Bảo Hiểm Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu

Chia sẻ: Nguyen Van Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
413
lượt xem
154
download

Bảo Hiểm Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo Hiểm Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Khi nào cần giám định hàng hóa? Chỉ cần giám định hàng hóa khi tổn thất bảo hiểm ước tính vượt quá 1.000 USD. Khi tổn thất bảo hiểm ước tính nhỏ hơn 1.000 thì không cần giám định hàng hóa. Trong một số trường hợp, bạn nên chụp ảnh chứng cứ thiệt hại hàng hóa và trình bày sơ lược trong giấy biên nhận hàng hóa về tình trạng trước khi bạn kí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo Hiểm Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu

  1. Bảo Hiểm Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Khi nào cần giám định hàng hóa? Chỉ cần giám định hàng hóa khi tổn thất bảo hiểm ước tính vượt quá 1.000 USD. Khi tổn thất bảo hiểm ước tính nhỏ hơn 1.000 USD thì không cần giám định hàng hóa. Trong một số trường hợp, bạn nên chụp ảnh chứng cứ thiệt hại hàng hóa và trình bày sơ lược trong giấy biên nhận hàng hóa về tinh trạng trước khi bạn ký. Nếu chúng tôi tham gia bảo hiểm hàng hóa, tại sao chúng tôi được đề nghị lập đơn yêu cầu bồi thường cho hãng vận tải hoặc vận chuyển? Chúng tôi bảo hiểm các rủi ro trong quá trình vận chuyển cho hàng hóa, nhưng trên thực tế chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào về hàng hóa của bạn. Để bảo lưu quyền khiếu nại của bạn, với tư cách là chủ sở hữu hàng hóa, bạn có nhiệm vụ gửi văn bản báo cáo bất kỳ thiệt hại nào hoặc thiêt hại có thể xảy ra đối với hàng hóa vận chuyển bằng tàu biển cho hãng vận tải hoặc đại lý vận tải. Đây là quy định cho đơn bảo hiểm của bạn. (Vui lòng nhấp chuột vào đây để tải mẫu đơn yêu cầu bồi thường). Có giới hạn thời gian cho việc báo cáo yêu cầu bồi thường hàng hóa cho công ty không? Bạn nên báo cáo bất kỳ thiệt hại hàng hóa nào hoặc thiệt hại đáng nghi ngờ cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Trong một vài trường hợp, báo cáo bồi thường kịp thời có thể giúp giảm thiểu mức độ tổn thất. Tuy nhiên, bạn phải thông báo yêu cầu bồi thường bằng văn bản trong vòng 3 ngày theo giấy biên nhận của hàng hóa nếu hãng vận tải của bạn là một hãng vận tải biển, hoặc 14 ngày nếu hãng vận tải của bạn là một hãng vận tải hàng không. Chúng tôi có thể tiêu hủy hàng hóa bị thiệt hại không? Bạn có thể tiêu hủy hàng hóa bị bị thiệt hại nếu bạn thấy thích hợp, bởi vì bạn không chắc chắn sẽ xảy ra trong một tình huống tương tự. Tuy nhiên, bạn phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ về việc tiêu hủy hàng hóa bị thiệt hại (cả chứng cứ và hình ảnh) để làm bằng chứng. Ai có thể nộp đơn khiếu nại bồi thường về thiệt hại hàng hóa? Bất cứ ai (công ty môi giới bảo hiểm/đại lý/người thu xếp hàng vận chuyển/người nhận hàng vận chuyển) nhưng nếu việc thanh toán bảo hiểm được giao cho một bên khác không được nhận quyền lợi bảo hiểm, thì bên nhận quyền lợi bảo hiểm sẽ phải cấp giấy xác nhận.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản