BẢN CÁO BẠCH CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRANSCO

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
144
lượt xem
38
download

BẢN CÁO BẠCH CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRANSCO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN CÁO BẠCH CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRANSCO

 1. BẢN CÁO BẠCH TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0203000006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 23 tháng 11 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số . . ./ĐKNY do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà nội cấp ngày . . . tháng. . . năm 2007) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung được cung cấp tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI. Trụ sở chính : 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Điện thoại : (84 - 31) 3 84 2565 Fax: (84 - 31) 3 82 2155 Phụ trách công bố thông tin: Trịnh Thị Lan Anh Chức vụ : Cán bộ Phòng Kế toán Điện thoại : (84 - 31) 3 82 3351. Công ty TNHH Chứng khoán ACB Địa chỉ : 09 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (84 - 8) 9 302 428 Fax: (84 - 8) 9 302 423 Chi nhánh Công ty TNHH Chứng Khoán ACB Địa chỉ : 95 - 97 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Điện thoại : (84 - 4) 9 429 396 Fax: (84 - 4) 9 429 656 Chi nhánh Công ty TNHH Chứng Khoán ACB Địa chỉ : Tầng 3 toà nhà ACB, 15 Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Điện thoại : (84 - 31) 3 56 9998 Fax: (84 - 31) 3 56 9989 Nhà tư vấn chuyên nghiệp 1
 2. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0203000006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 31 tháng 03 năm 2000, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 23 tháng 11 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tên cổ phiếu : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá : 10.000 VND (mười nghìn đồng)/cổ phiếu. Tổng số lượng niêm yết : 3.000.000 ( Ba triệu ) cổ phiếu. Tổng giá trị niêm yết : 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ) đồng. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN Địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại giao dịch : (84 - 4) 8 24 1190. Số fax giao dịch : (84 - 4) 8 25 3973. TỔ CHỨC TƯ VẤN : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB Địa chỉ trụ sở chính : 09 Lê Ngô Cát, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hà Nội : 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Số điện thoại giao dịch : (84 - 4) 9 429 396. Số fax giao dịch : (84 - 4) 9 429 656. Chi nhánh Hải Phòng : 15 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Số điện thoại giao dịch : (84 - 31) 3 56 9998. Số fax giao dịch : (84 - 31) 3 56 9989. Nhà tư vấn chuyên nghiệp 2
 3. BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.............................................................................................................6 1.Rủi ro về kinh tế.....................................................................................................................6 2.Rủi ro về luật pháp.................................................................................................................6 3.Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.........................................................................7 4.Rủi ro khác...............................................................................................................................7 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ..................................................................................................................................8 1.Tổ chức niêm yết ...................................................................................................................8 2.Tổ chức tư vấn .......................................................................................................................8 III.CÁC KHÁI NIỆM......................................................................................................................8 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT...................................................9 1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.............................................................................9 1.1.Quá trình hình thành và phát triển...................................................................................9 1.2.Một số thông tin cơ bản về Công ty...............................................................................9 1.3.Ngành nghề kinh doanh.................................................................................................10 1.4.Vốn điều lệ...................................................................................................................10 2.Cơ cấu tổ chức công ty.........................................................................................................11 3.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty:...................................................................................11 3.1.Đại hội đồng cổ đông...................................................................................................13 3.2.Hội đồng quản trị..........................................................................................................13 3.3.Ban kiểm soát................................................................................................................13 3.4. Giám đốc.......................................................................................................................13 3.5.Các phòng, ban chức năng.............................................................................................13 4. Danh sách cổ đông................................................................................................................14 4.1.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty ............................14 4.2.Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ................................................14 4.3.Cơ cấu cổ đông ............................................................................................................15 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết.............................................................................................................................................15 6.Hoạt động kinh doanh...........................................................................................................16 6.1.Hoạt động kinh doanh chính.........................................................................................16 6.2.Sản lượng giá trị dịch vụ qua các năm ...................................................................16 6.2.1.Cơ cấu doanh thu thuần toàn công ty theo từng lĩnh vực kinh doanh ...................16 6.2.2 Cơ cấu lợi nhuận toàn công ty .............................................................................17 6.3.Nguyên vật liệu, sản phẩm, dịch vụ đầu vào..............................................................18 6.4.Chi phí sản xuất ...........................................................................................................19 6.5.Trình độ công nghệ ......................................................................................................19 6.6.Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới .....................................................20 6.7.Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ.......................................................20 6.8.Hoạt động Marketing....................................................................................................21 6.9.Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết trong năm 2007.........21 7.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...............................................................22 7.1.Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SX KD của công ty trong 2 năm gần nhất....22 Đơn vị: đồng..............................................................................................................22 Nhà tư vấn chuyên nghiệp 3
 4. BẢN CÁO BẠCH 7.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo..........................................................................................................................22 8.Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành...................................23 8.1.Vị thế của công ty trong ngành.....................................................................................24 8.2.Triển vọng phát triển của ngành..................................................................................24 8.3.Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới.......................................26 9.Chính sách đối với người lao động......................................................................................26 9.1.Số lượng người lao động trong công ty.......................................................................26 9.2.Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.................................................................27 10.Chính sách cổ tức ...............................................................................................................28 11.Tình hình hoạt động tài chính.............................................................................................29 11.1.Các chỉ tiêu cơ bản......................................................................................................29 Khoản phải thu của khách hàng chủ yếu là tiền cước phí vận chuyển trọn gói hàng rời, hàng bao và dịch vụ vận chuyển hàng container cho khách hàng của hoạt động dịch vụ. Đặc thù kinh doanh vận tải trọn gói là khách hàng sẽ thanh toán tiền cước phí cho Công ty sau khi nhận được hàng và quyết toán hàng. ................................................................31 11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ....................................................................................32 12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng...............................33 12.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:...................................................................33 12.2 Sơ yếu lý lịch các thành viên hội đồng quản trị.........................................................34 12.3. Danh sách thành viên Ban Giám đốc..........................................................................41 (Mệnh giá 01 cổ phần: 10.000 đồng)....................................................................................................................................41 12.4. Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Giám đốc...................................................................41 Chi tiết tại mục 12.2. Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị...........................41 12.5. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:.........................................................................41 12.6 Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm Soát............................................................41 12.7 Sơ yếu lý lịch kế toán trưởng.....................................................................................44 13.Tài sản.................................................................................................................................45 14. Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ..............................................45 14.1 Kế hoạch kinh doanh......................................................................................................45 14.2 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ..............................................47 15.Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.......................................48 16.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết ......49 17.Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết........................................................................................................49 V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT................................................................................................50 1.Loại cổ phiếu: ...................................................................................................................50 Cổ phiếu phổ thông.................................................................................................................50 2.Mệnh giá: ......................................................................................................................50 3. Tổng số chứng khoán niêm yết : ........................................................................................50 4.Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng......................................................................50 4.1.Đối với cổ đông sáng lập...................................................................................................50 4.2.Đối với thành viên HĐQT, GĐ, BKS, Kế toán trưởng.....................................................50 5.Phương pháp tính giá.............................................................................................................51 6.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.......................................................51 7.Các loại thuế có liên quan.....................................................................................................52 VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT..........................................................52 VII. PHỤ LỤC...............................................................................................................................53 Nhà tư vấn chuyên nghiệp 4
 5. BẢN CÁO BẠCH 1.Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh......................................53 2.Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với điều lệ mẫu Công ty niêm yết...........................53 3.Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán vốn tại thời điểm tháng 11/2007......................................53 4.Phụ lục IV: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết...........53 5.Phụ lục V: Báo cáo kiểm toán năm 2006.............................................................................53 6.Phụ lục VI: Các báo cáo tài chính.........................................................................................53 7.Các phụ lục khác ..................................................................................................................53 Nhà tư vấn chuyên nghiệp 5
 6. BẢN CÁO BẠCH NỘI DUNG I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế Hiện nay, hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty tập trung vào cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa; đại lý tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, môi giới cung ứng tàu biển; kinh doanh xuất nhập khẩu ... Tất cả các dịch vụ Công ty hiện đang cung cấp có liên quan mật thiết đến thị trường hàng hải và hoạt động xuất nhập khẩu. Chính vì vậy, bất kỳ sự biến động nào của nền kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động thị trường hàng hải và hoạt động xuất nhập khẩu đều gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh như hiện nay, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hàng năm nói chung và thông qua đường vận tải thủy nói riêng có xu thế gia tăng. Như vậy, rủi ro biến động tăng trưởng của nền kinh tế đối với Công ty là không cao. Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO năm 2006. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự cạnh tranh trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói chung và trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng hải nói riêng sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Cùng với lộ trình Việt Nam phải thực hiện sau khi ra nhập WTO, các hãng tàu nước ngoài được phép mở chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, do đó thị phần của các doanh nghiệp trong nước về dịch vụ vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển, giao nhận hàng hóa và môi giới cung ứng tàu biển sẽ ngày càng bị thu hẹp. Đây cũng chính là rủi ro chung mà tất cả các Công ty cung cấp dịch vụ hàng hải, trong đó có Công ty phải đối mặt. 2. Rủi ro về luật pháp Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh và khả năng thực thi chưa cao. Thêm vào đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chồng chéo trong lĩnh vực hành chính nhất là những quy định về thủ tục hải quan và các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hải của Công ty. Chính phủ đang thực hiện bảo hộ lĩnh vực vận tải nội địa bằng tàu biển và dịch vụ đại lý hàng hải, tuy nhiên khi thực hiện tự do hóa thương mại, dịch vụ thì các doanh nghiệp trong ngành có thể không còn sự độc quyền mà chỉ được bảo hộ hợp lý. Và khi đó sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài cùng ngành nghề vào thị trường Việt Nam. Điều này sẽ làm tăng sự cạnh tranh và có thể ảnh hưởng đến thị phần hiện tại của Công ty. Dự kiến năm 2008, các chế độ bảo hộ đối với lĩnh vực vận tải nội địa bằng đường biển sẽ được dỡ bỏ tại Việt Nam. Như vậy, đến lúc đó sẽ không còn tồn tại sự phân biệt cao thấp giữa tàu nước ngoài và tàu trong nước về chi phí nâng hạ, cảng phí và một số loại phí khác như hiện nay nữa. Điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng hải nói chung và Công ty nói riêng. Nhà tư vấn chuyên nghiệp 6
 7. BẢN CÁO BẠCH 3. Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh Do đặc thù ngành nghề kinh doanh mà cước phí các loại dịch vụ Công ty hiện đang cung cấp được các khách hàng thanh toán chủ yếu bằng ngoại tệ. Đồng thời Công ty cũng phải sử dụng ngoại tệ để thanh toán cho những giao dịch mua sắm, đổi mới phương tiện thiết bị chuyên dùng. Vì vậy, Công ty thường xuyên phải đối mặt với rủi ro biến động tỷ giá, điều này có thể gây những ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh của Công ty. Cũng xuất phát từ đặc thù kinh doanh, Công ty hiện đang sử dụng nguồn vốn vay dài hạn từ Ngân hàng bằng đồng USD với lãi suất thả nổi. Vì vậy, nếu lãi suất tăng cao sẽ gây áp lực cho Công ty trong việc trả lãi vay và có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn nói chung và kết quả kinh doanh nói riêng. Rủi ro kinh doanh vận tải biển còn liên quan đến tác nghiệp khai thác tàu. Chỉ cần những sơ suất, thiếu sót hoặc lỗi của thuyền viên hoặc nhân viên điều hành có thể dẫn đến phát sinh trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, thí dụ, sơ xuất trong quá trình hành hải của thuyền viên dẫn đến tàu bị đâm va, mắc cạn, chìm đắm hoặc những sai sót trong quá trình giám sát bốc dỡ bảo quản hàng hóa dẫn đến hàng bị hư hỏng, tổn thất, thiếu hụt cũng sẽ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường các tổn thất này cho bên thứ ba. Thị trường giao nhận vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hàng hải Việt Nam đang diễn ra sự cạnh tranh do việc gia tăng về số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Ước tính cả nước đã có hơn 160 doanh nghiệp làm dịch vụ hàng hải (133 doanh nghiệp Nhà nước, còn lại là doanh nghiệp liên doanh, tư nhân, cổ phần v.v...). Riêng lĩnh vực Đại lý – Môi giới hàng hải có hơn 68 đơn vị chủ yếu hoạt động ở các trung tâm thương mại hàng hải như Tp Hồ Chí Minh – Vũng Tàu – Hà Nội – Hải Phòng v.v... Về lĩnh vực giao nhận hàng hóa (Freight Forwarding) từ chỗ chỉ có vài đơn vị quốc doanh kinh doanh dịch vụ này, đến nay trên phạm vi cả nước đã có gần 200 doanh nghiệp (khoảng 20 công ty liên doanh với nước ngoài, hàng trăm công ty TNHH v.v…), đấy là chưa kể nhiều hãng giao nhận nước ngoài đang hoạt động ở nước ta thông qua các hình thức đại lý. Đây cũng là yếu tố có thể tác động đến thị phần của TRANSCO. 4. Rủi ro khác Rủi ro bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh trong khu vực và trên thế giới đều có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Đây là những rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin về những diễn biến tình hình thời tiết, lên kế hoạch điều hành công việc một cách tối ưu; thường xuyên tham gia mua bảo hiểm cho các tài sản, hàng hoá của Công ty và của khách hàng. Nhà tư vấn chuyên nghiệp 7
 8. BẢN CÁO BẠCH II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tổ chức niêm yết Ông Đoàn Bá Thước Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Lê Tất Hưng Chức vụ: Giám đốc. Bà Trần Thị Kim Lan Chức vụ: Kế toán trưởng. Ông Đào Xuân Huyên Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát. Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 2. Tổ chức tư vấn Ông Phạm Tuấn Long Chức vụ: Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH Chứng khoán ACB. Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty TNHH chứng khoán ACB tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại cung cấp. III. CÁC KHÁI NIỆM 1. Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 2. Tổ chức niêm yết Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 3. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 4. Transco Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 5. Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. 6. ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 7. HĐQT Hội đồng quản trị 8. BKS Ban Kiểm soát 9. GĐ Giám đốc 10. BCTC Báo cáo tài chính 11. CBCNV Cán bộ công nhân viên 12. TSCĐ Tài sản cố định 13. UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Nhà tư vấn chuyên nghiệp 8
 9. BẢN CÁO BẠCH IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải hàng hóa và Hành khách trực thuộc Công ty Vận tải Biển III, thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, được cổ phần hóa theo Quyết định số 3287/1999/QĐ – BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ Giao Thông Vận Tải. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải phòng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0203000006 ngày 31 tháng 03 năm 2000 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2000 với vốn điều lệ 4 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm đại diện chiếm 30%, vốn của các cổ đông khác chiếm 70%. Với những nỗ lực của cán bộ công nhân viên Công ty và sự hỗ trợ từ Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, sau 7 năm hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 4 tỷ đồng năm 2000 lên 10 tỷ đồng năm 2004, tháng 11 năm 2007, vốn điều lệ của Công ty đã đạt 30 tỷ đồng. Đội tàu của Công ty từ lúc Cổ phần hóa chỉ có 01 tàu với trọng tải 8.294 DWT, năm 2002 Công ty đã trang bị thêm 01 tàu trọng tải 5.923 DWT bằng nguồn vốn tự có và vốn vay (đã được thanh toán xong nợ vay ngay trong năm 2002), năm 2007 Công ty đã ký hợp đồng mua 01 tàu hàng khô trọng tải 6.607 DWT dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2007, nâng tổng số tấn trọng tải phương tiện của Công ty lên 20.824 DWT. Công ty cũng đã đẩy mạnh hoạt động dịch vụ vận tải hàng hóa nội địa trong đó tích cực mở rộng dịch vụ vận tải container. Mặt khác Công ty cũng chú trọng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải nhằm từng bước phát triển thương hiệu của Công ty trên thị trường vận tải trong nước và quốc tế. 1.2. Một số thông tin cơ bản về Công ty  Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI.  Tên tiếng Anh : TRANSPORATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY.  Tên viết tắt : TRANSCO.  Trụ sở chính : 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.  Điện thoại : (84 - 31) 3 84 2565  Fax : (84 - 31) 3 82 2155  Website : www.transco.com.vn  Email : transco@transco.com.vn Nhà tư vấn chuyên nghiệp 9
 10. BẢN CÁO BẠCH  Biểu tượng Công ty : 1.3. Ngành nghề kinh doanh  Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách trong và ngoài nước;  Dịch vụ đại lý: tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, môi giới và cung ứng tàu biển;  Dịch vụ sửa chữa tàu biển;  Kinh doanh xuất nhập khẩu; 1.4. Vốn điều lệ Theo Giấy Đăng ký Kinh doanh số 0203000006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 26 tháng 10 năm 2007 (thay đổi lần thứ 3), vốn điều lệ của Công ty là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), tương ứng với 3.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Quá trình thay đổi vốn điều lệ của Công ty: a. Lần thứ nhất: Vốn tăng Vốn điều lệ Thời điểm Nguồn tăng thêm (đồng) (đồng) Sau khi Cổ phần hóa 4.000.000.000 Lợi nhuận chưa phân phối, Tháng 06/2004 6.000.000.000 quỹ dự phòng, thuế TNDN 10.000.000.000 được miễn giảm. Nguồn: Công ty cổ phần Transco Tháng 6/2004, được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Công ty đã tăng vốn từ 4 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1 cổ phiếu được thưởng 1,5 cổ phiếu bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối, quỹ dự phòng, thuế TNDN được miễn giảm. b. Lần thứ 2: Vốn tăng Vốn điều lệ Thời điểm Nguồn tăng thêm (đồng) (đồng) Tháng 06/2004 10.000.000.000 Phát hành thêm cho cổ đông 20.000.000.00 Tháng 11/2007 hiện hữu, thưởng cho cổ 30.000.000.000 0 đông hiện hữu. Nhà tư vấn chuyên nghiệp 10
 11. BẢN CÁO BẠCH Tháng 11/2007, sau khi được sự thống nhất của Đại hội đồng cổ đông Công ty và được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 884/UBCK-GCN ngày 28/09/2007, Công ty đã tiến hành tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Trong đó, Công ty tiến hành thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu, 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu với giá 20.000 VND/CP. Như vậy, sau khi tăng v ốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, thặng dư vốn của Công ty trong đợt phát hành này là 15 tỷ đồng, Sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn năm 2007, Công ty đã báo cáo UBCKNN theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 12/11/2007. 2. Cơ cấu tổ chức công ty Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Các Luật khác và điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2007. Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức như sau:  Hội đồng quản trị : gồm 07 thành viên.  Ban kiểm soát : gồm 03 thành viên.  Giám đốc điều hành  Khối quản lý : gồm các phòng ban chức năng ♦ Phòng Quản lý tàu ♦ Phòng Kinh doanh ♦ Phòng Kế toán ♦ Phòng Nhân chính ♦ VP đại diện tại TP Hồ Chí Minh. ♦ VP đại diện tại Thủy Nguyên. 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty: Nhà tư vấn chuyên nghiệp 11
 12. BẢN CÁO BẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG QUẢN LÝ TÀU PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG NHÂN CHÍNH VPĐD HỒ CHÍ MINH VPĐD THUỶ NGUYÊN Nhà tư vấn chuyên nghiệp 12
 13. BẢN CÁO BẠCH 3.1. Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyề và nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 3.2. Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT của Công ty có 07 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. 3.3. Ban kiểm soát Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên với nhiệm kỳ do điều lệ Công ty quy định, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 3.4. Giám đốc Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 3.5. Các phòng, ban chức năng • Phòng Quản lý tàu: là phòng nghiệp vụ chủ chốt của Công ty, tham mưu cho Giám đốc ký kết các hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho đội tàu, quản lý và khai thác tàu, vật tư, sửa chữa, an toàn hàng hải đảm bảo kinh doanh đội tàu có hiệu quả. • Phòng Kinh doanh: là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng trong lĩnh vực vận tải, môi giới thuê tàu, đại lý tàu biển, giao nhận hàng hóa, các dịch vụ khác và trực tiếp chỉ đạo các văn phòng đại diện thực hiện các công việc tác nghiệp tại đầu bến Thủy Nguyên và các Cảng khu vực phía Nam. • Phòng Nhân Chính: Là phòng chức năng có nhiệm vụ quản lý lao động của Công ty theo quy định của luật Lao động phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty, quản lý công tác tổ chức nhân sự, tiền lương v à các chế độ khác của người lao động. Thực hiện các công tác quản trị hành chính công sở, văn thư lưu trữ, mua sắm văn phòng phẩm, quản lý đất đai, nhà cửa, cơ sở vật chất và trang thiết bị văn phòng làm việc của Công ty, tổ chức phục vụ hội nghị, hội thảo. Nhà tư vấn chuyên nghiệp 13
 14. BẢN CÁO BẠCH • Phòng Kế toán: Là phòng tham mưu giúp Giám đốc quản lý tài chính đảm bảo nguồn vốn luôn được bảo toàn và phát triển. 4. Danh sách cổ đông 4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty Cổ đông Số Cổ phần Giá trị (đồng) Loại cổ phiếu Tỷ lệ/VĐL Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam 900.000 9.000.000.000 Phổ thông 30% Tổng cộng 900.000 9.000.000.000 30% Nguồn: Công ty cổ phần Dị ch vụ vận tải và Thươ ng mại 4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ Giá trị Tỷ lệ Loại cổ Nơi đăng ký địa Số cổ góp Số giấy STT Tên cổ đông cổ phần chỉ thường trú phần vốn CMND phần (triệu (%) đồng) ĐẠI DIỆN PHẦN Phổ I VỐN GÓP NHÀ 900.000 9.000 30% thông NƯỚC Khu 9 phường Đằng Hải, quận 1 Lê Tất Hưng 030679230 Hải An, TP Hải Phòng ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA 2.100.00 II 21.000 70% NGƯỜI LAO 0 ĐỘNG Số 132/165 Đà Nẵng, quận Ngô 1 Đỗ Văn Hội 030840161 Quyền, Hải Phòng Khu 9 phường Đằng Hải, quận 2 Lê Tất Hưng 030679230 Hải An, TP Hải Phòng Thái Hòa, Nghĩa 3 Vương Ngọc Sơn 031288529 Đàn, Nghệ An Nhà tư vấn chuyên nghiệp 14
 15. BẢN CÁO BẠCH Số 1B Hoàng Văn Thụ, quận Hồng 4 Lã Đức Trọng Bàng, 030107769 Hải Phòng Số 4 ngõ 24 Dư 5 Vũ Tương Lai Hàng, Lê Chân, 030034961 Hải Phòng A1 khu Vạn Mỹ, Phạm Văn Đà Nẵng, Ngô 6 030107695 Vương Quyền, Hải Phòng Tại thời điểm năm 2000, Công ty tiến hành cổ phần hóa chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, năm 2007, toàn bộ các hạn chế về chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập không còn hiệu lực. 4.3. Cơ cấu cổ đông Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 12/11/2007: Số lượng cổ STT Cổ đông Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) phần 1 Cổ đông Nhà nước 900.000 9.000.000.000 30,00 2 Cổ đông trong Công ty 249.250 249.250.000 8,31 3 Cổ đông ngoài Công ty 1.850.750 1.850.750.000 61,69 3.1 Tổ chức 0 0 0 Trong nước 0 0 0 Nước ngoài 0 0 0 3.2 Cá nhân 1.850.750 1.850.750.000 61,69 Trong nước 1.850.750 1.850.750.000 61,69 Nước ngoài 0 0 0 Tổng 3.000.000 30.000.000.000 100 Nguồn: Công ty cổ phần Transco 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết Nhà tư vấn chuyên nghiệp 15
 16. BẢN CÁO BẠCH Hiện tổ chức đăng ký niêm yết không có công ty mẹ và công ty con; không nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đồng thời không nằm dưới quyền kiểm soát hoặc chi phối của công ty nào. 6. Hoạt động kinh doanh 6.1. Hoạt động kinh doanh chính Được thành lập từ năm 2000 cho đến nay, sau 7 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng phát triển cả về chất và về lượng. Công ty tiến hành mở rộng hệ thống dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, đảm bảo phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Hiện nay, bên cạnh hoạt động truyền thống ban đầu là vận tải hàng hóa, Công ty đồng thời cung cấp thêm rất nhiều dịch vụ hàng hải khác tạo nên một chuỗi dịch vụ khép kín, không chỉ đem lại những lợi ích riêng lẻ của từng dịch vụ mà còn đem lại những lợi ích tương hỗ, đa tiện ích cho khách hàng. Hiện nay, Công ty có một số hoạt động kinh doanh chính như sau:  Vận tải hàng hóa và hành khách trong và ngoài nước;  Dịch vụ: đại lý tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, môi giới và cung ứng tàu biển; 6.2. Sản lượng giá trị dịch vụ qua các năm 6.2.1. Cơ cấu doanh thu thuần toàn công ty theo từng lĩnh vực kinh doanh Đơn vị tính: Đồng Năm 2005 Năm 2006 9 tháng năm 2007 Lĩnh vực Tỷ Tỷ Tỷ hđ Giá trị trọng Giá trị trọng Giá trị trọng (%) (%) (%) Vận tải 57.163.977.076 76,6 50.634.339.438 70,27 45.484.627.610 67,84 Dịch vụ 17.481.086.624 23,4 21.420.411.232 29,73 21.555.010.727 32,16 Tổng 74.645.063.700 100 72.054.750.670 100 67.039.638.337 100 cộng Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty Transco Nhà tư vấn chuyên nghiệp 16
 17. BẢN CÁO BẠCH CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2005 23,4% V ận t ải 76,6% Dịch vụ CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2006 CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2006 36% 30% 70% V ận tải Dịch vụ 63% CƠ 6.2.2 Cơ cấu lợi nhuận toàn công ty Đơn vị tính: Đồng Nhà tư vấn chuyên nghiệp 17
 18. BẢN CÁO BẠCH Lĩnh Năm 2005 Năm 2006 9 tháng năm 2007 vực Tỷ HĐ Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị trọng V ận 5.463.145.66 9.479.884.407 89,32% 82,47% 4.566.095.041 88,73% tả i 5 Dịch 446.612.543 4,21% 154.092.980 2,32% 233.667.947 4,54% vụ HĐ 1.007.428.74 686.657.926 6,47% 15,21% 346.216.031 6,73% khác 4 Tổng 10.613.154.87 6.624.667.38 100,00% 100,00% 5.145.979.019 100,00% cộng 6 9 Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty Cổ phần Transco Cơ cấu lợi nhuận của Công ty năm 2005 - 2006 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 Năm 2005 4,000 Năm 2006 3,000 2,000 1,000 0 Lợi nhuận từ Lợi nhuận từ Lợi nhuận khác vận tải dịch vụ 6.3. Nguyên vật liệu, sản phẩm, dịch vụ đầu vào Đối với các doanh nghiệp khai thác đội tàu vận tải biển, thì dầu mazut và dầu diesel (gọi chung là nhiên liệu) là những nguyên liệu chính sử dụng cho các phương tiện vận tải biển trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn cung ứng nhiên liệu là các nhà kinh doanh nhiên liệu hàng hải trong nước và nước ngoài. Đối với đội tàu Công ty, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh (khoảng 30 - 32%). Trong những năm vừa qua, giá xăng dầu trên thế giới biến động liên tục và có xu hướng gia tăng nên đã có những ảnh hưởng không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh vận tải biển của ngành hàng hải nói chung và Công ty nói riêng . Nhà tư vấn chuyên nghiệp 18
 19. BẢN CÁO BẠCH Để giảm thiểu ảnh hưởng biến động giá nhiên liệu lên tổng giá thành vận tải, Công ty đã áp dụng các biện pháp kinh tế và kỹ thuật nhằm tiết kiệm cắt giảm chi phí nhiên liệu, cụ thể như tính toán, xây dựng định mức tiêu hao phù hợp hơn cho từng tàu, thực hiện kiểm tra kiểm soát chặt chẽ quy trình cung ứng và sử dụng nhiên liệu trên từng phương tiện, so sánh và lựa chọn nguồn cung ứng nhiên liệu trong nước hoặc nước ngoài tuỳ từng thời kỳ sao cho giá nhiên liệu là thấp nhất. Nhờ vậy, mặc dù độ tàu có độ tuổi cao, mức tiêu hao lớn nhưng nhìn chung tỷ trọng chi phí nhiên liệu của Công ty trong giá thành vẫn nằm được khống chế ở mức độ phù hợp. Các dịch vụ đầu vào khác như sửa chữa tàu biển, cung ứng vật tư, thiết bị hàng hải thường do các xưởng sửa chữa tàu biển chuyên nghiệp, các hãng cung ứng thiết bị, các nhà kinh doanh vật tư hàng hải trong và ngoài nước cung cấp. Nhìn chung, ngoại trừ các vật tư thiết bị quý hiếm phải đặt trực tiếp từ các nhà chế tạo nước ngoài, số còn đều có thể tìm kiếm trên thị trường trong nước. 6.4. Chi phí sản xuất Đơn vị tính: Ngàn đồng Năm 2005 Năm 2006 9 tháng năm 2007 So sánh/ So So Chỉ tiêu Giá trị DT Giá trị sánh/DT Giá trị sánh/DT thuần thuần thuần 60.474.21 62.570.23 Giá vốn hàng bán 81,02% 86,84% 59.076.803 88,12% 3 8 Chi phí bán hàng 528.815 0,71% 206.005 0,29% 401.963 0,59% Chi phí quản lý 3.715.538 4,98% 3.661.268 5,08% 2.761.108 4,12% doanh nghiệp Chi phí tài chính 47.019 0,06% 64.203 0,09% 168.239 0,25% Chi phí khác 22 0,00003% 22 0,00003% 0 - 64.765.60 66.501.73 Tổng cộng 86,76% 92,29% 62.408.113 93,08% 7 6 Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2006, BC quyết toán 9 tháng đầu năm 2007 của Công ty CP Transco 6.5. Trình độ công nghệ Sau 7 năm trưởng thành và phát triển, Công ty đã từng bước thực hiện chiến lược đa dạng hoá kinh doanh, các hoạt động kinh doanh riêng biệt được liên kết với nhau tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của các khách hàng. Để thực Nhà tư vấn chuyên nghiệp 19
 20. BẢN CÁO BẠCH hiện được điều đó, Công ty đã liên tục đầu tư, phát triển một cách đồng bộ các lĩnh vực kinh doanh mới về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, con người cho từng lĩnh vực. Hiện tại, Công ty đang quản lý và khai thác đội tàu vận tải biển gồm 2 tầu chở hàng khô với tổng trọng tải 14.217 DWT, độ tuổi bình quân khoảng 30 tuổi, hiện đang hoạt đông trên các tuyến vận tải biển trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines và Nam Trung Quốc. Công ty đang tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực vận tải đội tầu thông qua hình thức đóng mới tầu, mua tầu đã qua sử dụng; tập trung vào đầu tư đội tàu chở hàng rời, hàng bách hóa; từng bước trẻ hóa đội tàu. Đến cuối năm 2007 Công ty sẽ thực hiện xong dự án đầu tư 01 tàu hàng khô 10 tuổi tải trọng 6.607 DWT. Trong kế hoạch phát triển đến năm 2010, Công ty phấn đấu nâng tổng trọng tải đội tàu (gồm 05 chiếc) lên khoảng 52.000 DWT thông qua các hình thức đóng mới và mua tàu qua sử dụng và giảm độ tuổi bình quân của đội tàu xuống còn 16,5 tuổi. Hiện tại trong toàn Công ty đã trang bị đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin. Về mạng vật lý, mạng kết nối nội bộ LAN đã được thiết lập tại trụ sở chính. Trong mỗi khu vực sử dụng đường truyền ADSL tốc độ cao, kết nối và trao đổi thông tin giữa các khu vực và trung tâm. Về phần mềm, Công ty cũng đã từng bước đầu tư các phân hệ phần mềm quản trị doanh nghiệp do các nhà cung cấp trong nước sản xuất phục vụ cho các bộ phận chuyên môn như tài chính kế toán, nhân sự và quản lý khai thác đội tàu nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp. 6.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Với phương châm luôn cung cấp dịch vụ có chất lượng cao cho khách hàng, Công ty không ngừng cải tiến, hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ vận tải đồng thời tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới. Ngoài hoạt động vận tải biển và dịch vụ đại lý vận tải, Công ty còn tham gia kinh doanh các ngành nghề dịch vụ hàng hải khác như đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển và đường bộ, môi giới hàng hải, giao nhận và kiểm đếm hàng hóa, khai thuê hải quan và làm ủy thác xuất nhập khẩu. Nhận thấy xu thế tích hợp các phương thức hoạt động vận tải riêng lẻ thành chuỗi cung ứng dịch vụ , Công ty đang và sẽ mở rộng và phát triển các hoạt động trên để từng bước hình thành mô hình vận tải khép kín vận tải biển, vận tải bộ, bốc xếp, giao nhận hàng hoá. Ngoài ra, Công ty cũng đang xúc tiến dự án đầu tư xây cao ốc, văn phòng cao cấp cho thuê tại khu đô thị mới ngã 5 Sân bay Cát Bi trên mặt bằng lô đất Công ty vừa mới mua vào tháng 7/2007, dự kiến sẽ đưa vào khai thác kinh doanh từ năm 2009 hoặc 2010 nhằm đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng ngày càng tăng tại TP Hải Phòng. 6.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty hiện nay tập trung vào dịch vụ vận tải hàng hóa, môi giới hàng hải;... Đây là những hoạt động không tạo ra của cải vật chất mà là cung cấp các dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nhà tư vấn chuyên nghiệp 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản