Bí quyết nói chuyện hay dành cho mọi người

Chia sẻ: Duong Duy Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
2.480
lượt xem
874
download

Bí quyết nói chuyện hay dành cho mọi người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bí quyết nói chuyện hay dành cho mọi người', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết nói chuyện hay dành cho mọi người

  1. Bí quyết nói chuyện trước đám đông Phân lơn moi ngươi xem viêc phai noi chuyên trươc đam đông la nôi sơ hai kinh khủng nhất. Nôi  ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̃ ̃ sơ đo con hơn ca sơ răn, sơ đi may bay, hoăc ngay ca sơ cai chêt. Nhưng chung ta không thể  ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ trôn tranh no mai. Nhiêu ngươi trong chung ta co thê đươc mơi ra trinh bay môt bao cao, phát biểu  ́ ́ ́ ̃ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ trong buổi họp phụ huynh học sinh, noi lơi chuc mưng trong lê cươi. Lam sao đê ban co thê vươt  ́ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ qua nhưng thư thach đo. Thât đơn gian chi vơi môt chut thơi gian luyên tâp.  ̃ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ­ Quy tăc quan trong nhât trong viêc noi chuyên trươc đam đông la ban phai biêt minh noi gì.  ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ Điêu nay nghe co ve ngơ ngân, nhưng thông thương cac “diên gia” không hê co môt y niêm ro  ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̃ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̃ rang vê nhưng gi ho truyên đat đên ngươi nghe. Ban cân phai biêt chinh xac ban se đưa ngươi  ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̃ ̀ nghe đên đâu. Môt khi đa biêt, hay liêt kê no thanh 3 hay 4 điêm chinh va soan bai noi cua minh  ́ ̣ ̃ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ tâp trung vao nhưng điêm nay thôi. Ban không phai la môt cuôn tư điên sông, viêc đưa ra quá  ̣ ̀ ̃ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ nhiêu thông tin hay không đu thông tin cung đêu dơ như nhau.  ̀ ̉ ̃ ̀ ̉ ­ Thưc hanh, nhưng không cần quá nhiêu: Liêt kê ra nhưng gi ban se noi va tâp noi 1 hay 2  ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ̀ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ́ lân. Se rât hay nêu như ban canh thơi gian trong khi tâp, viêc đo se giup ban kiểm soát được thơi  ̀ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ ́ ̣ ̀ gian noi ma không sơ bi lô. Co thể sẽ có nhưng phút ngẫu hứng tình cờ xay ra lam ban bât ngơ và  ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ lam khan gia thich thu. Ban se không con muôn xuât hiên trươc đam đông nêu ban đa noi về một  ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ đề tài ca ngan lân rôi, ban se cam thây chan va chăng them đê y tơi khan gia nưa. Ban cung nên  ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̃ ̣ ̃ lâp kê hoach se măc nhưng gi. Chu y răng đo phai la bô đô ma ban cam thây thoai mai khi măc  ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̣ vao. Va điêu quan trong nhât, đo phai la bô đô ma ban biêt se lam minh nôi bât. Quyêt đinh trước  ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ việc mình se măc gi trong ngay diên thuyêt se lam ban bơt lo lăng hơn. ̃ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ ̃ ̀ ̣ ́ ́ ­ Hay la chinh minh! Nhiêu ngươi cam thây cân phai râp khuôn theo phong cach cua ai đo khi  ̃ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́ noi trươc đam đông, đo la vi ho cam thây ho không đu tự tin đê lôi cuôn sư chu y cua khan gia.  ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ Môt sô cam thây bi “khơp” va nghiêm tuc qua mưc va quên răng tinh hai hươc cung la môt công  ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ cu quan trong cua diên gia. Đưng nên chi tâp trung vao vân đê chinh, đôi khi nhưng giai thoai cá  ̣ ̣ ̉ ̃ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̣ nhân hay nhưng mâu chuyên nho cung la môt cach rât tôt đê hoa nhâp vơi khan gia.  ̃ ̉ ̣ ̉ ̃ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ­ Khan gia la ban bè! Khan gia luôn ơ đo, bơi vi ho quan tâm tơi nhưng gi ban se noi va muôn  ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ̣ ̃ ́ ̀ ́ nghe ban noi vê vân đê đo. Ho muôn ban phai lam tôt. Đưng nghi khan gia như la môt khôi ngươi  ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ thu đich, hay xem ho chi la môt nhom ca nhân riêng le. Hay cô găng nhin vao môt ai đo môt luc.  ̀ ̣ ̃ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ Khi noi chuyên vơi khan gia, tiêp thu nhưng y kiên phan hôi cua ho đê hoan thanh bai noi chuyên  ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̃ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ cua minh.  ̉ ̀ ­ Ban se vượt qua thôi mà! Tôi chưa bao giơ tưng nghe thây co ai chêt trên buc diên thuyêt ca.  ̣ ̃ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̉ Ban cung không bi thở dốc, hut hơi, quên mât tên minh hay bi nôi nong. Đây la nhưng chuyên gây  ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̃ ̣ am anh cho bât cư ai phai đưng trươc đam đông. Ngươi ta goi đo la cơn ac mông cua diên viên.  ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ Viêc đo hoan toan binh thương. Sư dung môt sô ky thuât thư gian trươc khi băt đâu. Ban co thể  ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̣ ́ tim môt nơi đê nhay lên nhay xuông hoăc dâm chân thât manh, điêu nay se giup ban cam thây  ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ̉ ́ vưng vang va giam bơt căng thăng. Lăc ban tay va co duôi năm tay. Điêu nay se lam tay ban bơt  ̃ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ run. Nêu run tay thưc sư la môt vân đê thi hay năm lây môt tâm danh thiêp hay năm vao buc diên  ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̃
  2. thuyêt khi noi chyên. Le lươi ra, trơn măt va ha miêng to hêt cơ, sau đo nhăn tit măt lai. Viêc nay  ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ se lan thư gian cac cơ măt cua ban. Hit thât sâu va thơ manh ra tiêng đê lam âm giong cua ban.  ̃ ̀ ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ Tương tương như ban đang ơ trên môt đam mây, không gi co thê lam hai đên ban khi ban đang ơ  ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ trong đo. Hay cô găng giư hinh anh ây trong đâu khi ban đang đưng trên diên đan. Se trơ nên dễ  ́ ̃ ́ ́ ̃ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ̃ ̉ dang hơn! Noi chuyên trươc công chung cang nhiêu, viêc đo cang trơ nên dê dang hơn. Co khi  ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̃ ̀ ́ ban con cam thây thich nưa ây chư!  ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̃ ́ ́ Bí quyết nói chuyện  Bí quyết nói chuyện là có nghệ thuật làm thinh, có nghệ thuật chất vấn, có nghệ thuật nghe và nhất là khi nói phải nói có văn chất, văn sắc, văn vị, văn khí và văn phong. Nói cách chuyên môn hơn, bí quyết nói chuyện chia ra 2 thứ : tiêu cực và tích cực. Bí quyết tiêu cực : 1 - Đừng già hàm: đa ngôn đa quá đã đành mà còn làm cho con người mất dũng khí, bị bọng, bị khinh. 2 - Đừng chỉ nói về mình : trong câu chuyện thường cái tôi thực đáng ghét 3 - Đừng nói mãi 1 đề tài : của ăn ngon đến đâu, ăn quá cũng ngán. 4 - Đừng chỉ trích : muốn hạ bệ người ta mà muốn người ta có thiện cảm với mình à 5 - Đừng cãi lộn : khó có cuộc cãi lộn nào mỗi bên cho mình có lỗi 6 - Đừng hấp tấp : thiếu trầm tỉnh làm sao có nhiều ý hay và cách nói hấp dẫn để thuyết phục đối phương 7 - Đừng ưa bàn tâm sự : Coi chừng có những lỗ hở mà gia đình hay xã hội bí mật bị vạch lưng, bại lộ cách tai hại 8 - Đừng có giọng sách vở : Ai cũng ham hiểu biết mà không phải mỗi người chịu kẻ khác lên mặt dạy mình 9 - Đừng làm đòn xóc : định nộp người ta mà người ta không trốn mình sao được 10 - Đừng nói sai tiếng mẹ đẻ : coi chừng người ta đánh giá vốn học ta xuyên qua cách ta sử dụng tiếng Mẹ đẻ Bí quyết tích cực : 1 - Phải thành thật : không cần nói hết các chân lý mà hễ nói thì phải nói sự thật
  3. 2 - Phải vị tha : lo cho quyền lợi kẻ khác thì ai mà không quan tâm đến mình 3 - Phải vui vẻ : người ta thích đám cưới hơn đám ma phải không bạn 4 - Phải tế nhị : lời nói thọc sâu trong tâm hồn, gây ấn tượng là lời nói chinh phục 5 - Phải biểu lộ nhân cách : lời cao nhã nói lên tâm hồn đã được trui luyện già dặn 6 - Phải biết nghe và khen : Ai không thích bộc bạch tâm sự. Ai không thấy mình quan trọng ? Hãy đáp ứng các đòi hỏi đó. 7 - Phải nói ít : Nói ít không có nghĩa là câm như hến mà chỉ nói khi cần nói cho người cần nghe vào lúc cần nói 8 - Phải tự nhiên : Nói chuyện mà kiểu cách quá như trợn nhướng, bẻ môi, uốn éo làm cho người ta ngượng 9 - Phải khiêm tốn : người ta sợ hố hơn sợ núi 10 - Phải biết nhịn : khi tiếp chuyện có biết bao điều ta nghe bất mãn. Phải cho thông quạ Ta đang gieo thiện cảm mà. Ở đây xin bạn lưu ý nói chuyện có mục đích là gây thiện cảm, truyền ý, truyền cảm. Mà các công việc này cho đặng thành công phải có nồng cốt vị tha . Vậy tỏ ra bác ái khi nói chuyện là hy vọng thành công. Nói trước đám đông Phát biểu trước đám đông hay khi bị phỏng vấn đôi khi không phải là chuyện dễ dàng. Mặt đỏ tía tai, người run lẩy bẩy, đổ mồ hôi hột... là những triệu chứng của căn bệnh "ngại tiếp xúc". Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi đó? Những lưu ý sau đây sẽ giúp bạn những kỹ năng cần thiết để bạn có thể khẳng định: Nói trước đám đông chỉ là chuyện nhỏ. Không ai chờ đợi một bài phát biểu hoàn hảo từ bạn Đừng bao giờ cố cất công đi tìm một bài phát biểu hoàn hảo vì thực chất không bao giờ có bài phát biểu nào hoàn hảo hết. Vả lại, cũng chẳng ai mong được nghe một bài phát biểu hoàn hảo. Mọi người chỉ quan tâm đến bạn phát biểu điều gì chứ không ai để tâm đến chuyện bạn làm thế nào với bài phát biểu đó cả. Chính vì bạn cứ loay hoay muốn có một bài phát biểu hoàn hảo mà nhiều khi lại ngăn cản bạn nói với lối diễn đạt đơn giản và trực tiếp vào vấn đề. Điều đó lại càng khiến cho bạn cảm thấy rằng bài phát biểu của mình thất bại và bạn tin rằng người nghe nhận xét không tốt về mình. Sự căng thẳng sẽ làm bạn mất tự tin và hạn chế khả
  4. năng của bạn, dẫn đến các hiện tượng như đã thấy ( đỏ mặt, run rẩy…) đồng thời, lấy mất cơ hội để bạn đưa ra những ý tưởng hay. Chú ý tới các nguyên nhân khiến cho bạn thiếu tự tin trước mặt mọi người Những lo lắng, sợ hãi này từ đâu mà ra? Một nhà tâm lý học đã khẳng định rằng: Cội nguồn của sự sợ hãi này có rất nhiều, có thể do di truyền, giáo dục, văn hóa, cá tính của từng người... và sự kết hợp giữa chúng nhiều khi không biểu hiện rõ ràng. Có như thế bạn mới thấy mình mạnh mẽ hơn, bình tĩnh và tự tin hơn khi phát biểu. Bạn có thể học cách xác định rõ ràng các tình huống bạn sẽ gặp phải, phân tích nguyên nhân dẫn đến các vấn đề đó và tìm cách xử lý Đừng tự hỏi mình "Ta có nên nói thế hay không?" Bạn phải hình thành trong đầu mạch dẫn của bài phát biểu, chính ý tưởng chủ đạo này sẽ cho bạn những đường đi mạch lạc, những điều bạn cần thông tin đến mọi người. Mạch dẫn sẽ giúp bạn tổ chức bài nói và định trước những câu hỏi mọi người có thể đặt ra cho bạn. Hãy chú ý tới giọng nói, nhịp thở và tư thế của bạn Bạn cần phối hợp các yếu tố đó thật nhịp nhàng, chúng sẽ giúp cho bạn phát biểu tự tin hơn. Giọng nói nên nhẹ nhàng vừa đủ nghe, không to quá cũng không nhỏ quá. Cơ thể cần được thả lỏng và đứng ở vị trí thuận lợi. Như vậy bạn sẽ lấy lại được bình tĩnh và tự tin vào bản thân. Có như vậy mới tập trung hoàn hảo vào bài phát biểu của mình mà đối thoại với mọi người. Chuẩn bị trước nội dung và phong cách cho bài phát biểu Bạn cần biết sử dụng các kỹ thuật nói, chúng cho phép sắp xếp các trình tự nội dung của bài nói "Bây giờ tôi sẽ đề Cập đến chương 2…" hoặc "bây giờ tôi xin chuyển qua vấn đề…" sẽ làm cho bài nói của bạn mạch lạc hơn. Nắm lấy tất cả các cơ hội được phát biểu trước mọi người Nắm vững được phát biểu cũng là một cách để tập luyện. Vì vậy, hãy tranh thủ các cơ hội như trong cuộc họp gia đình, trò chuyện với bạn bè… để tập cho mình cách phát biểu và làm quen với tình huống bất ngờ xảy ra khi mọi người chất vấn bạn. Và bây giờ tại sao không thử phát biểu một bài trước những người bạn của bạn?
Đồng bộ tài khoản