Bản cáo bạch

Xem 1-20 trên 509 kết quả Bản cáo bạch
 • Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty cổ phần Bảo Minh. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty cổ phần Bảo Minh cung...

  pdf57p chanhthu 24-06-2009 985 222   Download

 • Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do công ty cổ phần chứng khoán Báo Việt Nam tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng,thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thể hiện cơ cấu kinh doanh, bộ máy công ty.

  pdf60p minhthao 24-06-2009 773 196   Download

 • Trong Bản cáo bạch này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. "Ngân hàng": là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0025/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 22/08/1992, sau đây gọi tắt là GĐNH. 2. “Nợ quá hạn”: là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn.

  pdf78p thuyha 24-06-2009 531 136   Download

 • Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết cổ phiếu do công ty ....chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý...

  pdf47p minhthao 24-06-2009 508 122   Download

 • Mẫu Bản cáo bạch theo Phụ lục số 02. Nội dung Bản cáo bạch (Ban hành kèm theo Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội)

  doc9p lananh 15-07-2009 629 107   Download

 • Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch Tổ chức niêm yết Ông Trần Mạnh Hùng Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị Ông Hứa Thanh Bình Chức vụ: Giám đốc Ông Trần Văn Lưu Chức vụ : Kế toán trưởng

  pdf49p thuyha 24-06-2009 353 90   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu "Bản cáo bạch Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Viêt Nam (PVI)" về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Mong rằng tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu hơn về PVI.

  pdf73p minhthao 24-06-2009 234 84   Download

 • bản cáo bạch ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Đăng ký cổ phiếu trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

  pdf90p thuylinh 10-06-2009 262 79   Download

 • 1. Bản cáo bạch là gì? Khi phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty phát hành phải công bố cho người mua chứng khoán những thông tin về bản thân công ty, nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi cơ bản của người mua chứng khoán...để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không. Tài liệu phục vụ

  pdf5p ntgioi120402 30-10-2009 200 61   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng quan về bản cáo bạch', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p butanyc 24-08-2010 83 28   Download

 • công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của tất cả các thông tin bao hàm trong bản cáo bạch nảy, và đảm bào rằng trong phạm vi kiến thức và hiểu biết của mình, không bỏ sót thông tin hay thực tế nào có thể làm cho các tuyên bố trình bày trong bản cáo bạch này sai lệch

  pdf10p iiduongii4 15-04-2011 90 24   Download

 • UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103002731 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 08 năm 2003, ...

  pdf10p iiduongii4 15-04-2011 85 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản cáo bạch công ty cổ phần miền đông', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc70p thanhlong2305 04-05-2011 93 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bàn cáo bạch : quỹ đầu tư cân bằng prudential - quỹ prubf1 part 2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iiduongii4 15-04-2011 55 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản cáo bạch công ty cp tập đoàn kỹ nghệ gỗ trường thành', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf124p anhnangmuahe2013 05-03-2013 51 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bàn cáo bạch : quỹ đầu tư cân bằng prudential - quỹ prubf1 part 3', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p iiduongii4 15-04-2011 50 11   Download

 • Các nhân tố rủi ro, Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch, các khái niệm, tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký giao dịch,... là những nội dung chính trong bản cáo bạch của "Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p huynhthuy1990 25-09-2015 60 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản cáo bạch công ty phương nam - pnc', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p anhnangmuahe2013 05-03-2013 35 5   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Savico" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về tình hình đặc điểm của Công ty Cổ phần Savico, chứng khoán đăng ký, các nhân tố rủi ro,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf93p huynhthuy1990 25-09-2015 18 2   Download

 • Bản cáo bạch này nhằm mục đích công bố thông tin phục vụ việc chào bán cổ phần ra công chúng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bản cáo bạch.

  pdf101p hpnguyen1 02-03-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản