BẢNG LƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2009

Chia sẻ: Nguyễn Hương | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:6

0
1.313
lượt xem
190
download

BẢNG LƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng 01 năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG LƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2009

  1. BẢNG LƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2009 Tên cơ sở: Điện thoại: Mã số thuế: Địa chỉ: Các khoản hỗ trợ khác BHXH & BHYT Họ tên Chức vụ Lương chính Thực lĩnh Stt Ghi chú khấu trừ lương Ăn trưa Trách nhiệm Điện thoại Đi lại Chuyên cần 01 0 0 02 0 03 0 0 04 0 0 Tổng Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 Ngày 31 tháng 01 năm 2009 Trưởng văn phòng Người lập Nguyễn Thị Hương
  2. Mẫu số: 01- 1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA 14/6/2007 của Bộ Tài chính) (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng 01 năm 2009 Người nộp thuế: Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Hoá đơn, chứng từ bán Mã số thuế Doanh số bán Tên người mua Mặt hàng Thuế suất Thuế GTGT STT Ghi chú Ký hiệu hoá Ngày, tháng, người mua chưa có thuế Số hoá đơn đơn năm phát hành [6] [7] [1] [2] [3] [4] [5] [8] [9] [10] [11] 1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: Tổng 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: 1 AQ/2008N - 2 AQ/2008N - 3 AQ/2008N - 4 AQ/2008N - Tổng - - Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: - Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: - TP. HCM, ngày 08 tháng 1 năm 2009 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
  3. Mẫu số: 01- 2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Kỳ tính thuế: Tháng 01 năm 2009 Người nộp thuế: Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế Mã số thuế Doanh số mua Tên người bán Mặt hàng Thuế suất Thuế GTGT STT Ghi chú Ký hiệu hoá Ngày, tháng, người bán chưa có thuế Số hoá đơn đơn năm phát hành [6] [7] [1] [2] [3] [4] [5] [8] [9] [10] [11] 1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - Tổng - - 2.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT: Tổng 3.Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT: Tổng 4.Hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư: Tổng
  4. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào: - Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào: - TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2009 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
  5. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Mẫu số: BC-26/HĐ (Kể cả hóa đơn do đơn vị, cá nhân tự in) (Ban hành kèm theo TT 120/2002/TT-BTC Tháng 1 năm 2009 ngày 30/12/2002) Tên đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: Đơn vị tính: Số MSTGTGT: SỐ HÓA ĐƠN LĨNH HOẶC ĐĂNG KÝ SỐ HÓA ĐƠN ĐÃ SỬ DỤNG TRONG THÁNG Số hóa đơn còn Ký hiệu Tên hóa đơn lại chuyển tháng Stt Ghi chú Tháng trước còn Số mới lĩnh hóa đơn Số nộp sau lại chuyển tháng tăng trong Cộng Số đã sử dụng Xóa bỏ Số mất Cộng trả lại sau tháng A B C 1 2 3=1+2 4 5 6 7= 4+5+6 8=3-7 9 Hóa đơn giá trị gia tăng 18 0 18 4 4 14 (loại 3 liên) 01 AQ/2008N (108283 - 108300) (108283 - 108286) (108287 - 108300) 01 GTKT-3LL Tổng cộng 18 4 14 Bảng Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Ngày 10 tháng 02 năm 2009 Người lập Trưởng văn phòng (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hương
  6. BẢNG KÊ KHAI HỢP ĐỒNG KINH TẾ ĐÃ KÝ KẾT Mã số thuế: Trong tháng 01 quý 1 năm 2009 Tên cơ sở: Địa chỉ: Ngành nghề: Nội dung và tính chất hợp đồng Tên và địa chỉ bên ký kết hợp Hợp đồng số ngày Thời Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Stt Ghi chú đồng với cơ sở hạn hợp đồng dịch vụ Không phát sinh Xin cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì khác hơn cơ sở chịu xử lý theo luật định Ghi chú: (*) Kê khai trong kỳ khai thuế ngay sau khi ký kết hợp đồng không kể có thực hiện hay không. Ngày 10 tháng 02 năm 2009 Kế toán Trưởng văn phòng Nguyễn Thị Hương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản