BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
152
lượt xem
18
download

BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ

  1. Mẫu số: 02A/BK-XS (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS) [01] Kỳ tính thuế: Năm………….. [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:………………………………………………….. ……………………………... [03] Mã số thuế: - Thu nhập Họ và Số CMTND Số thuế Số thuế Mã số Thu nhập làm căn cứ Stt tên đại (nếu chưa được đã khấu thuế chịu thuế tính giảm lý có MST) giảm trừ thuế [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] 1 2 … Tổng [12] [13] [14] [15] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản