intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bảo hiểm vận tải - Chương 2: Bảo hiểm hàng hải - Marine insurance

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:79

114
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Bảo hiểm vận tải - Chương 2: Bảo hiểm hàng hải - Marine insurance" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển, bảo hiểm thân tàu (hull insurance), bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu và của hội “P-I”. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo hiểm vận tải - Chương 2: Bảo hiểm hàng hải - Marine insurance

 1. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG  HẢI­MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI II. BH HÀNG HÓA XNK CHUYÊN CHỞ BẰNG  ĐƯỜNG BIỂN III. BẢO HIỂM THÂN TÀU (HULL  INSURANCE) IV. BH TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ  TÀU VÀ CỦA HỘI “P­I” 1
 2. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­ MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 1. Khái niệm và các loại hình BH a. Khái niệm BH rủi ro tổn  thất Trên biển Nội  Trên bộ thuỷ Liên quan  hành trình đường  biển 2
 3. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG  HẢI­MARINE INSURANCE YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN: ­ NẮM VỮNG ĐƯỢC KIẾN THỨC VỀ BH  HÀNG HOÁ XNK CHUYÊN CHỞ BẰNG  ĐƯỜNG BIỂN, BH THÂN TÀU, BH TNDS  CỦA CHỦ TÀU ­ LÀM ĐƯỢC CÁC BTẬP LIÊN QUAN ĐẾN  BH HÀNG HOÁ XNK CHUYÊN CHỞ BẰNG  ĐƯỜNG BIỂN, BH THÂN TÀU, BH TNDS  CỦA CHỦ TÀU 3
 4. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­ MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 1. Khái niệm và các loại hình BH b. Các loại hình BH hàng hải BH hàng hóa  BH TNDS  chuyên chở  BH thân  của chủ tàu  bằng đường  tàu biển  4
 5. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­ MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro trong BH hàng hải a. Khái niệm Rủi ro Khái niệm 1 Đe doạ, nguy  Ng/nhân gây  hiểm đ/với con  tổn thất cho  Không  người  đtượng BH lường  trước  được 5
 6. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­ MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro trong BH hàng hải Khái niệm  a. Khái niệm Rủi ro trong hàng hải 2 Rủi ro của  Rủi ro trên biển thiên tai, tai  Rủi ro của  nạn bất ngờ  biển trên biển 6
 7. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­ MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro trong BH hàng hải b. Phân loại ­ Căn cứ vào nguyên nhân Rủi ro do thiên tai Rủi ro do tai nạn bất  ngờ R ủi ro do hiện tượng  XH Rủi ro do h/động riêng lẻ của con  người 7
 8. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­ MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro trong BH hàng hải b. Phân loại ­ Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro thông thường được BH 3 nhóm Nhóm 1­ nhóm RR  chính Mắc cạn Chìm đắm Cháy­fire Đâm va 8
 9. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải b. Phân loại ­ Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro thông thường được BH 3 nhóm Nhóm 2­RR thông thường Mất cắp,  k giao  RR do hành  Tàu mất  Vứt hàng  hàng, giao  vi phạm  tích xuống  thiếu hàng pháp biển 9
 10. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải b. Phân loại ­ Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro thông thường được BH 3 nhóm Nhóm 3­RR phụ Nóng Lây bẩn/  Hấp hơi Lây hại lây dơ 10
 11. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải b. Phân loại ­ Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro thông thường được BH 3 nhóm Nhóm 3­RR phụ Rách vỡ,  Bẹp,  Rỉ Móc cẩu trầy  cong,vênh xước 11
 12. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải b. Phân loại ­ Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro phải BH riêng Đình công Chiến tranh 12
 13. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải b. Phân loại ­ Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro loại trừ/RR không được BH  RR do lỗi  RR do  RR do hao  RR do  Đình công  của ng  hụt tự  bản chất  chậm  được BH  của  nhiên thông  trễ của  gây nên đ/tượng  thường hành  BH trình 13
 14. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải b. Phân loại ­ Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro loại trừ/RR không được BH  RR do  Tàu  tàu/hàng  Buôn  Phá  Tàu đi  không đủ  bị bắt giữ,  lậu vây chệch  khả năng  câu thúc,  hướng đi biển câu lưu 14
 15. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 3. Tổn thất a. Khái niệm Hư hại,  mất mát Củ a đối Do RR  gây nên tượng BH 15
 16. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 3. Tổn thất b. Phân loại tổn thất Căn cứ vào mức độ & quy mô tổn  thất Tổn thất bộ  Tổn thất toàn  phận (partial loss) bộ total loss) Tổn thất toàn bộ  Tổn thất toàn bộ ước  thực tế (actual total  tính (constructive total  16
 17. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI NOA 3. Tổn thất b. Phân loại tổn thất Đối với ng  được BH Tổn thất  toàn bộ ước  tính  (constructive  total loss) Đối với ng  BH 17
 18. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 3. Tổn thất b. Phân loại tổn thất Căn cứ vào trách nhiệm & nghĩa vụ Tổn thất riêng  Tổn thất chung  (particular average) (general average) 18
 19. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 3. Tổn thất Phần g/trị  b. Phân loại tổn thất vật chất của  đ/tượng BH  Tổn thất  bị tổn thất riêng  (particular  average) Chi phí  tổn thất  riêng 19
 20. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI­MARINE  INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 3. Tổn thất TN đối với tổn thất  b. Phân loại tổn thấtriêng Thuộc TN của  Thuộc TN  ng chuyên chở của ng BH Thuộc TN của ng BH  K thuộc TN của ng  & ng chuyên chở BH & ng chuyên chở 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2