BÁO CÁO BAO BÌ, PA LẾT ĐANG SỬ DỤNG

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
7
download

BÁO CÁO BAO BÌ, PA LẾT ĐANG SỬ DỤNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị báo cáo... BÁO CÁO BAO BÌ, PA LẾT ĐANG SỬ DỤNG Chỉ tiêu Đơn vị tính 2 Cái Cái Cái Số đang sử dụng đầu năm Lượng 3 Tiền 4 Số tăng trong năm Lượng 5 Tiền 6 Mẫu số B 17 - H Số giảm trong năm Lượng 7 Tiền 8 Số đang sử dụng cuối năm Lượng 9 Tiền 10 1 I/ Bao bì -Loại 100 kg -Loại 70 kg -Loại 50 kg II/ Pa lết ............. ............. Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO BAO BÌ, PA LẾT ĐANG SỬ DỤNG

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 17 - H BÁO CÁO BAO BÌ, PA LẾT ĐANG SỬ DỤNG Chỉ tiêu Đơn Số đang sử dụng Số tăng trong Số giảm trong Số đang sử dụng vị đầu năm năm năm cuối năm tính Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I/ Bao bì -Loại 100 kg Cái -Loại 70 kg Cái -Loại 50 kg Cái II/ Pa lết ............. ............. Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản