intTypePromotion=3

Bài thuyết trình Đánh giá tương quan giữa ferritin huyết thanh và tình trạng ứ sắt ở gan, lách và tim trên bệnh nhân βeta thalassemia thể nặng bằng kỹ thuật cộng hưởng từ T2*

Chia sẻ: Bay Bay | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
51
lượt xem
7
download

Bài thuyết trình Đánh giá tương quan giữa ferritin huyết thanh và tình trạng ứ sắt ở gan, lách và tim trên bệnh nhân βeta thalassemia thể nặng bằng kỹ thuật cộng hưởng từ T2*

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Đánh giá tương quan giữa ferritin huyết thanh và tình trạng ứ sắt ở gan, lách và tim trên bệnh nhân βeta thalassemia thể nặng bằng kỹ thuật cộng hưởng từ T2* được thực hiện nhằm đánh giá mối tương quan giữa nồng độ ferritin huyết thanh với tình trạng ứ đọng sắt ở gan, lách và tim ở các bệnh nhân β-Thalassemia thể nặng bằng kỹ thuật CHT-T2*.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Đánh giá tương quan giữa ferritin huyết thanh và tình trạng ứ sắt ở gan, lách và tim trên bệnh nhân βeta thalassemia thể nặng bằng kỹ thuật cộng hưởng từ T2*

 1. ĐÁNH GIÁ TƯƠNG QUAN GIỮA FERRITIN HUYẾT  THANH VÀ TÌNH TRẠNG Ứ SẮT Ở GAN, LÁCH VÀ  TIM TRÊN BỆNH NHÂN Β ETA­THALASSEMIA THỂ    NẶNG BẰNG KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ T2* Nguyễn Hồ Thị Nga*, Lê Văn Phước**, Bùi Văn Phẩm*** Nguyễn Hồ Thị Nga, BSCKI, Bác sĩ Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Email: bs_thinga@yahoo.com, ĐT: 0988188658 Lê Văn Phước, TS, BS. Trưởng khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Email: phuocbvcr@yahoo.com ĐT: 0913644467 Bùi Văn Phẩm, KTV Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Email: buivanpham@yahoo.com, ĐT:
 2. ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh β-Thalassemia Truyền máu Thải sắt Ferritin huyết thanh CHT-T2* Chẩn đoán sớm ứ Đánh giá chung Fe sắt trong từng cơ quan trong máu (gan, lách, tim)
 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh  giá  mối  tương  quan  giữa  nồng  độ  ferritin  huyết thanh với tình trạng  ứ đọng sắt  ở gan, lách  và  tim  ở  các  bệnh  nhân  β­Thalassemia  thể  nặng  bằng kỹ thuật CHT­T2* 
 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Thiết kế NC: mô tả, cắt ngang.    • Địa điểm: Khoa CĐHA ­ Bv Chợ Rẫy.  • Thời gian: tháng 10/2013 đến tháng 1/2014. • Đối tượng NC: Các bệnh nhân β­Thalassemia  thể nặng khảo sát CHT­T2* đánh giá ứ sắt  tại Bv Chợ Rẫy.  • Thu thập, xử lý số liệu: khảo sát bằng máy 1.5T  (Siemens), sử dụng cuộn cơ thể. • Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 
 5. Cách đo T2* gan, lách, tim
 6. KẾT QUẢ ­ BÀN LUẬN: đặc điểm chung mẫu NC  Trong thời gian NC có 24 bệnh nhân β­Thalssemia thể  nặng được đo ferritin máu và chụp CHT. 
 7. KẾT QUẢ ­ BÀN LUẬN: giá trị nồng độ sắt ở gan LIC, ở lách MIC và ở tim HIC LIC MIC SIC Giá trị trung bình 17,5 ± 8,7 mg/g 0,6 ± 2,7 mg/g  4 ± 2,6 mg/g Giá trị nhỏ nhất 0,2 mg/g 0,36 mg/g 0,5 mg/g Giá trị lớn nhất 39,4 mg/g 2,92 mg/g 9,2 mg/g Bình thường 8,3% 91,7% 25% Mức độ quá tải sắt: Nhẹ 0% (2­7mg/g) 0%(1,16­1,65mg/g) 60% (2­7mg/g) Trung bình 25% (7­15mg/g) 4,2% (1,66­2,71mg/g) 15% (7­15mg/g) Nặng 66,7% (>15mg/g) 4,2% (>2,71mg/g) 0% (>15mg/g) 4 trường hợp cắt lách, trong đó có 1 trường hợp ứ sắt ở cơ tim
 8. KẾT QUẢ ­ BÀN LUẬN:  giá trị LIC, MIC, HIC  Quá tải sắt ở gan 91,7%  ­ lách 75% ­ tim 8,4%  Phản ánh đúng bệnh học bệnh lý Thalassemia: truyền máu  thường xuyên dư thừa sắt trong máu  lắng đọng trong  các cơ quan nội tạng  Trước nhất và nhiều nhất là ở gan   viêm gan, xơ gan  Quan trọng nhất là khi ứ đọng ở cơ tim  suy tim  CHT­T2* rất cần thiết trong chẩn đoán sớm chính xác và  định hướng điều trị quá tải sắt(14).
 9. TE = 1 TE = 3.7 TE = 7.3 TE = 10.9 180 y = 170.36e-0.0413x 160 R2 = 0.9812 140 120 LIC = 0,7 mg/g 100 80 (Bình thường) 60 40 20 0 0 2 4 6 8 10 12
 10. TE = 1 TE = 3,7 TE = 7,3 TE = 10,9 180 160 140 120 LIC = 18,5 mg/g -0.4231x 100 y = 224.2e (Nặng) 80 R2 = 0.9978 60 40 20 0 0 2 4 6 8 10 12
 11. KẾT QUẢ ­ BÀN LUẬN: tương quan ferritin huyết thanh với LIC Phương pháp NC r Azarkeivan CHT-T2* 0,535 Hankins Sinh thiết gan , CHT-T2* 0,41 NC chúng tôi CHT-T2* 0,57 Nồng độ ferritin huyết thanh không phản ánh thực sự độ tập trung sắt trong gan ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu ferritin huyết thanh không thể thay thế LIC trong đánh giá ứ đọng sắt ở gan(13,9).
 12. KẾT QUẢ ­ BÀN LUẬN: tương quan ferritin huyết thanh với MIC  Tương quan yếu giữa nồng độ ferritin huyết thanh với MIC (r = 0,303) tương tự với kết quả của Azarkeivan(5). ferritin huyết thanh không phản ánh đúng tình trạng ứ đọng sắt trong cơ tim. CHT-T2* giữ vai trò quan trọng trong đánh giá quá tải sắt ở tim.
 13. KẾT QUẢ ­ BÀN LUẬN: tương quan giữa MIC và LIC  Tương quan yếu giữa MIC và LIC với r = 0,28 rất phù hợp với nghiên cứu của Azarkeivan(5).  Cơ chế thu thập, tích trữ và đào thải sắt của các cơ quan rất khác nhau  Sắt lắng đọng và được đào thải ở gan nhanh chóng hơn ở tim.  Tình trạng quá tải sắt kéo dài thì việc tích tụ sắt ở tim không phụ thuộc vào sự có hay không quá tải sắt ở gan. T2* ở gan không thể phản ánh tình trạng quá tải sắt ở tim  thật sự cần thiết đo lường CHT-T2* tim để đánh giá trị số MIC(17)..
 14. KẾT QUẢ ­ BÀN LUẬN:  Thalassemia  truyền máu thường xuyên  quá tải sắt gan, tim, cơ quan nội tiết  tăng tỉ lệ bệnh tật và tử vong (10).  Triệu chứng suy tim tiên lượng tử vong càng cao  HIC cao áp dụng liệu pháp thải sắt(17).  Đánh giá tình trạng ứ đọng sắt trong cơ tim cần thực hiện mỗi 6 tháng(17)  CHT-T2* (không xâm lấn, đánh giá chính xác, chẩn đoán sớm)(20).
 15. KẾT LUẬN  Tuơng quan trung bình giữa ferritin huyết thanh và LIC, SIC  Tương quan yếu giữa ferritin huyết thanh và HIC  Tương quan yếu giữa HIC và LIC  Đề nghị chụp CHT-T2* thường qui ở những bệnh nhân Thalassemia để xác định mức độ ứ sắt trong các cơ quan(gan, lách, tim) Ứng dụng đề tài vào điều trị tại bv Chợ Rẫy: đã đưa vào ứng dụng điều trị tại bv Chợ Rẫy.
 16. KẾT LUẬN  Hạn chế: cỡ mẫu chưa đủ lớn để thấy mối tương quan giữa tình trạng phẫu thuật lách với quá tải sắt trong cơ tim.  Hướng phát triển: định lượng nồng độ sắt trong nhu mô gan ở nhóm bệnh nhân xơ gan vì lắng đọng sắt làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan(3).
 17. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Anderson LJ . Assessment of iron overload with T2* magnetic resonace imaging. Progre s s  in cardiovas cular Dis e as e s , 2011, 54:287-294 2. Anderson LJ et al. Cardiovascular T2* magnetic resonance for early diagnosis of myocardial iron overload. Europe an He art Journal, 2001, 22:2171-2179 3. Andrew T2*: an ROC study. The  Inte rne t Journal of Gas troe nte rology, 2009, 8 (2): 1528-1532 4. Argyropoulou MI, Astrakas L. MRI evalution of tissue iron burden in patients with β - Thalassaemiamajor. Pe diatric R adiology, 2007, 37:183-190 5. Azarkeivan A et al. Relation between serum ferritin and liver and heart MRI T2* in β thalassaemia major patients. Eas te rn Me dite rrane an He alth Journal, 2012, 19: 727-380 6. Casey J . Brewer et al. Spleen R2 and R2* in iron-overload patients with sickle cell disease and thalassemia major. J Magn Re s on Imaging, 2009, 29 (2): 357-364 7. Cohen AR et al. Thalassemia. He m atology (American society of Hematology Education Program). Washington DC, American Society of Hematology, 2004: 14-34 8. Hamed EA, El Melegy NT. Renal functions in pediatric patients with β - thalassemia major: relation to chelation therapy: original prospective study. Italian  Journal of Pe diatrics , 2010, 6:39 9. J ane S Hankins, et al. R2* magnetic resonace imaging of the liver in patients with iron overload. Blood, 2009, 113 : 4853-4857 10. J onh-Paul Carpenter, et al. On T2* magnetic resonance and cardia ciron. Circulation, 2011, 1519-1528 11. Kirk P et al. International reproducibility of single breathhold T2* MR for cardiac and liver iron assessment among five thalassemia centers. Journal  of  Magne tic R e s onace  Im aging, 2010, 32:315-319 12. Kirk P et al. Cardiac T2* magnetic resonance for the prediction of cardiac complications in thalassemia major. Circulation, 2009, 120:1961-1968 13. Leung AW et al. Magnetic resonace imaging assessment of cardiac and liver iron load in transfusion depent patients. Pe diatric blood and cance r, 2009, 53: 1054-1059 14. Ping Hou et al. A practical approach for a wide range of liver iron quantitation using a magnetic resonace imaging technique. Radiology research and practice, 2012, 2012: 2073-2082 15. St pierre TG et al. Noninvasive measurement and imaging of lievr iron concentrations using proton magnetic resonace. Blood, 2005, 105:855-861 16. Tanner MA et al. Thalassemia International Ffederation Heart T2* Investigators. Multi-center validation of the transferability of the magnetic resonance T2* technique for the quantification of tissue iron. Hae m atologica, 2006, 91:1388-1391 17. Wood J C. Diagnosis and magnagement of transfusion iron overload: the role of imaging. PMC, 2010, 82: 1132-1135 18. Wood J C. Magnetic resonace imaging measurement of iron overload. Curre nt Opinion He m atology, 2007, 14:183-190 19. Worwood M et al. Bingding of serum ferritin to concavalin A: patients with homozygous β thalassaemia and transfusional iron overload. Britis h Joural of  Hae m atology, 1980, 46:409-416 20. Yesilipek MA. Stem cell transplantation in hemoglobinopathies. He m oglobin, 2007, 31: 251-256
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản