intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ, GỌI KHÁM TỰ ĐỘNG ÁP DỤNG CHO CÁC PHÒNG KHÁM

Chia sẻ: Thùy Linh Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

117
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo đề xuất phương pháp thiết kế, xây dựng hệ thống gọi khám bệnh nhân tự động dựa trên mô hình hệ thống nhúng sử dụng họ vi điều khiển PIC và giao thức truyền thông theo chuẩn RS485 nhằm giải quyết những trở ngại hiện tại của hệ thống đăng ký gọi khám bệnh nhân tại hầu hết các phòng khám của các bệnh viện và phòng khám trung tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ, GỌI KHÁM TỰ ĐỘNG ÁP DỤNG CHO CÁC PHÒNG KHÁM

  1.   BÁO CÁO KHOA HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ, GỌI KHÁM TỰ ĐỘNG ÁP DỤNG CHO CÁC PHÒNG KHÁM
  2. Nông Minh Ngọc và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 69(7): 83 - 88 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ, GỌI KHÁM TỰ ĐỘNG ÁP DỤNG CHO CÁC PHÒNG KHÁM Nông Minh Ngọc*, Nguyễn Văn Huy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên TÓM TẮT Bài báo đề xuất phương pháp thiết kế, xây dựng hệ thống gọi khám bệnh nhân tự động dựa trên mô hình hệ thống nhúng sử dụng họ vi điều khiển PIC và giao thức truyền thông theo chuẩn RS485 nhằm giải quyết những trở ngại hiện tại của hệ thống đăng ký gọi khám bệnh nhân tại hầu hết các phòng khám của các bệnh viện và phòng khám trung tâm. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu tin học hóa quy trình quản lý gọi khám bệnh nhân; thay th ế hoàn toàn quy trình gọi khám thủ công dựa trên giấy tờ truyền thống; tự động hóa việc sắp xếp, gọi khám bệnh nhân, giảm thiểu chi phí quản lý và tạo ra tính công bằng cho bệnh nhân và cho xã hội. Từ khóa: Vi điều khiển, vi xử lý, PIC, RS485, hệ thống nhúng, RS232.  GIỚI THIỆU Qua khảo sát thực tế tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng và một số tỉnh lân cận nói chung, tại hầu hết các bệnh viện như: Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên, việc gọi khám bệnh nhân vào khám đang gặp một số nhược điểm như: Việc quản lý cấp số khám bệnh vẫ n chủ yếu theo phương pháp cổ điển bằng giấy tờ. Chưa áp dụng bất kỳ một hệ thống gọi khám tự động nào. Khi số lượng bệnh nhân tăng, việc quản lý cấp số khám bệnh dẫ n đến ùn tắc (Hình1 và Hình 2). Hình 2. Hình ảnh chen lấn xếp hàng lấy số khám bệnh tại bệnh viện Đa khoa TW TN Hình 3. Hệ thống xếp hàng tự động tại Bệnh viện Hình 1. Bệnh nhân xếp hàng để chờ khám tại Tràng An bệnh viện mắt Thái Nguyên Với phầ m mềm đăng kí khám và x ếp số tự động bệnh nhân đến khám sẽ không phải chờ đợi lâu để chờ khám bệnh bởi vì bệnh nhân sau khi nhận được số vào khám sẽ chủ động hoàn toàn về mặt thời gian, không còn vấn nạn tiêu cực từ các y tá hay bác sỹ. Đồng thời  Tel: 0968 595888, Email: ngocnm@tnu.edu.vn 83 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  3. Nông Minh Ngọc và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 69(7): 83 - 88 giả m thiểu được hầu hết các nhược điểm của trung tâm có nhiệm vụ hiển thị bảng tổng hợp phương pháp truyền thống đã nêu ở trên bệnh nhân thăm khám tại các phòng vệ tinh. Khu vực cấp số cho phép bệnh nhận đăng ký khám bệnh, sau đó sẽ gửi tín hiệu về cho trung tâm điều khiển để xử lý và truyền đến các phòng khám vệ tinh. Tại khu vực chờ, bảng hiển thị tổng hợp sẽ cung cấp những thông tin về số khám hiện tại các phòng khám vệ tinh cho bệnh nhân vào thăm khám. Thông tin này giúp cho b ệnh nhân đưa ra các quyết định về mặt thời gian. Hệ thống phần cứng tại các phòng khám vệ tinh đả m nhiệm việc truyền nhậ n thông tin đến máy trung tâm. Đ ồng thời, tại đây hệ Hình 4. Hệ thống xếp hàng tự động tại Phòng thống sẽ cho phép người điều khiển các tác khám 56- Hai Bà trưng, Hà Nội vụ: bỏ qua số hiện thời, chọn số kế tiếp, chuyển số, báo bận; hiển thị số khám hiện HỆ THỐNG XẾP SỐ TỰ ĐỘNG thời tại mỗi phòng khám vệ tinh. Bên cạnh Sơ đồ khối hệ thống đó, phần mềm hệ thống sẽ cho phép bệnh Trong hệ thống, trung tâm điều khiển đóng nhân đăng kí khám; x ếp và cấp số tự động vai trò cung cấp số cho các bệnh nhân, truyền theo phòng khám được chọn; thực hiện tác vụ nhận các tín hiệu từ các trạm vệ tinh, giám sát báo cáo thống kê theo các yêu cầu cụ thể. quá trình bắt đầu và kết thúc một phiên khám bệnh,…Đồng thời, hệ thống điều khiển tại Hình 5. Sơ đồ hệ thống 84 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  4. Nông Minh Ngọc và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 69(7): 83 - 88 Hình 6. Biều đồ phân cấp chức năng phần mềm quản lý gọi khám Hình 7. Sơ đồ chung hệ thống Thiết kế hệ thống gọi khám tự động 3 Bảng báo gọi khám: Hiển thị số gọi khám Thiết kế tổng quan hiện thời. 3 Bộ điều khiển: Hiển thị số khám hiện thời Qua quá trình phân tích, hệ thống sẽ bao gồm cho BS khám. Cho phép các thao tác: G ọi số các module: kế tiếp, hủy số, chuyển số, báo bận. Truyền - Phòng khám trung tâm: thông với máy tính trung tâm Máy tính: Chương trình cho phép đăng ký, Tính năng của hệ thống: quản lý và tạo số khám tự động cho các Cho phép ghép nối mở rộng mềm tối đa 32 phòng được đăng ký. Chương trình truyền phòng khám vệ tinh mà không cầ n cài đặt lại thông với các phòng khám vệ tinh phần mềm. Khoả ng cách giữa phòng khám và Bộ điều khiển trung tâm: Truyền thông với Máy phòng điều khiển t ối đa là 2km (chưa sử dụng tính lấy thông tin gọi từ các phòng vệ tinh. Điều thiết bị cầu dẫn) khiển hiển thị trên bảng báo trung tâm. T ruyền thông gi ữa các phòng khám và Bảng báo trung tâm: Gồm 3 dòng cho 3 trung tâm phòng vệ tinh, mỗi dòng 2 cột tương ứng với a. Ghép nối phần cứng Số phòng và Số gọi khám hiện thời. Điểm mấu chốt của bài báo là xây dựng một - 3 Phòng khám vệ tinh gồm: giải pháp cho phép ghép nối và truyền thông giữa các phòng khám với trung tâm điều 85 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  5. Nông Minh Ngọc và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 69(7): 83 - 88 khiển, nhằ m giải quyết vấ n đề là tập trung đầu tiên Master truyền lên mạ ng 1 gọi tin địa đăng ký và cấp số tự động từ trung tâm, sau chỉ xác định trạm cần liên lạc, chỉ có trạm nào đó hiển thị và gọi khám từ các phòng vệ tinh có địa chỉ trùng với địa chỉ mà Master gửi đến với cơ sở dữ liệu lấy từ máy tính trung tâm. mới được phép gửi dữ liệu và trao đổi dữ liệu. Chuẩn truyền thông được chọn ở đây là Sau đó, Master sẽ gửi gói tin thứ hai là mã RS485 với những ưu điểm của nó như: Cho lệnh yêu cầu trạm thực hiện. Gói tin mà máy phép truyền thông đa điểm (1 Master và nhiều trạm gửi về cho máy Master sẽ báo kết thúc Slave), khoảng cách truyền tối đa 2km, có khả một phiên. năng chống nhiễu cao. Sơ đồ nguyên lý ghép Để phân biệt gói tin đ ịa chỉ và gói tin dữ liệu nối mạ ng RS485 như hình 8. Trong đó máy (mã lệnh), hệ thống sử dụng giao thức truyền tính tạ i trung tâm là Master, tạ i cá c phòng vệ RS232 với frame truyền 12bit trong đó có 9 tinh là Slave. Bộ điều khiển tạ i mỗi trạ m bit dữ liệu. Bit thứ 9 bằng 1 là gói địa chỉ, được thiết kế từ vi điều khiển PIC16F887, cả bằng 0 là gói dữ liệu. máy tính và vi điều khiển này kết nối vào Module điều khiển và hiển thị tại các trạm mạ ng qua một bộ chuyển đổi trung gian Chức năng: Nhận dữ liệu từ các máy PC đặt tại các phòng khám vệ tinh và thực hiện các RS232 sang RS485. Để mở rộng hệ thống, ta có thể ghép nối thêm thao tác hiện thời (gọi số, hủy số, báo bận), tự các trạm mà không cần cài đặt phần mềm. động xử lý gọi số khám tiếp theo trong hàng Mỗi một bộ điều khiển tại các phòng có thiết đợi khi Bác sĩ gọi số, điều khiển hiển thị số kế thêm một module cho phép cài đặt địa chỉ, khám hiện thời lên bảng quang báo. Đồng với dải địa chỉ từ 0 đến 255. Sau khi được cài thời, Module này còn có nhiệm vụ truyền về đặt bộ điều khiển chỉ truy cập vào mạ ng với dữ liệu về máy Master đặt tại trung tâm phục các gói tin trùng với địa chỉ thiết lập. vụ cho tác vụ thống kê, báo cáo và hiển thị tại b. Giao thức truyền thông bảng tổng hợp đặt tại khu vực chờ của bệnh Master đóng vai trò điều phối truyền thông viện hoặc phòng khám. trong mạ ng, trước mỗi một phiên làm việc, Hình 8. Sơ đồ ghép nối truyền thông với PC là Master với 32 trạm vệ tinh Hình 9. Giao thức truyền thông 86 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  6. Nông Minh Ngọc và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 69(7): 83 - 88 Hình 11. Thuật toán điều khiển Hình 10. Sơ đồ mạch điều khiển [1]. Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Khánh: Cấu KẾT LUẬN trúc và lập trình h ọ Vi điều khiển 8051. NXB Hệ thống được thiết kế trên cơ sở sử dụng họ KH&KT hà Nội-2004 vi điều khiển PIC và giao thức truyền thông [2]. Alan Clements: Principles of Computer theo chuẩ n RS485 đã giả i quyết được nhữ ng Hardware – PWS-KENT Publishing Company – vấ n đ ề c òn tồn tạ i của hệ thống gọi khám Boston 1992 hiện tạ i. Các kết quả đã đạt được của hệ [3]. :Embedded C Programming and the Microchip PIC By Richard H Barnett , Larry O thống là: cho phép b ệnh nhân đăng ký t ự Cull , Larry O Cull David Hergert, Nancy động; x ếp và cấ p số khám bênh nhân theo Thibeault: PC Architecture from Assembly từng phòng khám; hỗ tr ợ công tác quả n lý Language To C. Prentice-Hall, Inc. 1997 trong vi ệc thống kê báo cáo s ố theo một số [4]. V.M. Rooney: Microprocessors and Microcomputers - McMilan Publishing Company các yêu cầ u cụ thể. Ngoài ra, hệ thống được – New York 1983 thiết kế c òn có tính mở c ho việc nâng cấ p, [5]. Introduction to Microelectronic Systems: The ghép nối thêm s ố lượ ng các phòng khám lên PIC 16F84 Microcontroller, Martin P. Bates, (July đến 253 phòng mà không c ầ n cậ p nhậ t phầ n 23, 2001) cứng và phầ n mềm. [6]. PIC16F87XA Data Sheet 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục để có thể đưa vào sử dụng thực tế tại các phòng khám như: việc xây dựng phần mềm quản lý chỉ đáp ứng được qui trình đăng kí khám và x ếp số khám tự động cho từng phòng khám trong phạ m vi nhỏ, hẹp; Giao diện còn đơn giản. TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  7. Nông Minh Ngọc và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 69(7): 83 - 88 SUMMARY THE AUTOMATIC SYSTEM OF REGISTRATION, CALLING FOR EXAMINE PATIENTS IN HOSPITAL Nong Minh Ngoc , Nguyen Van Huy Thai Nguyen University of Technology This paper proposed the design an d building “The automatic system of registration, calling for examin e patients in hospital” based on the model of embedded system with PIC microcontrollers and communication protocols as standard RS485 to solve obstruction not only for management but also for patients service at most clinics in hospitals and clinical centers. This system has been designed towards the applied information technology in management; to changes the traditional management method based on on paper; automatically to calling patients, reducing costs in management and creating the equity for patients and social. Key words: microcontroller, microprocessor, PIC, RS485, embedded system,RS232.  Tel: 0968 595888, Email: ngocnm@tnu.edu.vn 88 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2