Bảng cam kết đào tạo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
218
lượt xem
84
download

Bảng cam kết đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Bảng cam kết đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cam kết đào tạo

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM07 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN Tên tôi là ................................................................................................................................................. Chức vụ..............................................................................Bộ phận:..................................................... Tham dự khóa học :................................................................................................................................. Thời gian học:......................................................................................................................................... Nơi tổ chức ............................................................................................................................................ Cam kết thực hiện các điều sau 1- Châp hanh tôt cac nôi qui cua lớp hoc ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ 2- Tham gia đây đủ cac buôi hoc. (Nêu văng măt phai viêt Đơn xin vắng mặt, có xac nhân cua ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ Trương bộ phân hoặc cấp quản lý trực tiếp) gưi về Phòng NS ̣ 3- Kêt thuc khoa hoc phai photo Giây chứng nhân (hoặc bằng cấp) và kèm theo 01 bộ giáo trình ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ học gưi về Phòng NS châm nhât 01 tuân kể tư khi nhận được ̣ ́ ̀ 4- Kết quả cuối khóa học nếu không đạt (không gưi giấy chứng nhận/ bằng cấp) phải bồi thường cho Công ty 100% chi phí của khóa học mà Công ty đã tài trợ 5- Sau khi kết thúc khóa đào tạo sẽ lập Kế hoạch ứng dụng nội dung đã được đào tạo và gưi về Phòng NS để cùng Trương bộ phận theo dõi kết quả ứng dụng 6- Chấp hành tốt các nội dung trong quy chế đào tạo của Công ty Nếu không thực hiện các điều cam kết trên, tôi xin chịu các hình thức xử lý theo quy chế đào tạo và các nội quy, quy chế của Công ty. Hà nội, ngày ……. tháng ……. năm 200… Người viết cam kết

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản