BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ: Võ Hồng Lợi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
3.615
lượt xem
144
download

BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH "Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân" và thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  1. HUYỆN ỦY KRÔNG NĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Krông năng, ngày 29 tháng 09 năm2009 BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH "Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân" và thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh ---------- - --------- Kính gửi: Chi bộ trường THPH Phan Bội Châu - Huyện Krông Năng. Họ và tên : Võ Hồng Lợi Sinh ngày: 03 tháng 06 năm 1981 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học Cơ quan công tác: Trường THPT Phan Bội Châu Chức vụ đoàn thể: Đoàn Viên Sinh hoạt tại tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường THPT Phan Bội Châu. Trên cơ sở được học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân " và Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện sự chỉ đạo của chi bộ, nay bản thân tôi xin tự liên hệ ưu, khuyết điểm của cá nhân với nhiệm vụ được giao để đăng ký hành động làm theo tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với các nội dung sau: 1. Ý thức trách nhiệm đối với nội dung công việc: a, Ưu điểm: Luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; có thái độ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và ý thức luôn tự giác đối với công việc dược giao; có tinh thần nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao kiến thức thực tiễn về chuyên môn cũng như công tác kiêm nhiệm; luôn đề cao tinh thần góp ý và xây dựng tập thể. Gương mẫu trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, giữ gìn uy tín trước phụ huynh và học sinh. Là giáo viên trẻ tôi luôn nhiệt tình với công việc, cố b, Khuyết điểm:
  2. Lên kế hoạch kiểm tra chung cũng như lập danh sách giáo viên đi coi kiểm tra còn chưa hợp lí, do đặc thù công việc kiêm nhiệm nhiều nên đối khi còn chậm trễ trong các kế hoạch, 2.Trách nhiệm đối với Đảng, với đất nước, với nhân dân, với việc chung (ngoài nhiệm vụ cụ thể được giao) - Luôn có thái độ hòa nhã trong quan hệ ứng xử với bạn bè, đồng nghiệp cũng như bà con lối xóm nơi sinh sống; chấp hành đúng mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà Nước. 3.Các giải pháp thực hiện của cá nhân: - Học tập và trau dồi kiến thức để nâng cao về mọi mặt. - Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để trở thành một công dân tốt, gương mẫu và có lối sống lành mạnh. Không ngừng học tập những cái mới để xây dựng được phương pháp mới mang lại hiệu quả cao hơn nữa./. NGƯỜI VIẾT BẢN ĐĂNG KÝ Võ Hồng Lợi
  3. HUYỆN ỦY KRÔNG NĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU * Krông Năng, ngày 30 tháng 09 năm2009 BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH "Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân" và thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh ---------- - --------- Kính gửi: Chi bộ trường THPH Phan Bội Châu - Huyện Krông Năng. Họ và tên: Mai Công Thành Sinh ngày: 16 tháng 4 năm 1980 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học Cơ quan công tác: Trường THPT Phan Bội Châu Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng CM, Tổ trưởng tổ KT-GV. Sinh hoạt tại Chi bộ Đảng trường THPT Phan Bội Châu; Công đoàn cơ sở - Trường THPT Phan Bội Châu; Chi đoàn Giáo viên trường THPT Phan Bội Châu. Trên cơ sở được học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân " và Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện sự chỉ đạo của chi bộ, nay bản thân tôi xin tự liên hệ ưu khuyết điểm của cá nhân với nhiệm vụ được giao để đăng ký hành động làm theo tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với các nội dung sau: 1. Ý thức trách nhiệm đối với nội dung công việc: Luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; có thái độ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và ý thức luôn tự giác đối với công việc dược giao; có tinh thần nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao về trình độ chuyên môn và năng lực công tác; luôn nêu cao tinh thần góp ý và xây dựng tập thể. Gương mẫu trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, giữ gìn uy tín trước phụ huynh và học sinh. 2.Trách nhiệm đối với Đảng, với đất nước, với nhân dân, với việc chung (ngoài nhiệm vụ cụ thể được giao) - Luôn có thái độ hòa nhã trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị cũng như bà con lối xóm nơi sinh sống; chấp hành đúng mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà Nước.
  4. 3.Các giải pháp thực hiện của cá nhân: - Học tập và trau dồi kiến thức để nâng cao về mọi mặt. - Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để trở thành một công dân tốt, gương mẫu, có lối sống lành mạnh. Không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao hiệu quả công tác./. NGƯỜI VIẾT BẢN ĐĂNG KÝ Mai Công Thành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản