intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài thuyết trình: Quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Chia sẻ: Nguyễn Minh An | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:24

0
1.383
lượt xem
300
download

Bài thuyết trình: Quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trình bày định nghĩa quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn, quá trình vận động của mâu thuẫn, ý nghĩa phương pháp luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

 1. BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM
 2. Câu hỏi của nhóm: Làm rõ Quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 3. Làm rõ Quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là “hạt nhân” của phép biện chứng. Theo V.I.Lênin, “Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập, Như thế là nắm được hạt nhân của phép biện chứng, nhưng điều đó đòi hỏi phải có những sự giải thích và một sự phát triển thêm”
 4. Làm rõ Quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các m ặt đối lập là quy luật về nguồn gốc, động lực cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vận động và phát triển. Theo đó, nguồn gốc của mọi quá trình vận động, phát triển chính là mâu thuẫn khách quan, v ốn có của sự vật, hiện tượng.
 5. Làm rõ Quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 6. Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn: v Khái niệm của mâu thuẫn: Khái niệm Mâu thuẫn dùng để chỉ Mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự việc, hiện tượng hoặc giữa các sự vật hiện tượng với nhau.
 7. Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn: v Khái niệm của mâu thuẫn: Nhân tố tạo thành Mâu thuẫn là Mặt đối lập. Khái niệm: Mặt đối lập dùng để chỉ Những mặt, những thuộc tính, những khuynh hướng vận động trái ngược nhau nhưng đồng thời lại là điều kiện, tiền đề để tồn tại của nhau.
 8. Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn: Thí dụ: Điện tích âm và điện tích dương trong một nguyên tử; Đồng hóa và dị hóa trong cơ thể sống; Sản xuất và tiêu dùng trong hoạt động kinh tế của xã hội,…
 9. Trong cây xanh, diễn ra quá trình tổng hợp (đồng hóa) và phân giải (dị hóa) Glucose Quá trình đồng hóa 6CO2+ 6H2O → C6H12O6 +6O2 O2 CO2 C6H12O6 H2O
 10. Trong cây xanh, diễn ra quá trình tổng hợp (đồng hóa) và phân giải (dị hóa) Glucose Quá trình dị hóa C6H12O6 +6O2 → 6CO2 +6H20 Moonlight CO2 Carbon dioxide C6H12O6 Glucose H2O Water O2 Oxygen
 11. Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn: v Các tính chất chung của mâu thuẫn:  Mâu thuẫn có tính khách quan và tính phổ biến: Ø Mâu thuẫn có tính chất khách quan vì nó là cái vốn có trong sự vật, hiện tượng, là bản chất chung của mọi sự vật, hiện tượng. Ø Mâu thuẫn có tính phổ biến vì nó tồn tại trong t ất cả mọi sự vật hiện tượng, mọi giai đoạn, mọi quá trình, tồn tại trong cả tự nhiên, xã hội và tư duy.
 12. Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn: v Các tính chất chung của mâu thuẫn: là: mâu thuẫ c bên trong và bên u hiện ĐóTính đa dạngn ủa mâu thuẫn biểngoài, ở chỗ: Ø cơ bản và không cơ bản, chủ yếu và thứ yếu,… mỗi sự vật, hiện tượng, quá trính đều có thể bao hàm nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, biểu hiện khác nhau trong những điều kiện lịch s ử, cụ th ể khác nhau; chúng giữ vị trí, vai trò khác nhau đ ối v ới sự tồn tại, vận động và phát triển của sự vật.
 13. Quá trình vận động của mâu thuẫn Trong mỗi mâu thuẫn, các mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
 14. Quá trình vận động của mâu thuẫn ØKhái niệm Thống nhất của các mặt đối lập: Dùng để chỉ sự liên hệ, ràng buộc, không tách rời nhau, quy định lẫn nhau của các mặt đối lập, mặt này lấy mặt kia làm tiền đề tồn tại. Sự thống nhất của các mặt đối lập cũng bao hàm sự đồng nhất của nó.
 15. Quá trình vận động của mâu thuẫn ØKhái niệm Đấu tranh của các mặt đối lập: Dùng để chỉ khuynh hướng tác động qua lại, bài trừ, phủ định nhau của các mặt đối lập. Hình thức đấu tranh của các mặt đối lập rất phong phú, đa dạng, tùy thuộc, vào tính chất, mối quan h ệ và điều kiện cụ thể của sự vật, hiện tượng.
 16. Quá trình vận động của mâu thuẫn Quá trình thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tất yếu dẫn đến Sự chuyển hóa giữa chúng. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập diễn ra hết sức phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất c ủa các mặt đối lập cũng như tùy thuộc vào những điều kiện lịch sử, cụ thể.
 17. Quá trình vận động của mâu thuẫn Trong sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, sự đấu tranh giữa chúng là tuyệt đối, còn s ự thống nhất giữa chúng là tương đối, có điều kiện, tạm thời; trong sự thống nhất đã có sự đấu tranh, đấu tranh trong tính thống nhất của chúng.
 18. Quá trình vận động của mâu thuẫn Bởi vậy: Sự liên hệ tác động và chuyển hóa giữa các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển trong thế giới. V.I.Lênin khẳng định: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh” giữa các mặt đối lập”.
 19. Sự tác động và chuyển hóa giữa các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển trong thế giới. Ví dụ: Các doanh nghiệp thay đổi thiết bị sản xu ất để tăng năng suất để cạnh tranh với đối thủ…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản