Bảng kê 104 - Hồ sơ thu BHXH bắt buộc hàng tháng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
156
lượt xem
13
download

Bảng kê 104 - Hồ sơ thu BHXH bắt buộc hàng tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 104 - Hồ sơ thu BHXH bắt buộc hàng tháng. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 104 - Hồ sơ thu BHXH bắt buộc hàng tháng

  1. Số HS: 104/……………………../THU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Thu BHXH bắt buộc 1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………………. M đơn vị: ……………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu 03a-TBH, 02 bản) - Lao động tăng mới: mới ký HĐLĐ, mới tuyển dụng … hồ sơ bổ sung thêm: 1. Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 01a-TBH, 03 bản) 2. Hợp đồng lao động, QĐ tuyển dụng, QĐ tiếp nhận … (01 bản chính /người) - Lao động giảm, điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, hồ sơ bổ sung thêm: QĐ nghỉ việc (hoặc thơng bo chấm dứt HĐLĐ), QĐ bổ nhiệm, QĐ nâng lương (01 1. bản chính /người) - Trường hợp báo tăng, giảm lao động chậm (kể cả tăng lại sau thai sản, nghỉ không lương…). hồ sơ bổ sung gồm: 1. Công văn giải trình lý do chậm báo tăng, báo giảm cho NLĐ (01 bản). 2. Hồ sơ khác: - …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… II File dữ lieu: Gửi qua IMS , Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB Ghi chú: - File dữ liệu của mẫu 01a, 03a-TBH. Ngày trả kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản