intTypePromotion=3

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN

Chia sẻ: Dangtien Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

1
123
lượt xem
223
download

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN Thí nghiệm máy biến áp một pha .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN

  1. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN ---------------- Tên thí nghiệm : Thí nghiệm máy biến áp một pha . Người báo cáo : Đặng Tiến Sơn Lớp : Cơ điện tử 7 Những người tham gia : 1_ Đào Văn Huy Phú 2_Lưu Trung Quân 3_Nguyễn Trung Quyết 4_Đặng Tiến Sơn Người hướng dẫn : Ngày thí nghiệm : Tại PTN : I_ MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: Bài thí nghiệm này tạo cho người học khả năng : ­ Nối dây quấn thứ cấp của MBA để nhận được điện áp ra khác nhau ; ­ Thực hiện các thí nghiệm không tải và ngắn mạch MBA; ­ Xác định các thông số của sơ đồ thay thế MBA ; ­ Xây dựng đặc tính ngoài của MBA với các loại phụ tải khác nhau ; ­ Xây dựng đặc tính cos ϕ và đặc tính hiệu suất của MBA theo tải .
  2. II. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM : STT Tên thiết bị Dải đo Cấp chính xác 1 Bàn thí nghiệm máy biến áp một pha BA1 2 Vôn kế điện từ V 1 -V 3 0-150V 3 0-3A Ampe kế điện từ A 1 -A 3 4 Oát kế 0-750W III. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ : Các số liệu định mức của MBA : Đại lượng Sđm(VA) U1đm(V) U2đm(V) I1đm(A) I2đm(A) Giá trị 180 220 40 0.8 4.5 1_Nội dung 1 : Thí nghiệm không tải máy biến áp Các số liệu thí nghiệm không tải Đại lượng đo U1đm(V) U2đm(V) I0(A) P0(W) Giá trị 240 40 0.42 12
  3. Các kết quả tính toán thí nghiệm không tải MBA : Đại k i00/0 Zth( Ω ) Rth( Ω ) Xth( Ω ) cos ϕ0 ϕ0 (0) lượng Giá trị 6 25.9 571.43 6.8 571.39 0.23 76.22 e. Vẽ tam giác tổng trở từ hóa của MBA : f. Nhận xét dòng điện không tải : Chế độ không tải là chế dộ mà phía thứ cấp hở mạch,phía sơ cấp đặt vào điện áp.Khi đó tổng trở thường rất lớn vì thế dòng điện không tải thường nhỏ 2_Nội dung 2 : Thí nghiệm ngắn mạch MBA
  4. Các số liệu thí nghiệm ngắn mạch MBA Đại lượng đo Un(V) I1đm(A) I2đm(A) Pn(W) Giá trị 34 0.81 4.5 25 Các kết quả tính toán thông số MBA : Đại un 0 0 R1( Ω ) X1( Ω ) ' R2 ( Ω ) ' X2 (Ω ) cos ϕ n ϕn (0) lượng Giá trị 15.9 18.49 7.89 18.49 7.89 0.91 24 e. Vẽ tam giác tổng trở ngắn mạch của MBA : f. Nhận xét : Chế độ ngắn mạch là chế độ mà phía thứ cấp nối tắt lại,sơ cấp vẫn đặt vào điện áp.Tổng trở ngắn mạch rất nhỏ nên dòng điện ngắn mạch thường lớn gây nguy hiểm với máy biến áp và ảnh hưởng đến các tải dùng g. Vẽ sơ đồ thay thế
  5. 3_Nội dung 3 : Thí nghiệm máy biến áp mang tải thuần trở R Các số liệu đo Các số liệu tính toán U1(V) I1(A) P1 U2(V) I2 kT P2 η cos ϕ1 80 240 0.3 60 38 1.1 0.24 96.8 1.61 0.83 70 240 0.3 60 38 1.2 0.26 100.8 1.68 0.84 60 240 0.34 70 38 1.4 0.31 117.6 1.68 0.86 50 240 0.34 70 38 1.5 0.33 112.5 1.61 0.86 40 240 0.45 90 37 1.8 0.4 129.6 1.44 0.84
  6. 30 240 0.49 90 3705 1.85 0.4 102.68 1.14 0.77 20 240 0.77 130 36 2.6 0.57 135.2 1.04 0.7 10 240 0.89 180 35 4.0 0.89 160 0.89 0.6 Trong đó các số liệu tính toán được tính theo công thức : I2 Hệ số tải: kT= I 2dm 2 Công suất tác dụng trên tải : P2=RI 2 P2 Hiệu suất MBA : η = P1 P Hệ số công suất của MBA : cos ϕ1 = 1 U 1 I1 b. Vẽ đồ thị đặc tính ngoài của MBA Đồ thị U2=f(I2) :
  7. Nhận xét : đồ thị của U2 =f(I2) có dạng đường thẳng ; U2 giảm thì I2 tăng c. Vẽ đồ thị quan hệ hiệu suất theo hệ số tải η =f(kT) Nhận xét : đồ thị có dạng đường cong. d. Vẽ đồ thị quan hệ hệ số công suất theo hệ số tải cos ϕ1 = f (kT ) Nhận xét : đồ thị có dạng đường cong có điểm cao nhất với kT= ; cos ϕ1 = là điểm mà có hệ số công suất lớn nhất ⇒ công suất tiêu thụ lớn nhất .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản