Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
347
lượt xem
84
download

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú) mẫu 05/KK-TNCN  Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân có ký hợp đồng lao động - mẫu số 05A/BK-TNCN  ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, - Trình tự thực hiện: + Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế, qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công + Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền cô 05A/BK-TNCN + Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền côn số 05B/BK-TNCN Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền côn số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính + Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền cô 05A/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính + Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền côn số 05B/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
  2. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 05/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [01] Kỳ tính thuế: Năm……….. [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: …………………………………....… [03] Mã số thuế: Địa [04] chỉ: .......................................................................................................... [05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..
  3. A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chỉ tiêu Số lượng/Số tiền STT ĐVT Tổng số lao động trong kỳ Người 1 [08] Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ 2 [09] VNĐ Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ Người 3 [10] Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ 4 [11] VNĐ Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ Người 5 [12] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 6 [13] VNĐ B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chỉ tiêu Số lượng/Số tiền STT ĐVT Tổng số lao động trong kỳ Người 1 [14] Tổng số lao động khấu trừ10% Người a [15] Tổng số lao động khấu trừ 20% Người b [16] Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ 2 [17] VNĐ Tổng thu nhập trả cho lao động khấu trừ 10% a [18] VNĐ Tổng thu nhập trả cho lao động khấu trừ 20% b [19] VNĐ Tổng số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ trong kỳ 3 [20] VNĐ Tổng số thuế đã khấu trừ 10% a [21] VNĐ Tổng số thuế đã khấu trừ 20% b [22] VNĐ Tôi cam trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Mẫu số: 05A/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂ ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CHO CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TN [01] Kỳ tính thuế: Năm………….. [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập::…………… ………………………...
  4. 03] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Thu nhập chịu thuế Tổng Trong đó số Tổng số Thuế đã Mã số S Họ và tên người tháng khấu trừ Tổng thuế T phụ giảm trừ số T Lương Thưởng Khác thuộc 1 2 3 … ... ... ... … Tổng cộng Tôi cam đoan pháp luật về những số liệu đã khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Mẫu số: 05B/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TN [01] Kỳ tính thuế: Năm……….
  5. [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:………………………………………......... [03] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Số CMND/ Thu nhập chịu Thuế đã Họ và tên Mã số thuế STT Hộ chiếu thuế khấu trừ 1 2 3 … ... … ... Tổng cộng: Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản