intTypePromotion=1

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/TU Năm 2017

Chia sẻ: Trần Đại Quốc | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

5
2.782
lượt xem
204
download

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/TU Năm 2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/TU Năm 2017. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/TU Năm 2017

  1. BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Thực hiện Nghị  quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và  làm  theo tư t  ởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02­ NQ/TU Năm 2017 Họ và tên: TRẦN ĐẠI QUỐC Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường Trung Học Cơ Sở 2 Sông Đốc Sau khi học tập, quán  triệt Nghị quyết Trung  ương 4 (khóa XII). Chỉ thị  05­CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Nhưng nội dung cơ bản   của tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghi quyết 02­NQ/TU; kế  hoạch thực hiện của Đảng ủy thị trấn về các nội dung trên. Bản thân tôi xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung  ương 4   (khóa XII), Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02­NQ/TU như  sau: 1. Nhận thức của bản thân (Sau khi học tập, quán  triệt Nghị quyết Trung  ương 4 (khóa XII). Chỉ thị 05­ CT/TW của Bộ chính trị và các chuyên đề  về  đẩy mạnh học tập và làm theo   tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 02­NQ/TU) ­ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ  Chí Minh,  đưa việc học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên ­ Bản thân luôn dữ quan điểm, lập trường của Chủ nghĩa Mác ­ Lê nin và tư  tưởng Hồ Chính Minh. Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. ­ Tích cực học tập, nhận thức đầy đủ  những nội dung trong tư  tưởng, đạo  đức, phong cách của Hồ  Chí Minh, vận dụng khéo léo trong việc dạy học,   giáo dục học sinh và đời sống hàng ngày. ­ Sau khi học tập Nghị quyết, bản thân nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện   đúng những biểu hiện và đề  ra những giải pháp phù hợp để  đấu trang ngăn  chặn, đẩy lùi có hiểu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức  nối sống, những biểu hiện “ tự chuyển biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.   tập chung quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản về xây dựng Đảng,  Những nội dung trọng tâm. tạo sự  thống nhất cao về  nhận thức và hành  động; đề cao trách nhiệm nêu gương để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.
  2. ­ Bản thân tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích  của Đảng, của đất nước, dân tộc lên tất cả; Hết lòng, hết sức phục vụ  Tổ  quốc, kiên quyết chống chủ nghĩa các nhân, cơ hội,.... ­ Trong dạy học không những truyền  đạt  kiến thức mà còn phải dạy bằng   cả con tim, bằng cả tấm lòng đối với học sinh. ­ Với đồng nghiệp luôn vui vẻ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. 2. Cam kết và kế hoạch thực hiện của bản thân 2.1. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (Những cam kết của bản thân về  ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái   về  tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự  diễn biến”, “tự  chuyển hóa”   nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)) ­ Không phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục  tiêu độc lập dân tộc và chủ  nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ  nghĩa Mac ­ Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. ­ Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng. ­ Không nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập   lý luận chính trị. ­ Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng. ­ Thẳng thắn trong việc phê bình, dám nhận khuyết điểm, Trong tự phê bình  không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm. ­ Nói và viết đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật  của Nhà nước. Nói đi đôi với làm. ­ Không áp đặt, bảo thủ, luôn học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của  người khác. ­ Không có lối sống chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi.  ­ Không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ.  ­ Không quan liêu, xa rời quần chúng.  ­ Không tham ô, tham nhũng. ­ Giữ gìn bản sắc và  truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. ­ Không đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các  tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Không sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần   phong, mỹ  tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo  đức gia đình và xã hội. ­ Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác ­ Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và  các nguyên tắc tổ  chức của  Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ;   không đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng". ­ Không phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. ­ Nói, viết, đúng quan điểm, chủ  trương, đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước. ­ Không kích động tư  tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong   nội bộ.
  3. 2.2. Kế  hoạch học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh gán với Nghị quyết 02 của chỉ thị.          (Nêu những nội dung rèn luyện, phấn đấu của bản thân, đăng ký việc   làm phù hợp với đặc thù công tác của đơn vị  và nhiệm vụ  được cấp  ủy, cơ   giao giao cho cá nhân) ­ Bản thân tôi luôn có tư  tưởng lập trường vững vàng, kiên định theo đường   lối của Đảng, không giao động trước khó khăn, thử thách, tuân thủ nguyên tắc  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. ­ Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc   thực tế của bản thân. ­ Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,  tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn. ­Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ  được giao.  Khi được Đảng, cấp trên  giao cho việc gì thì cố gắng thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo   để có kết quả cao nhất. ­ Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự  giác, theo lương tâm, lương tri.   Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ. ­ Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc. ­ Luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 2.3 Biện pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản  (Nêu những biện pháp cụ  thể, thiết thực và việc rèn luyện, phấn đấu thực   hiện, hiệu quả  nhiệm vụ  được giao, những nội dung cam kết và kế  hoạch   học tập, làm theo đã nêu ở mục 2.1 và 2.2;Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy   thị trấn. ­ Tập trung làm theo sự lãnh đạo, chỉ  đạo của Đảng về  ý nghĩa, vai trò, tầm  quan trọng và sự  cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo  và phát triển chủ nghĩa Mac­Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  ­ Phải tập trung làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu   thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ  trách,  tự  phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về  đạo đức, lối sống   lành mạnh. ­ Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.  tích cực học hỏi, tìm tòi để nâng cao chất lượng chuyên môn. ­Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên công việc được giao. ­ Sắp xếp thời gian hợp lý để  tự học, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ  về  chuyên môn nghiệp vụ. Trên đây là cam kết của bản thân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4   (khóa XII) và kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh gắn với Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Cà Mau.
  4. Xác nhận của Đảng ủy Người lập kế hoạch cá nhân (ký và ghi rõ họ tên) Trần Đại Quốc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản