Báo cáo kết quả cung ứng đào tạo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
13
download

Báo cáo kết quả cung ứng đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Báo cáo kết quả cung ứng đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả cung ứng đào tạo

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM11 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BÁO CÁO KẾT QUẢ ỨNG DỤNG ĐÀO TẠO Tên tôi là ................................................................................................................................................. Chức vụ..............................................................................Bộ phận:..................................................... Tham dự khóa học :................................................................................................................................. Thời gian học:......................................................................................................................................... Nơi tổ chức ............................................................................................................................................ Kết quả đào tạo:………………………………………………………………………………………… Ngày đăng ký chỉ tiêu Stt Nội dung đăng ký Chỉ tiêu Thời gian Kết quả % hoàn Diễn giải đạt được thành Ý kiến của người báo cáo …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. Ý kiến của quản lý trực tiếp: …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. Ngày tháng năm 200 Người đề nghị Quản lý Phòng NS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản