BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
219
lượt xem
41
download

BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

  1. BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU Tờ số: Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn .................................................... Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn .................................................... Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ........................................................................................... Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ ........................................................................................... Mặt hàng: ............................................................... Số lượng ........................................................................................ Đơn vị Hải quan làm thủ tục: .......................................................................................................................................... ĐV Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tổng Ghi chú Mã hàng tính số.............. số................ số................ số................ số............... cộng ngày............ ngày............. ngày............. ngày............. ngày........... Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giám đốc doanh nghiệp Ngày....... tháng ........năm........ (Ký tên, đóng dấu) Người lập biểu
  2. BẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP Tờ số: Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ............................................... Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ............................................... Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ...................................................................................... Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ ....................................................................................... Mặt hàng: ............................................................... Số lượng .................................................................................... Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ..................................................................................................................................... ĐV Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tổng cộng Ghi chú Tên máy móc, thiết tính số................ số................. số............... số.................. số............... bị tạm nhập ngày............ ngày.............. ngày........... ngày............... ngày........... Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giám đốc doanh nghiệp Ngày....... tháng ........năm........ (Ký tên, đóng dấu) Người lập biểu
  3. BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Tờ số:........ Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ............................................... Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ............................................... Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ...................................................................................... Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ ....................................................................................... Mặt hàng: ............................................................... Số lượng .................................................................................... Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ..................................................................................................................................... ĐV Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tờ khai Tổng Ghi chú Tên nguyên liệu tính số................. số................. số................. số................... số................. cộng ngày.............. ngày.............. ngày.............. ngày............... ngày............. . Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giám đốc doanh nghiệp Ngày....... tháng ........năm........ (Ký tên, đóng dấu) Người lập biểu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản