intTypePromotion=3

Bài giảng Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu - GV. Lê Minh Trâm

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
175
lượt xem
31
download

Bài giảng Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu - GV. Lê Minh Trâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu - GV. Lê Minh Trâm

 1. PHẦN 2: BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK Giảng viên: Lê Minh Trâm Bộ môn Vận tải và Bảo hiểm Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Email: tramftu@yahoo.com Tel: 0926032007 1
 2. PHẦN II: BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XNK • Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Bảo hiểm trong kinh doanh - ĐHNT 2. Luật KDBH 2000 3. Bộ Luật Hàng hải 2005 4. QTC 1990 • Nội dung chính: I. Tổng quan về bảo hiểm II. Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng 2 đường biển
 3. I. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM 1. Các khái niệm cơ bản 2. Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm 3
 4. 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CƠ 1.1. Bảo hiểm 1.2. Đối tượng bảo hiểm 1.3. Điều kiện bảo hiểm 1.4. Bên bảo hiểm – Người bảo hiểm 1.5. Bên được bảo hiểm 1.6. Trị giá bảo hiểm 1.7. Số tiền bảo hiểm 1.8. Phí bảo hiểm 4
 5. 1.1. Bảo hiểm (Insurance) a. Định nghĩa Insured I Insurer (Người được BH) HĐBH (Người BH) ĐTBH ĐKBH bồi thường khi RRĐBH xảy ra Quy trình nghiệp vụ bảo hiểm 5
 6. 1.1. Bảo hiểm (Insurance) a. Định nghĩa Bảo hiểm là một chế độ bồi thường về mặt kinh tế, trong đó người bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn thất của đối tượng bảo hiểm do các rủi ro đã thoả thuận gây ra, với điều kiện người được bảo hiểm đã đóng một khoản tiền, gọi là phí bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm và theo điều kiện bảo hiểm đã quy định.  trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi nào? 6
 7. 1.1. Bảo hiểm (Insurance) b. Bản chất: • Bảo hiểm là một ngành kinh doanh • Đối tượng kinh doanh của bảo hiểm là rủi ro • Bảo hiểm là sự di chuyển rủi ro từ người tham gia bảo hiểm sang cho người bảo hiểm • Bảo hiểm là sự phân tán rủi ro, chia nhỏ tổn thất giữa những người tham gia bảo hiểm với nhau, tuân theo quy luật số lớn • Bảo hiểm là một biện pháp kinh tế nhằm giải quyết hậu quả của rủi ro về mặt tài chính 7
 8. 1.2. Đối tượng bảo hiểm (Subject-matter tư (Subject- insured) • Là đối tượng nằm trong tình trạng chịu sự đe doạ của rủi ro mà vì nó, một người (người có lợi ích bảo hiểm) phải tham gia vào một loại bảo hiểm nào đó. • 3 loại ĐTBH: + Tài sản: + Con người: tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe, tai nạn cá nhân + Trách nhiệm dân sự: TNDS của một chủ thể là trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản hoặc về người của người thứ ba do lỗi của chủ thể đó gây ra. 8
 9. 1.3. Điều kiện bảo hiểm • Là sự quy định phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm về các mặt: - rủi ro, tổn thất - không gian và thời gian trách nhiệm bảo hiểm.  ĐKBH là sự khoanh vùng các rủi ro được bảo hiểm 9
 10. 1.4. Bên bảo hiểm – Người bảo hiểm (Insurer) Ngư • Là pháp nhân đứng ra nhận bảo hiểm cho các đối tượng đang đặt trong tình trạng chịu hiểm họa và với các hình thức pháp lý được pháp luật quy định.  Là người kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, là người nhận trách nhiệm về rủi ro từ HĐBH  Đ59 Luật KDBH 2000: Hình thức pháp lý của DNBH ở Việt Nam -Nhà nước - Cổ phẩn - Liên doanh - 100% vốn nước ngoài - Tổ chức bảo hiểm tương hỗ (VN chưa có 1 t/c nào) 10
 11. 1.5. Bên được bảo hiểm (Insured/ Assured) được • Người tham gia BH: ký HĐBH và nộp phí BH , người mua bảo hiểm • Người được BH: có tài sản, TNDS, tính mạng được BH theo một HĐBH • Người thụ hưởng BH: được nhận tiền bồi thường từ công ty BH khi sự kiện BH xảy ra. • 3 in 1 : khi bảo hiểm là bảo hiểm tài sản trừ bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường biển (CIF,CIP : giữa người mua BH(người bán) và người hưởng thụ BH(người mua) là khác nhau). • Khi BH TNDS thì người được bảo hiểm bồi thường cho người thứ ba theo quy định của pháp luật hay hợp đồng, còn cty BH sẽ bồi hoàn giá trị bồi thường đó cho người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. 11
 12. 1.6. Trị giá bảo hiểm (Insurance Value - V) • Là trị giá bằng tiền của tài sản, thường được xác định bằng giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm ký kết HĐBH, có thể bao gồm cả phí BH. - TS mới: V = giá mua + chi phí liên quan (nếu có) - TS đã qua sử dụng: + V = giá trị còn lại = nguyên giá - khấu hao + Với những tài sản không xác định được giá trị thị trường  V = giá trị đánh giá lại do Hội đồng thẩm định giá đưa ra • Trị giá bảo hiểm chỉ có trong bảo hiểm tài sản. 12
 13. 1.7. Số tiền bảo hiểm (Insurance Amount - A) • Là một khoản tiền do người được BH yêu cầu và được người BH chấp nhận, được ghi trong HĐBH, nhằm xác định giới hạn trách nhiệm của người BH trong bồi thường (đ/với TS, TNDS) hoặc trả tiền BH(đ/với con người). • Với BH TNDS và BH con người: A do hai bên thỏa thuận  còn gọi là hạn mức trách nhiệm • Với BH tài sản:  Nguyên tắc: A ≤ V A = V  BH ngang giá trị (số tiền bồi thường = giá trị tổn thất) A < V  BH dưới giá trị (số tiền bồi thường = A/V x tổn thất phát sinh) A > V  BH trên giá trị  cấm 13
 14. 1.8. Phí bảo hiểm (Insurance Premium - I) • Là khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm phải trả để nhận được sự bảo đảm trước các rủi ro đã được người BH chấp nhận.  I là giá cả của sản phẩm BH • Công thức: I = A (V) x R • R: tỷ lệ phí bảo hiểm: thường được xác định là tỷ lệ phần trăm của A (%).  R do công ty BH xác định trên cơ sở: - Thống kê tổn thất trong nhiều năm (5 năm) - Tính toán xác suất xảy ra rủi ro  R phản ánh: mức độ và độ nguy hiểm của rủi ro 14
 15. 2. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM CƠ 2.1.Bảo hiểm chỉ bảo hiểm 1 rủi ro chứ không bảo hiểm 1 sự chắc chắn (fortuity not certainty) : cty BH chỉ bồi thường cho tổn thất là hậu quả trực tiếp của rủi ro được bảo hiểm. 2.2.Nguyên tắc trung thực tuyệt đối (utmost good faith) : nguyên tắc tín nhiệm 2.3.Nguyên tắc lợi ích bảo hiểm (insurable interest) 2.4.Nguyên tắc bồi thường 2.5.Nguyên tắc thế quyền (Subrogation) 15
 16. 2.2. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối • ND: Cả người BH lẫn người tham gia BH đều phải tuyệt đối trung thực, chân thành với nhau và tin tưởng lẫn nhau đề tiến tới ký kết và thực hiện HĐBH. Nếu một trong hai bên vi phạm thì HĐ đã ký trở nên không có hiệu lực. • Yêu cầu đối với người được bảo hiểm: - khai báo đầy đủ, trung thực về ĐTBH - thông báo bổ sung kịp thời khi có sự gia tăng rủi ro hay làm phát sinh thêm trách nhiệm BH - không được mua BH khi biết ĐTBH đã bị tổn 16 thất
 17. 2.2. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối • Yêu cầu đối với người bảo hiểm: - Công khai, giải thích các điều kiện, nguyên tắc, thể lệ, giá cả BH - chịu trách nhiệm nếu sử dụng từ ngữ không rõ ràng - Không được nhận BH khi biết ĐTBH đã an toàn  Lý do của nguyên tắc trung thực tuyệt đối : Người BH đưa ra các thỏa thuận bảo hiểm và nắm hoàn toàn thông tin về việc cung cấp sản phẩm BH mà người tham gia BH không biết, ngược lại người tham gia BH biết hoàn toàn thông tin về ĐTBH mà người BH không biết.Khi ký kết HĐBH hai bên không hề kiểm tra lại thông tin mà thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau để ký kết. 17
 18. 2.3. Nguyên tắc lợi ích bảo hiểm • ND: Chỉ những người có lợi ích BH thì mới được ký kết HĐBH và HĐ đó mới có giá trị pháp lý. Khi sự kiện BH xảy ra, muốn được bồi thường, phải có lợi ích BH vào thời điểm xảy ra tổn thất • Lợi ích BH là quyền lợi có liên quan đến, gắn liền với hay phụ thuộc vào sự an toàn hay không an toàn của ĐTBH. • Người có lợi ích bảo hiểm là người mà khi ĐTBH không an toàn sẽ dẫn họ đến một khoản thiệt hại về tài chính hoặc làm họ bị phát sinh một trách nhiêm pháp lý hoặc làm họ mất đi các quyền lợi được pháp luật công nhận • Trong BH TNDS thì người có lợi ích BH là người phát sinh TNDS. 18
 19. 2.4. Nguyên tắc bồi thường thư • Bồi thường kịp thời: trả tiền bồi thường trong thời hạn cho phép  Thời hạn bồi thường: do hai bên thỏa thuận trong HĐBH hoặc do nguồn luật điều chỉnh quy định • Bồi thường đầy đủ: khôi phục lại cho người được bảo hiểm tình trạng tài chính như ngay trước khi rủi ro xảy ra, nhưng đảm bảo tuân thủ các điều khoản của HĐBH. 19
 20. 2.4. Nguyên tắc bồi thường thư  Điều khoản của HĐBH ngăn cản người BH thực hiện bồi thường đầy đủ: - BH dưới giá trị : A < V - Điều khoản mức miễn thường.  MMT là một số tiền nhất định hay một tỷ lệ phần trăm của A hoặc V được quy định trong HĐBH mà nếu tổn thất xảy ra dưới mức đó thì người BH không chịu trách nhiệm. • Không áp dụng nguyên tắc bồi thường cho: BH nhân thọ và BH tai nạn cá nhân 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản