Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
86
lượt xem
5
download

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài

  1. Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Chính sách – Pháp chế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng 1. Bước 1 ký hoạt động dạy nghề tại Tổng cục Dạy nghề Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt 2. Bước 2 động dạy nghề Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy 3. Bước 3 nghề Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở 4. Bước 4 chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
  3. Thành phần hồ sơ 2. - Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập - Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các 3. nghề đăng ký hoạt động 4. - Bảo sao điều lệ đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phê duyệt 5. - Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động 6. - Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề 72/2008/QĐ-BLĐT...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho Quyết định số 2. hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động 72/2008/QĐ-BLĐT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định * Đối với các nghề trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề: - Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành - Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn Quyết định số 1. xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường 72/2008/QĐ- dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể BLĐT... - Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; - Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.
  5. Nội dung Văn bản qui định - Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo - Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó: - Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên; - Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo. - Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành * Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề: - Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng Quyết định số 2. học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy 72/2008/QĐ- đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 BLĐT... m2/ 01 học sinh quy đổi - Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy
  6. Nội dung Văn bản qui định định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo - Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định - Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản