Bảng kê 403 - HS thay đổi nơi Khám chữa bệnh ban đầu

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
288
lượt xem
15
download

Bảng kê 403 - HS thay đổi nơi Khám chữa bệnh ban đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 403 - HS thay đổi nơi Khám chữa bệnh ban đầu. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 403 - HS thay đổi nơi Khám chữa bệnh ban đầu

  1. Số HS: 403/……………………../THE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu - Thẻ BHYT bắt buộc 1. Tên cơ quan, đơn vị:……………………………………………..……………….Mã đơn vị: ………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 03b-TBH, 03 bản) 2. Thẻ BHYT còn giá trị. 3. 4. Ngày kết quả:…………./………../200… ………….. Cán bộ TNHS TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản