Bảo vệ đôi mắt theo lứa tuổi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
6
download

Bảo vệ đôi mắt theo lứa tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ và giữ gìn cho đôi mắt luôn khỏe mạnh là điều rất cần thiết, nhưng không phải ai cũng biết cách. Có những cách thức đơn giản giúp bạn bảo vệ cho ánh nhìn của bạn luôn “sắc” dù ở lứa tuổi nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo vệ đôi mắt theo lứa tuổi

  1. B ov ôi m t theo l a tu i B o v và gi gìn cho ôi m t luôn kh e m nh là i u r t c n thi t, nhưng không ph i ai cũng bi t cách. Có nh ng cách th c ơn gi n giúp b n b o v cho ánh nhìn c a b n luôn “s c” dù l a tu i nào. B n c m th y m t mình hay m i m t, khô hay khi c báo c n ph i nhìn th t g n m i th y rõ nh ng con ch . ng quên r ng th l c i ngư c chi u v i tu i tác. V i nh ng thói quen t t, b n ang t o cho mình m t ngư i v sĩ b ov ôi m t c a mình dù cho tu i tác tăng lên theo th i gian. tu i 30
  2. B o v m t tránh kh i tia UV là i u c n thi t. nh: Images. - Tránh ánh n ng m t tr i: ng bao gi i ngoài tr i mà quên kính b o v m t. B n c n ph i b o v m t mình tránh kh i tia c c tím t ánh sáng m t tr i m i tu i. “Tia UV có th gây nên nhi u b nh v m t, làm tăng t l m c b nh c n th và có th gây ung thư vùng da quanh m t” là l i khuyên c a bác sĩ Alice Lyon, giám c chuyên ngành võng m c, trư ng Y
  3. Feinberg, i h c Northwestern và là bác sĩ nhãn khoa t i b nh viên Northwestern Memorial. eo kính mát b t c lúc nào b n i ra ngoài tr i ho c lái xe, th m chí khi tr i nhi u mây b n cũng nên eo kính, b i dù không có n ng nhưng tia UV v n gây h i cho m t. - S a sang l i ch làm vi c: Ng i trư c màn hình máy vi tính nhi u gi li n không ngh s khi n m t r t m t m i vì ph i i u ti t quá nhi u. Nh ng bi u hi n như m i m t, nh c m t và có th gây ch ng m i m t d n n au u là l i c nh báo t Hi p h i nhãn khoa Hoa Kỳ v nh ng ngư i thư ng xuyên làm vi c v i máy vi tính mà không cho m t ư c ngh ngơi. Hãy giúp ôi m t tránh ư c nh ng “m i nguy” này b ng cách t màn hình máy tính cách xa m t, nhưng không nên quá xa n m c b n khó nhìn th y ch , b i n u th m t b n s ph i i u ti t nhi u hơn. Nên t p cho mình thói quen t m th i r i m t kh i màn hình máy tính sau m t th i gian nh t nh, ây là th i gian cho m t ư c thư giãn. Hãy nh m m t trong m t
  4. lúc ho c thay i i m nhìn, ng i thư giãn và nhìn ra xa m t i m nào ó. Khi dùng máy tính, nên có thêm t m kính ch n ph n x b o v m t khi ph i nhìn vào màn hình quá lâu. - Phương pháp LASIK: Phương pháp ph u thu t b ng laser là lo i ph u thu t khúc x i u ch nh các b nh v m t như c n th , vi n th hay lo n th . Bác sĩ nhãn khoa có th ki m tra và xác nh l i v i b n xem b n có i u ki n ph u thu t hay không. Phương pháp ph u thu t LASIK có th có m ts v n như b khô m t, c bi t là trong vòng 6 tháng u sau khi ph u thu t, ho c th nh tho ng ngư i b nh v n th y lóa m t ho c khó nhìn rõ vào kho ng chi u và t i. Thêm m t lưu ý n a là dù ã ph u thu t, nhưng khi n tu i 40 b n v n c n có kính c sách, báo. tu i 40
  5. T p th d c phòng tránh b nh ti u ư ng, vì b nh này là nguyên nhân chính gây nên tình tr ng gi m th l c. nh: Images. - T p th d c: tu i này, nên t p th d c thư ng xuyên và duy trì ư c s cân n ng thích h p b o v b n thân tránh ư c căn b nh ti u ư ng. Ti u ư ng ư c coi là m t trong nh ng nguyên nhân chính gây nên tình tr ng gi m th l c, th m chí d n n mù nhi u ngư i. Theo nhi u nghiên c u thì s ngư i tu i 40 và 50 tr lên b b nh ti u ư ng ngày càng tăng. tránh xa căn b nh này, duy trì ch luy n t p th d c thư ng xuyên, ít nh t
  6. kho ng 30 phút m t l n và 3 ngày trong tu n. ương nhiên cũng không th quên là b n c n h n ch lư ng ư ng n p vào cơ th m c cho phép. - Ki m tra s c kh e m t: Theo H c vi c nhãn khoa Hoa Kỳ khuy n cáo thì nh ng b nh v m t trong tu i 40 ư c phát hi n là b nh c th y tinh th , căn b nh mà ánh sáng b h n ch không n ư c t i võng m c; b nh thoái hóa hoàng i m, căn b nh xu t hi n khi võng m c b thoái hóa; ho c b nh tăng nhãn áp, b gây ra b i th n kinh th giác ph i ch u nh ng áp l c ngày m t tăng. Chính vì th , nên ki m tra m t theo nh kỳ, nên ki m tra kh năng ho t ng c a cơ m t, cũng như soi võng m c ki m tra các b nh lo n th , vi n ho c c n th . Nên duy trì vi c i khám và ki m tra này nh kỳ hàng năm. tu i 50
  7. Vitamin E ư c coi là m t trong nh ng "ngư i tr giúp" tránh kh i vi c gi m th l c ngư i l n tu i. nh: Getty images. - B sung vitamin cho m t: Chú ý n ch ăn u ng c a b n có th cung c p vitamin và nh ng ch t c n thi t cho m t. Nh ng lo i rau xanh như rau bina, rau c i ho c c i xoăn là nh ng lo i rau ch a nhi u ch t lutein và zeaxanthin, nh ng ch t ư c ch ng minh là làm h n ch b nh thoái hóa hoàng i m. Ngoài vi c ăn nhi u nh ng lo i rau này, b n c n ăn nhi u th c ph m có ch a viatamin E và C, beta-caroten, k m, ây cũng là nh ng ch t ư c coi là “ngư i tr giúp” cho vi c gi m th l c khi tu i
  8. tác càng cao. Có th vi c b sung y nh ng dư ng ch t và vitamin t t cho m t không cho hi u qu rõ r t ngay l p t c nhưng v lâu dài nó s giúp cho b n tránh ư c nhi u căn b nh v m t. Ch t omega-3 có trong cá h i hay cá ng cũng r t t t cho m t, nên ăn món ăn t cá 2 l n m t tu n. M t lo i th c ph m có l i cho m t n a mà không th không k n ó chính là cà r t. Hàm lư ng beta-caroten có trong cà r t giúp b o m th l c t t khi nhìn m i v t vào ban êm. Theo nhi u nghiên c u g n ây cho th y, nh ng ph n ăn cà r t nhi u hơn hai tu n m t l n có th gi m nguy cơ m c b nh tăng nhãn áp n 64%. - “Tra d u” cho m t: M t b khô thư ng r t khó ch u và theo k t qu c a nhi u cu c kh o sát cho th y 6 trong 10 ph n b khô m t trong và sau tu i mãn kinh. Quá trình “s n xu t” nư c m t t nhiên con ngư i cũng b gi m i theo tu i. Lư ng hóc môn gi m có th khi n m t b khô và tr nên d b
  9. kích thích trư c s tác ng c a các y u t môi trư ng như b i b n, dư c ph m, kính sát tròng. Hãy n bác sĩ ki m tra và lo i tr kh năng có th gây nhi m trùng cho m t, ho c phát hi n kh năng mi n d ch c a m t b suy gi m. Khi m t b nh ng tình tr ng này, bác sĩ có th kê ơn nh ng lo i thu c nh m t, ho c hư ng d n cho b n s d ng lo i nư c m t nhân t o. Ch t omega-3 cũng có th giúp kích thích quá trình s n xu t nư c m t t nhiên, vì th hãy b sung thêm vào ch ăn c a b n lo i th c ph m có ch a ch t này, ơn c là cá h i và cá ng .
Đồng bộ tài khoản