Bảng Dữ liệu về Dịch vụ Bảo vệ Người lớn

Chia sẻ: Thanh Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
126
lượt xem
16
download

Bảng Dữ liệu về Dịch vụ Bảo vệ Người lớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dịch vụ Bảo vệ Người lớn (APS) là các hoạt động can thiệp hướng tới việc bảo vệ hạnh phúc và phúc lợi chung của những người lớn cần sự bảo vệ. Sự can thiệp này sẵn có cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, những người không thể tự bảo vệ và những người cần sự trợ giúp để xử lý các tình huống bị lạm dụng, bỏ mặc hoặc bóc lột.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng Dữ liệu về Dịch vụ Bảo vệ Người lớn

  1. Bảng Dữ liệu về Dịch vụ Bảo vệ Người lớn Mô tả Chương trình Tháng Một 2005 Dịch vụ Bảo vệ Người lớn (APS) là các hoạt động can thiệp hướng tới việc bảo vệ hạnh phúc và phúc lợi chung của những người lớn cần sự bảo vệ. Sự can thiệp này sẵn có cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, những người không thể tự bảo vệ và những người cần sự trợ giúp để xử lý các tình huống bị lạm dụng, bỏ mặc hoặc bóc lột. Nhân viên Xã hội của Chương trình Dịch vụ Bảo vệ Người lớn điều tra các báo cáo và cung cấp các dịch vụ bảo vệ cho người lớn, với sự đồng ý của họ, những người sống trong cộng đồng, những người lớn sống tại các cơ sở chăm sóc đã được cấp phép/chứng nhận bởi cơ quan Dịch vụ Xã hội và Tái hòa nhập, và cho những người lớn sống trong các nhà chăm sóc người lớn và các cơ sở chăm sóc khác được cấp phép bởi Sở Người cao tuổi Kansas, khi người bị cho là thủ phạm không phải là cư dân hoặc nhân viên của cơ sở chăm sóc hoặc những cư dân hoặc nhân viên đó của một bệnh viện hoặc một trung tâm chăm sóc dài hạn hoặc một cơ sở chăm sóc có kỹ năng của bệnh viện được cấp phép bởi Sở Sức khỏe và Môi trường Kansas. Các Cơ quan Sức khỏe Gia đình là đơn vị chịu trách nhiệm của Sở Sức khỏe và Môi trường Kansas trong việc điều tra trừ khi người chăm sóc cung cấp các dịch vụ cho các khách hàng HCBS. APS điều tra những người chăm sóc cung cấp dịch vụ cho các khách hàng HCBS. Các Dịch vụ Hỗ trợ Khẩn cấp và các dịch vụ Giám hộ và Bảo vệ cũng có sẵn. Mục đích của Dịch vụ Bảo vệ Người lớn là bảo vệ những người lớn dễ bị tổn thương nhất bởi sự gây hại trong khi vẫn giữ quyền tự do công dân của họ. Các định nghĩa Người lớn: các cá nhân từ 18 tuổi trở lên, những người được cho là không thể bảo vệ các quyền lợi của bản thân mình và những người bị gây hại hoặc bị đe dọa gây hại thông qua hành động hoặc phi hành động bởi một cá nhân khác hoặc bởi chính bản thân họ. Sự lạm dụng: bất kỳ hành động hoặc sự thất bại trong hành động nào đó được thực hiện một cách cố ý hoặc thiếu thận trọng mà gây ra hoặc có thể gây ra tác hại, bao gồm: gây ra tổn thương cơ thể hoặc tinh thần; sự lạm dụng tình dục; sử dụng không hợp lý sự kiềm chế, cách ly, dược phẩm dạng vật lý hoặc hóa học; các đe dọa hoặc cách cư xử mang tính đe dọa; sự lạm dụng ủy thác hoặc sự chểnh mảng hoặc sự tước đoạt bởi một người chăm sóc hoặc một người khác cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết để tránh tác hại hoặc bệnh tật về cơ thể hoặc tinh thần. Sự bỏ mặc: sự thất bại hoặc chểnh mảng bởi bản thân một người, người chăm sóc hoặc một người khác cung cấp hàng hóa hay dịch vụ mang tính cần thiết
  2. một cách hợp lý để bảo đảm sự an toàn và hạnh phúc và để tránh tác hại hoặc bệnh tật về cơ thể hoặc tinh thần. Sự bóc lột: biển thủ tài sản của một người lớn hoặc cố ý sử dụng lợi thế không công bằng đối với các nguồn tài nguyên vật chất hoặc tài chính của một người lớn. Lạm dụng ủy thác: xảy ra khi bất ký người nào là người chăm sóc của, hoặc người đứng ở vị trí ủy thác của một người lớn, lấy, cất giấu hoặc chiếm hữu tiền hoặc tài sản của người lớn đó cho bất kỳ sử dụng hoặc mục đích nào không nằm trong nhiệm vụ và thực thi luật pháp của sự ủy thác cho người lớn đó. Các hướng dẫn thu nhập: Không có. Ai phải báo cáo?: Đạo luật của Kansas (K.S.A 39-1431) yêu cầu các cá nhân sau phải báo cáo về sự lạm dụng, sự bỏ mặc, sự bóc lột hoặc sự lạm dụng tài chính đáng nghi ngay lập tức cho cơ quan Dịch vụ Xã hội và Tái hòa nhập hoặc cơ quan Thực thi Luật pháp. • bất kỳ người nào được cấp phép hành nghề bất kỳ nhánh nào của các nghệ thuật chữa bệnh • nhà tâm lý học được cấp phép • nhà tâm lý học bậc thầy được cấp phép • người chữa bệnh bằng tâm lý có kinh nghiệm được cấp phép • trưởng phòng hành chính của một cơ sở chăm sóc y tế • giáo viên • nhân viên xã hội được cấp phép • y tá chuyên nghiệp được cấp phép • y tá thực hành được cấp phép • bác sỹ nha khoa được cấp phép • bác sỹ chuyên khoa về hôn nhân và gia đình được cấp phép • bác sỹ chuyên khoa thực nghiệm về hôn nhân và gia đình được cấp phép • nhà tư vấn chuyên nghiệp được cấp phép • nhà tư vấn chuyên nghiệp thực nghiệm được cấp phép • người tư vấn về lạm dụng rượu cồn và thuốc có đăng ký • nhân viên thi hành luật pháp • người điều phối tài nguyên cho việc khám chữa bệnh • người giám hộ hoặc bảo vệ • nhân viên ngân hàng ủy thác hoặc bất kỳ nhân viên nào khác thuộc các tổ chức tài chính • người tư vấn về phục hồi chức năng • người nắm giữ quyền ủy nhiệm • người đại diện hợp pháp • nhân viên cung cấp trợ giúp của chính phủ
  3. • người chủ hoặc người vận hành một cơ sở chăm sóc nhà ở • người tư vấn độc lập về cuộc sống • trưởng phòng hành chính của một cơ sở dịch vụ tại nhà dành cho người lớn • trưởng phòng hành chính của một cơ sở chăm sóc sức khỏe tại nhà có giấy phép • trưởng phòng hành chính của một nhà cung cấp các dịch vụ cộng đồng và các chi nhánh được vận hành hoặc tài trợ bởi Sở Dịch vụ Xã hội và Tái hòa nhập hoặc được cấp phép theo K.S.A 7503307b và các sửa đổi liên quan. Người báo cáo bắt buộc sẽ phạm tội mức B nếu họ cố ý không báo cáo khi họ nghi rằng một người lớn dễ bị tổn thương đang bị bỏ mặc, lạm dụng, hoặc bóc lột. Bất kỳ người nào khác mà nghi ngờ hoặc cho rằng có sự lạm dụng, bỏ mặc hoặc bóc lột cũng có thể báo cáo. Sự miễn trừ của người báo cáo Những người thực hiện báo cáo, tham gia vào bất kỳ hoạt động tiếp theo nào hoặc người làm chứng trong bất kỳ vụ kiện hành chính hoặc tại tòa án do kết quả của bản báo cáo này được miễn trừ đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý dân sự và hình sự nào trừ khi người báo cáo đã đưa ra một báo cáo ác ý. Đạo luật cấm người tuyển dụng áp đặt các hình phạt đối với một nhân viên vì đưa ra báo cáo hoặc hợp tác với cuộc điều tra. Tính bí mật của người báo cáo Tên của người báo cáo hoặc bất kỳ người nào được nhắc đến trong báo cáo sẽ không bị công bố mà không có sự cho phép bằng văn bản của người báo cáo, hoặc theo yêu cầu của tòa án. Cách thực hiện báo cáo Hãy gọi điện thoại cho cơ quan Dịch vụ Xã hội và Tái hòa nhập tại địa phương hoặc gọi cho đường dây nóng miễn phí trong tiểu bang của APS tại 1-800-922- 5330. Những người báo cáo từ bên ngoài tiểu bang phải gọi đến 1-785-296- 0044, và yêu cầu được gọi lại nếu họ không muốn chịu chi phí của cuộc gọi. Đường dây nóng có nhân viên trực hai tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Đạo luật cũng đưa ra điều khoản cho phép các báo cáo được gửi đến cơ quan thi hành luật pháp khi các văn phòng SRS đóng cửa. Cơ quan thi hành luật pháp phải gửi báo cáo và các thông tin thích hợp đến SRS vào ngày làm việc đầu tiên SRS mở cửa. Nội dung báo cáo
  4. Tên và địa chỉ của người được báo cáo là bị lạm dụng, bỏ mặc, bóc lột, hoặc bị lạm dụng ủy thác; tên của người báo cáo và cách liên hệ với anh/chị ấy; bất kỳ thông tin nào mà người báo cáo cho rằng thông tin đó là hữu ích trong việc điều tra và bảo vệ người mà được cho là nạn nhân. Các thông tin này bao gồm địa chỉ, số điện thoại và chỉ dẫn đến nhà của những người họ hàng, những người chăm sóc, những người được cho là thủ phạm, những người khác. Các yếu tố nguy hiểm đối với người được cho là nạn nhân hoặc nhân viên xã hội. Thông tin về bản chất và mức độ của sự lạm dụng, sự bỏ mặc, sự bóc lột, hoặc sự lạm dụng ủy thác, như điều mà người báo cáo đã thấy, vì sao người báo cáo cho rằng đó là một sự lạm dụng, sự bỏ mặc hoặc sự bóc lột, hoặc sự lạm dụng ủy thác, và người báo cáo có cho rằng người được cho là nạn nhân đang gặp nguy hiểm trực tiếp hay không. Hãy báo cáo về sự lạm dụng, sự bỏ mặc, sự bóc lột hoặc sự lạm dụng ủy thác bị nghi ngờ cho SRS khi: • người lớn đang ở trong tình trạng bị hại hoặc đang có nguy cơ bị hại. • người lớn không thể tự bảo vệ bản thân mình. • một vụ việc rắc rối cụ thể hoặc mẫu các vụ việc rắc rối làm gợi lên sự lạm dụng, sự bỏ mặc hoặc sự bóc lột. • người lớn không thể cung cấp hoặc nhận các dịch vụ cần thiết để bảo đảm sự an toàn và hạnh phúc và để tránh các tác hại hoặc bệnh tật về cơ thể và tinh thần. Điều mà APS sẽ thực hiện khi nhận được bản báo cáo • Bắt đầu một chuyến thăm cá nhân đến gặp người lớn trong vòng 24 giờ cho đến năm ngày làm việc tùy vào nguy cơ của sự nguy hiểm sắp xảy ra đối với cá nhân đó. • Với sự đồng ý của người lớn, thực hiện phỏng vấn người được cho là thủ phạm nếu một ai đó đã bị chỉ tên. • Phỏng vấn những người khác khi thích hợp (người cung cấp dịch vụ, họ hàng, hàng xóm, v.v.). • Thảo luận với người lớn, người giám hộ, người bảo vệ, và/hoặc người chăm sóc xem hành động nào là cần thiết và, với sự đồng ý của người lớn, phát triển các kế hoạch dịch vụ hoặc các kế hoạch hành động chỉnh sửa với các kiến nghị nhằm tránh tác hại thêm. • Với sự đồng ý của người lớn, trợ giúp việc xác định các dịch vụ cần thiết để duy trì sức khỏe về cơ thể hoặc tinh thần: tức là các dịch vụ pháp lý, chăm sóc y tế, cuộc sống chung thích hợp, trợ giúp về vệ sinh cá nhân, thực phẩm, quần áo, chỗ ở được sưởi ấm và thông hơi đầy đủ, bảo vệ tránh sự ngược đãi, và giao thông. • Cung cấp luật sư để bảo đảm sự bảo vệ đối với các quyền cá nhân.
  5. • Sự can thiệp không cố ý (tức là sự giám hộ hoặc sự bảo vệ) sẽ được đề xướng chỉ khi người lớn không có khả năng tự bảo vệ bản thân vì sự ốm yếu tàn tật về tinh thần và cơ thể và không có lựa chọn nào khác. • Các dịch vụ được cung cấp sẽ chỉ gồm những dịch vụ nào được xác định là cần thiết để bảo vệ người lớn theo cách thức ít bị hạn chế nhất. • Sau khi xử lý một cách thích đáng, nhập tên của các thủ phạm đã được xác nhận gây ra sự lạm dụng, bỏ mặc, bóc lột, hoặc lạm dụng ủy thác vào cơ sở dữ liệu đăng ký trung tâm; dữ liệu này có thể được sử dụng bởi các cơ quan cung cấp các dịch vụ cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Dữ liệu đăng ký toàn tiểu bang về các thủ phạm đã được xác nhận gây ra sự lạm dụng, bỏ mặc, bóc lột hoặc lạm dụng ủy thác đối với người lớn. SRS duy trì một cơ sở dữ liệu đăng ký toàn tiểu bang định danh, sau quá trình xử lý thích đáng, những người có liên can đến các vụ việc đã được xác nhận về sự lạm dụng, bỏ mặc, bóc lột hoặc lạm dụng ủy thác đối với người lớn. Đạo luật cho phép bất kỳ cơ quan/tổ chức nào cung cấp dịch vụ cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, gửi yêu cầu kiểm tra dữ liệu đăng ký về các nhân viên, tình nguyện viên của họ hoặc những người khác có liên quan đến các cơ quan của họ. SRS phải có bản Công bố Thông tin đã được ký trước khi yêu cầu kiểm tra dữ liệu đăng ký có thể được xử lý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản