủng hộ của cộng đồng: y tế hướng về cộng đồng, phát huy được các sức mạnh của hệ thống mạng lưới...

  pdf9p vihinata2711 09-05-2019 10 1   Download

 • Trong những năm gần đây, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước là một trong những vấn đề thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài ngành. Điều này rất dễ hiểu do tầm quan trọng của loại vốn này đối với sự phát triển kinh tế – xã hội theo mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, do tỷ trọng lớn của vốn trong tổng chi ngân sách Nhà nước cũng như...

  pdf67p nhattruong 08-07-2009 938 376   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi sự nghiệp y tế
p_strCode=chisunghiepyte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2