BÁO CÁO THAM LUẬN

Chia sẻ: Minh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
937
lượt xem
55
download

BÁO CÁO THAM LUẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HTX tranh thủ các phương thức nhà doanh nghiệp đầu tư ứng trước vốn như: giống, phân bón,thuốc bảo vệ thực vật…sau đó thu mua lại nông sản theo từng mô hình với giá thoả thuận trước khi sản xuất. Qua phương thức này,nông dân có vốn để đầu tư sản xuất với lãi suất phù hợp được nhà doanh nghiệp mua lại sản phẩm khi đạt chất lượng theo hợp đồng, giá mua cao hơn giá sàn trong hợp đồng tạo được tâm lý cho nông dân mạnh dạn đầu tư vốn. Khoa học kỹ thuật vào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THAM LUẬN

  1. Toạ đàm ‘Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản theo ký kết hợp đồng Mô hình HTX và tổ kinh tế hợp tác HTX.NN KINH DOANH TỔNG HỢP BÌNH TÂY Xã Thanh Nhựt, huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang BÁO CÁO THAM LUẬN “Về việc đẩy mạnh tiêu thụ nông sản theo ký kết hợp đồng giữa doanhnghiệp với nông dân – hợp tác xã”. Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Bình Tây thuộc xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thành lập ngày 02/12/1978 chuyển đổi hoạt động theo luật HTX ngày 22/12/1996 với quy mô 523ha đất tự nhiên, 356ha đất sản xuất lúa 03 vụ. Sau khi chuyển đổi hoạt động theo luật HTX đến nay, HTX thực hiện được 9 lĩnh vực, 15 khâu dịch vụ để hỗ trợ cho kinh tế hộ xã viên. Những năm qua, tỷ lệ các dịch vụ hỗ trợ mà HTX tác động cho kinh tế hộ xã viên tuy chưa toàn diện (Dịch vụ bơm tưới,lúa giống, phân bón mới đạt 50%, Xay xát cung cấp nước sinh hoạt: 90-95%, tiêu thụ lúa hàng hoá:45-50%,trứng 60%). Qua thực hiện các dịch vụ, HTX đã làm hạn chế việc cho vay nặng lãi trong nội bộ nông dân,góp phần lớn trong công tác xoá đói giảm nghèo ,xây dựng nông thôn mới. Từ khi có QĐ 80 của CP, HTX xác định đây là một chánh sách có tính đột phá. HTX luôn gắn kết để giữ được mô hình từ 4-5 nhà đầu tư vốn,chuyển giao khoa học kỹ thuật và bao tiêu nông sản cho xã viên như sau: 1. Đối với nhà khoa học: Qua các đơn vị như: Viện lúa ĐBSCL, Viện KHNN miền Nam, Cty giống cây trồng miền Nam, Trung tâm khuyến nông Tiền Giang, Trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ Tiền Giang. Sau mỗi năm ứng dụng quy trình sản xuất mới, HTX kết hợp với các nhà khoa học cùng nông dân tổ chức sơ kết từng mô hình để đúc kết thêm kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất cho các nhà khoa học ,nông dân cũng như HTX. HTX đã ký kết hợp đồng trách nhiệm với nhà khoa học,nhà doanh nghiệp để đầu tư và bao tiêu nông sản cho nông dân dai hạn, điển hình là vụ sản xuất Hè Thu và thu Đông năm 2002 nhà khoa hoc (Viện lúa ĐBSCL) đưa ra quy trình sản xuất giống VD20 – ST5 – Nam Thơm. Viện lúa cam kết với nông dân nếu sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, năng suất đạt thấp hơn năng suất bình quân của các nông dân sản xuất lân cận thì viện lúa bù cho nông dân phần chênh lệch. 2. Đối với các nhà doanh nghiệp: HTX tranh thủ các phương thức nhà doanh nghiệp đầu tư ứng trước vốn như: giống, phân bón,thuốc bảo vệ thực vật…sau đó thu mua lại nông sản theo từng mô hình với giá thoả thuận trước khi sản xuất. Qua phương thức này,nông dân có vốn để đầu tư sản xuất với lãi suất phù hợp được nhà doanh nghiệp mua lại sản phẩm khi đạt chất lượng theo hợp đồng, giá mua cao hơn giá sàn trong hợp đồng tạo được tâm lý cho nông dân mạnh dạn đầu tư vốn. Khoa học kỹ thuật vào sản xuất với cách làm này HTX đã gắn với 5 doanh nghiệp cấp tỉnh, 1 doanh nghiệp cấp trung ương. Cái cốt lõi của phương thức này là HTX và nông dân giữ chữ tín trong hợp đồng, các doanh nghiệp đương nhiên phải thực hiện đúng các hợp đồng kinh tế đã ký kết với HTX và nông dân. 3. Nhà tài chính: Là Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Gò Công Tây,ngoài ra HTX còn lập các dự án vay vốn có lãi xuất ưu đãi từ các nguồn vốn của LH HTX Việt Nam. Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Tiền Giang.
  2. Toạ đàm ‘Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản theo ký kết hợp đồng Mô hình HTX và tổ kinh tế hợp tác Ba nhà trên đối với nhà nông là xã viên HTX,thông qua nhà nước địa phường là xã Thạnh Nhựt. Để cho việc đầu tư của các nhà doanh nghiệp các nhà khoa học đến với nông dân. Các cơ quan quản lý nhà nước địa phương thống nhất giao cho HTX làm đầu mối tiếp nhận triển khai làm tham mưư cho nhà nước xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm thu hồi đầu tư, huy động sản phẩm bán lại cho doanh nghiệp do đó hợp đồng được ký kết qua hai phần: HỢP ĐỒNG PHẦN THỨ NHẤT Hợp đồng trách nhiệm được ký kết với các đơn vị tham gia: các doanh nghiệp nhà khoa học và HTX. Thời gian hợp đồng là 05 năm, được phân nhiệm vụ:nhà doanh nghiệp đầu tư, giám dát việc sản suất, bao tiêu lại sản phẩm. Nhà khoa họcxây dựng quy trình sản xuất kiểm tra nhà nông thự c hiện quy trình xác nhận chất lượng sản phẩm. HTX triển khai và cùng hai nhà theo dõi đôn đốc thực hiện quyết toán sau mỗi vụ sản xuất. HỢP ĐỒNG PHẦN THỨ HAI Hợp đồng sản xuất (được ký theo từng vụ sản xuất) gồm có các doanh nghiệp co liên quan như : (Cty lương thực,Cty xuất khẩu rau quả,Cty cổ phần an sinh…), nhà nước (UBND xã sở tại),HTX và ngừơi sản xuất. Riêng nhà tài chính là ngân hàng NN&PTNT huyện tham gia khi vốn của các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu sản xuất của nông dân, HTX lập phương án sản xuất để vay vốn,HTX sẽ giám sát việc sử dụng vốn, công tác trả nợ thông qua việc bao tiêu sản phẩm của HTX với người dân trong vụ sản xuất đó. Qua 10 vụ sản xuất (08 vụ lúa,02 vụ màu) thực hiện QĐ 80 của CP, HTX đã ký kết hợp đồng có sự tham gia của 3 nhà khoa học, doanh nghiệp, tài chính với diện tích: 874ha chiếm 45% diện tích gieo trồng lúa, trong đó diện tích lúa giống,lúa đặc sản,cao sản là:542ha đã tổ chức tiêu thụ:954 tấn lúa, 18 tấn bắp thu trái non đạt tỉ lệ 100% theo hợp đồng. Qua kết quả bước đầu,HTX nhận thấy các ưu điểm và tồn tại như sau: • Về ưu điểm: Quyết định 80 là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước trong việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho nông dân. - Trong quá trình sản xuất nông dân được tiếp thu thêm khoa học kỹ thuật từ cán bộ khoa học nhà nước, từ các nhà khoa học trung ương, từ cán bộ khuyến nông hay từ người nông dân có kinh nghiệm… - Doanh nghiệp sau khi đầu tư đã bao tiêu sản phẩm cho nông dân với giá cả hợp lý,ít qua trung gian, không còn chịu sự ép cấp, ép giá của các đầu nậu,thương lái và trung gian khác. Từ đó nông dân rất an tâm khi được sự đầu tư từ doanh nghiệp. - Sau 01 vụ sản xuất, “bốn nhà” cùng HTX có sơ kết nhằm đánh giá những mặt mạnh yếu trong việc liên kết này. - Nhà khoa học,doanh nghiệp, chính quyền địa phương trực tiếp nghe những khó khăn thuận lợi từ người nông dân,nhằm hoàn thiện hợp đồng hoặc cách làm của các doanh nghiệp để QĐ 80 của chính phủ thực sự đi vào cuộc sống của mọi nông dân, không còn cảnh tượng tự tranh mua nông sản giữa các nhà doanh nghiệp trên địa bàn. - Từ những yêu điểm ấy,sau khi có quyết định 80, qua 10 vụ sản xuất có 100% sản phẩm lúa giống, bắp non trong hợp đồng được HTX cùng doanh nghiệp bao tiêu hết cho nông dân với giá cả hợp lýđược nông dân chấp nhận chiếm 45% sản phẩm hàng hoá sản xuất trong HTX có loại lúa đươc doanh nghiệp đặt hàng trước thì giá mua cao hơn giá thị trường từ 5- 10% đa tạo điều nhiều phấn khởi từ nông dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước đề ra. • Tồn tại: - Đây là chủ trương mới, việc tiếp nhận chủ trương của nông dân còn quá ít. Để bảo đảm chắc lợi nhuận và chất lượng sản phẩm cho nên doanh nghiệp đưa ra nhiều chỉ tiêu cho
  3. Toạ đàm ‘Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản theo ký kết hợp đồng Mô hình HTX và tổ kinh tế hợp tác một sản phẩm, khi triển khai nông dân còn e dè ngần ngại trong công tác phổ cập kiến thức cho nông dân còn nhiều mặt hạn chế. Từ đó nhà doanh nghiệp – HTX và nông dân chưa ký được nhiều hợp đồng sản xuất và bao tiêu hàng hóa cho nông dân sản xuất. - Sau gần 4 năm thực hiện QĐ 80 của chính phủ, còn có một số khó khăn bộc lộ rõ nét:trước hết quy mô sản xuất trong nông nghiệp ở địa phương còn nhỏ lẻ,phân tán chưa tập trung hình thành theo vùng chuyên canh,hiện nay chưa có nhiều DNNN hoặc DNTN ký hợp đồng để tạo mối liên kết liên hoàn giữa 4 nhà. Giá cả thị trường ảnh hưởng rất lớn đến việc ký hợp dồng giữa doanh nghiệp với HTX và nông dân. Tình trạng này cứ lập đi lập lại nhiều lần, nhiều năm. - Tất cả các doanh nghiệp hay nhà khoa học không thể có cánh tay dài đến với nông dân, cần có một tổ chức kinh tế nào đó để làm điểm tựa cho doanh nghiệp thì quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ mới phát huy cao được. - Các doanh nghiệp cần nghiên cứu thêm về lợi nhuận trong kinh doanh để có hướng ký hợp đồng sản xuất và bao tiêu hàng hoá nông sản trong thời gian tới.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản